vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sde Dov

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sde Dov

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Sde Dov

Sde Dov (SDV) - Tel Aviv, Israel
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sde Dov

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 370 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Artist Hotel - an Atlas Boutique Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 370 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.185.833 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 585 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Shalom Hotel & Relax - an Atlas Boutique Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 585 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.438.823 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 454 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Melody Hotel - an Atlas Boutique Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 454 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.967.802 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 338 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9

Yam Hotel - an Atlas Boutique Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 338 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.185.833 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 612 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

A23 Boutique Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 612 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.530.819 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 854 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Jacob Samuel - Tel Aviv
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 854 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.013.800 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 755 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Dizengoff 208 Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 755 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.966.882 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 554 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Port And Blue Tlv Boutique Suites Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 554 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.392.825 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 495 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Tal by the Beach - an Atlas Boutique Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 495 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.921.804 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Alexander Boutique Hotel by the Beach - Tel Aviv
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.451.702 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 596 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

The Port Hotel Tel Aviv - Tel Aviv
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 596 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.024.840 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
2,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 250 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0

Tốt 7,5
Ưu: công viên rất đẹp
Khuyết điểm: ở 1 mình mà cho cái phòng 3 giường đơn ( giường tầng) nản :(
Hi Tel Aviv - Tel Aviv
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.782.889 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 706 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Armon Hayarkon Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 706 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.035.879 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 548 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0

West All Suite Boutique Tel Aviv - Tel Aviv
Đã cho điểm #14
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 548 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.428.703 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 505 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,6

Hilton Tel Aviv - Tel Aviv
Đã cho điểm #15
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 505 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.166.514 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sde Dov

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sde Dov có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sde Dov đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sde Dov cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sde Dov?

Ở chỗ nào tại Tel Aviv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sde Dov bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.