Thuê xe ô-tô ở Port Macquarie

Thuê xe ô-tô ở Port Macquarie

Tìm kiếm cùng lúc hàng trăm website cho thuê xe để tìm các ưu đãi cho thuê xe ô-tôở Port Macquarie

Trả cùng địa điểm
Tuổi người lái: 26-65
Th. 6 16/6
Trưa
Th. 6 23/6
Trưa

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

So sánh hàng trăm trang web cho thuê xe ô-tô cùng một lúc để tìm ưu đãi cho thuê xe ô-tô ở ở Port Macquarie

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Lọc theo loại xe, hủy miễn phí và nhiều thứ khác

Thông tin về dịch vụ cho thuê ô-tô ở Port Macquarie

Địa điểm nhận xePort Macquarie
Loại xe
Địa điểm thuê27
Vị trí sân bay14

Chỗ cho thuê ô-tô giá rẻ ở Port Macquarie

Mini
Phổ thông
Cỡ nhỏ
Hạng trung
Tiêu chuẩn
Hạng lớn
Sang trọng
Xe tải mini
Xe khách
SUV
Thương mại
Xe bán tải

Tốp lời khuyên cho việc thuê xe ô tô ở Port Macquarie

  • Đặt xe thuê ở Port Macquarie ít nhất 1 ngày trước chuyến đi để được mức giá thấp hơn mức trung bình
  • Xe thuê hạng Mini ở Port Macquarie tính trung bình rẻ hơn khoảng 45% so với những loại xe khác

Câu hỏi thường gặp về việc thuê ô-tô ở Port Macquarie

Đánh giá và danh mục dịch vụ cho thuê ô-tô ở Port Macquarie

Sunnycars

Chưa có điểm

Có điểm tốt nhất

4 địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

12-14 Bolwarra road

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

166 Gordon Street

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

7 Jindalee Rd

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Oliver Drive

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Thrifty

Chưa có điểm

4 địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

101a Hastings River Dr

+61 2 6584 2122

Thứ Hai08:00 - 16:00
Thứ Ba08:00 - 16:00
Thứ Tư08:00 - 16:00
Thứ Năm08:00 - 16:00
Thứ Sáu08:00 - 16:00
Thứ Bảy08:00 - 16:00
Xem ưu đãi

7 Jindalee Rd

Thứ Hai08:00 - 16:00
Thứ Ba08:00 - 16:00
Thứ Tư08:00 - 16:00
Thứ Năm08:00 - 16:00
Thứ Sáu08:00 - 16:00
Thứ Bảy08:00 - 16:00
Chủ Nhật10:00 - 12:00
Xem ưu đãi

Oliver Drive

Thứ Hai19:00 - 20:0008:00 - 16:00
Thứ Ba08:00 - 16:0019:00 - 20:00
Thứ Tư08:00 - 16:0019:00 - 20:00
Thứ Năm08:00 - 16:0019:00 - 20:00
Thứ Sáu08:00 - 16:0019:00 - 20:00
Thứ Bảy09:00 - 12:00
Chủ Nhật19:00 - 20:0011:00 - 17:30
Xem ưu đãi

Port Macquarie Regional Ap

+61 2 6584 2122

Thứ Hai09:30 - 16:30
Thứ Ba09:30 - 16:30
Thứ Tư09:30 - 16:30
Thứ Năm09:30 - 16:30
Thứ Sáu09:30 - 16:30
Thứ Bảy09:30 - 16:30
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Dollar

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

101a Hastings River Dr

+61 2 6584 2122

Thứ Hai08:00 - 16:00
Thứ Ba08:00 - 16:00
Thứ Tư08:00 - 16:00
Thứ Năm08:00 - 16:00
Thứ Sáu08:00 - 16:00
Thứ Bảy08:00 - 16:00
Xem ưu đãi

Oliver Drive

Thứ Hai19:00 - 20:0008:00 - 16:00
Thứ Ba19:00 - 20:0008:00 - 16:00
Thứ Tư19:00 - 20:0008:00 - 16:00
Thứ Năm08:00 - 16:0019:00 - 20:00
Thứ Sáu19:00 - 20:0008:00 - 16:00
Thứ Bảy09:00 - 12:00
Chủ Nhật11:00 - 17:3019:00 - 20:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Enterprise Rent-A-Car

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

12-14 Bolwarra Road

+61 1300 668 846

Thứ Hai08:00 - 16:00
Thứ Ba08:00 - 16:00
Thứ Tư08:00 - 16:00
Thứ Năm08:00 - 16:00
Thứ Sáu08:00 - 16:00
Thứ Bảy00:00 - 00:00
Chủ Nhật00:00 - 00:00
Xem ưu đãi

Airport Terminal Oliver Drive

+61 1300 668 846

Thứ Hai08:30 - 20:15
Thứ Ba08:30 - 20:15
Thứ Tư08:30 - 20:15
Thứ Năm08:30 - 20:15
Thứ Sáu08:30 - 20:15
Thứ Bảy08:00 - 16:00
Chủ Nhật00:00 - 00:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Firefly

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

7 Jindalee Rd

+61 2 6583 6599

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Port Macquarie Airport

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Hertz

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

7 Jindalee Rd

+61 2 6583 6599

Thứ Hai08:00 - 16:00
Thứ Ba08:00 - 16:00
Thứ Tư08:00 - 16:00
Thứ Năm08:00 - 16:00
Thứ Sáu08:00 - 16:00
Thứ Bảy08:00 - 16:00
Chủ Nhật10:00 - 12:00
Xem ưu đãi

Oliver Drive

+61 2 6583 6599

Thứ Hai19:00 - 20:0008:00 - 16:00
Thứ Ba08:00 - 16:0019:00 - 20:00
Thứ Tư19:00 - 20:0008:00 - 16:00
Thứ Năm19:00 - 20:0008:00 - 16:00
Thứ Sáu19:00 - 20:0008:00 - 16:00
Thứ Bảy09:00 - 12:00
Chủ Nhật19:00 - 20:0011:00 - 17:30
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

National

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

12-14 Bolwarra Road

+61 1300 668 846

Thứ Hai00:00 - 00:00
Thứ Ba00:00 - 00:00
Thứ Tư00:00 - 00:00
Thứ Năm00:00 - 00:00
Thứ Sáu00:00 - 00:00
Thứ Bảy00:00 - 00:00
Chủ Nhật00:00 - 00:00
Xem ưu đãi

Airport Terminal Oliver Drive

+61 1300 668 846

Thứ Hai08:30 - 20:15
Thứ Ba08:30 - 20:15
Thứ Tư08:30 - 20:15
Thứ Năm08:30 - 20:15
Thứ Sáu08:30 - 20:15
Thứ Bảy08:00 - 16:00
Chủ Nhật00:00 - 00:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Sixt

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

101a Hastings River Drive

+61 2 6584 2122

Thứ Hai08:00 - 16:00
Thứ Ba08:00 - 16:00
Thứ Tư08:00 - 16:00
Thứ Năm08:00 - 16:00
Thứ Sáu08:00 - 16:00
Thứ Bảy08:00 - 16:00
Xem ưu đãi

Terminal Building

+61 2 6584 2122

Thứ Hai09:30 - 16:30
Thứ Ba09:30 - 16:30
Thứ Tư09:30 - 16:30
Thứ Năm09:30 - 16:30
Thứ Sáu09:30 - 16:30
Thứ Bảy09:30 - 16:30
Chủ Nhật13:30 - 17:30
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Alamo

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

Airport Terminal Oliver Drive

+61 1300 668 846

Thứ Hai08:30 - 20:15
Thứ Ba08:30 - 20:15
Thứ Tư08:30 - 20:15
Thứ Năm08:30 - 20:15
Thứ Sáu08:30 - 20:15
Thứ Bảy08:00 - 16:00
Chủ Nhật00:00 - 00:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Avis

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

Port Macquarie Airport

+61 2 6584 5673

Thứ Hai09:00 - 12:00
Thứ Ba09:00 - 12:00
Thứ Tư09:00 - 12:00
Thứ Năm09:00 - 12:00
Thứ Sáu09:00 - 12:00
Chủ Nhật15:00 - 17:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Budget

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

Port Macquarie Airport

+61 2 6584 5673

Thứ Hai09:00 - 12:00
Thứ Ba09:00 - 12:00
Thứ Tư09:00 - 12:00
Thứ Năm09:00 - 12:00
Thứ Sáu09:00 - 12:00
Chủ Nhật15:00 - 17:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Red Spot

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Port Macquarie

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Port Macquarie

Port Macquarie Airport

+61 1300 668 846

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Các địa điểm cho thuê ô-tô ở Port Macquarie hoặc gần đó

Bạn nên biết

Loại xe được chuộng nhất

Mini

Thời điểm đặt xe thuê ở ở Port Macquarie

Giá trung bình hàng ngày cho mỗi tháng
Giá xe thuê khi đến gần ngày nhận xe