Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư và sự an toàn của người dùng. Nếu bạn nghĩ là mình đã phát hiện lỗ hổng bảo mật trên website chúng tôi hay trong ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn sự trợ giúp của bạn khi báo lại vấn đề này cho chúng tôi hay. Hãy thực hiện việc này với tinh thần trách nhiệm bằng cách cho chúng tôi cơ hội điều tra và khắc phục lỗ hổng đó kịp lúc trước khi công khai cho tất cả mọi người biết. Báo cáo lỗ hổng bảo mật sẽ được xử lý ở mức ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ xác thực và khắc phục lỗ hổng theo cam kết của chúng tôi về bảo mật và tính riêng tư.

Vui lòng cung cấp các chi tiết sau để giúp chúng tôi xử lý và giải quyết những phát hiện của bạn:

  • » Miêu tả lỗ hổng (chẳng hạn XSS trên trang kết quả khách sạn) mà bạn đã phát hiện và nếu có thể, hãy chia sẻ chỉ dẫn nhằm giúp chúng tôi tái lập lỗ hổng đó.
  • » Cho chúng tôi biết về môi trường duyệt (chẳng hạn sản phẩm và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, nền tảng ứng dụng di động, phiên bản ứng dụng, kiểu thiết bị).
  • » Nếu được, hãy đính kèm ảnh chụp màn hình.
  • » Gửi toàn bộ thông tin đến vulnerability-report@kayak.com.

Những ngoại lệ đối với Chính sách này

Những câu hỏi tổng quát liên quan đến KAYAK sẽ được xử lý bởi đội ngũ Hỗ trợ khách hàng – còn nếu có thắc mắc, bình luận hay phản hồi, hãy nhấp vào đây.