Chính sách tiết lộ có trách nhiệm

Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư và sự an toàn của người dùng. Nếu bạn nghĩ là mình đã phát hiện lỗ hổng bảo mật trên website chúng tôi hay trong ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn sự trợ giúp của bạn khi báo lại vấn đề này cho chúng tôi hay. Hãy thực hiện việc này với tinh thần trách nhiệm bằng cách cho chúng tôi cơ hội điều tra và khắc phục lỗ hổng đó kịp lúc trước khi công khai cho tất cả mọi người biết. Báo cáo lỗ hổng bảo mật sẽ được xử lý ở mức ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ xác thực và khắc phục lỗ hổng theo cam kết của chúng tôi về bảo mật và tính riêng tư.

Vui lòng cung cấp những chi tiết sau để giúp chúng tôi xử lý và giải quyết các phát hiện của bạn:

  • Miêu tả lỗ hổng (ví dụ như XSS trên trang kết quả khách sạn) mà bạn phát hiên ra và nếu được thì hãy chia sẻ các chỉ dẫn để giúp chúng tôi tái lập tình trạng đó.
  • Hãy cho chúng tôi biết về môi trường của bạn (ví dụ sản phẩm và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, nền tảng ứng dụng di động, phiên bản di động, kiểu thiết bị).
  • Nếu được, hãy đính kèm một ảnh chụp màn hình.
  • Gửi toàn bộ thông tin đến vulnerability-report@kayak.com.

Những ngoại lệ đối với Chính sách này

Những câu hỏi chung về KAYAK sẽ được tiếp nhận bởi nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi – để đặt câu hỏi, bình luận hay có phản hồi, nhấp vào đây.