Thuê xe ô-tô ở Reggio Calabria

Thuê xe ô-tô ở Reggio Calabria

Tìm kiếm cùng lúc hàng trăm website cho thuê xe để tìm các ưu đãi cho thuê xe ô-tôở Reggio Calabria

Trả cùng địa điểm
Th. 5 9/2
Trưa
Th. 5 16/2
Trưa
Tuổi người lái:

Thông tin về dịch vụ cho thuê ô-tô ở Reggio Calabria

Địa điểm nhận xeReggio Calabria
Loại xe
Địa điểm thuê39
Vị trí sân bay31

Chỗ cho thuê ô-tô giá rẻ ở Reggio Calabria

Mini
Phổ thông
Cỡ nhỏ
Hạng trung
Tiêu chuẩn
Hạng lớn
Sang trọng
Xe tải mini
Xe khách
SUV
Thương mại
Xe bán tải

Đánh giá và danh mục dịch vụ cho thuê ô-tô ở Reggio Calabria

Sunnycars

Chưa có điểm

Có điểm tốt nhất

4 địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Aeroporto di Reggio dello Stretto “Tito Minniti”

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Via Aspromomte, 18/C

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Via Ravagnese 144

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Via dei Monti Traversa Calogero 20

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Avis

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Via Ravagnese 134

+39 0965 643023

Thứ Hai08:30 - 19:00
Thứ Ba08:30 - 19:00
Thứ Tư08:30 - 19:00
Thứ Năm08:30 - 19:00
Thứ Sáu08:30 - 19:00
Thứ Bảy08:30 - 19:00
Chủ Nhật15:00 - 17:00
Xem ưu đãi

Via Ravagnese 144

+39 0965 643023

Thứ Hai08:30 - 19:00
Thứ Ba08:30 - 19:00
Thứ Tư08:30 - 19:00
Thứ Năm08:30 - 19:00
Thứ Sáu08:30 - 19:00
Thứ Bảy15:00 - 17:0010:00 - 12:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Budget

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Via Ravagnese 134

+39 0965 643023

Thứ Hai08:30 - 19:00
Thứ Ba08:30 - 19:00
Thứ Tư08:30 - 19:00
Thứ Năm08:30 - 19:00
Thứ Sáu08:30 - 19:00
Thứ Bảy08:30 - 19:00
Chủ Nhật15:00 - 17:00
Xem ưu đãi

Via Ravagnese 144

+39 0965 643023

Thứ Hai08:30 - 19:00
Thứ Ba08:30 - 19:00
Thứ Tư08:30 - 19:00
Thứ Năm08:30 - 19:00
Thứ Sáu08:30 - 19:00
Thứ Bảy15:00 - 17:0010:00 - 12:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Leasys Rent

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria City Office

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Reggio Calabria airport

+39 965 630 523

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

MAGGIORE

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Di Calabria Centrale, Via Barlaam, 1

Thứ Hai08:30 - 19:00
Thứ Ba08:30 - 19:00
Thứ Tư08:30 - 19:00
Thứ Năm08:30 - 19:00
Thứ Sáu08:30 - 19:00
Thứ Bảy08:30 - 19:00
Xem ưu đãi

c/o Aeroporto dello Stretto

0039 096 564 3148

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

SICILY BY CAR

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Via Aspromonte, 18/C

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

c/o Aeroporto dello Stretto

+39 0965 645 422 / +345/7512354

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Win Rent

Chưa có điểm

2 địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria Airport

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Via dei Monti Traversa Calogero, 20

+39 096 537 1410

Thứ Hai14:30 - 18:3008:00 - 12:30
Thứ Ba08:00 - 12:3014:30 - 18:30
Thứ Tư14:30 - 18:3008:00 - 12:30
Thứ Năm08:00 - 12:3014:30 - 18:30
Thứ Sáu08:00 - 12:3014:30 - 18:30
Thứ Bảy08:00 - 12:30
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Alamo

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Aeroporto Dello Stretto

+39 0965 643134

Thứ Hai08:00 - 12:30
Thứ Ba08:00 - 12:30
Thứ Tư08:00 - 12:30
Thứ Năm08:00 - 12:30
Thứ Sáu08:00 - 12:30
Thứ Bảy08:00 - 12:30
Chủ Nhật00:00 - 00:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

AutoEurope

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Europcar Aeroporto Dello Stretto

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Autovia

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria airport

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

B-Rent

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria Airport Tito Menniti REG

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Dollar

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria Airport

39 0965 645422

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Ecovia

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria airport

+39 0965 636005

Thứ Hai08:00 - 12:30
Thứ Ba08:00 - 12:30
Thứ Tư08:00 - 12:30
Thứ Năm08:00 - 12:30
Thứ Sáu08:00 - 12:30
Thứ Bảy08:30 - 19:00
Chủ Nhật08:30 - 19:00

Bộ lọc

Không có đánh giá

Elite Rent A Car

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio di Calabria Airport (REG)

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Enterprise

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Aeroporto Dello Stretto

+39 0965 643134

Thứ Hai08:00 - 12:30
Thứ Ba08:00 - 12:30
Thứ Tư08:00 - 12:30
Thứ Năm08:00 - 12:30
Thứ Sáu08:00 - 12:30
Thứ Bảy08:00 - 12:30
Chủ Nhật00:00 - 00:00

Bộ lọc

Không có đánh giá

Europcar

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Via Ravagnese 144

+39 0965 643431

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

FLIZZR

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria Airport Tito Menniti REG

+39 0965 630523

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Goldcar Rental SP

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria Airport

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Hertz

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Via Ravagnese 144

+39 0965 643093

Thứ Hai08:00 - 12:3014:30 - 18:30
Thứ Ba08:00 - 12:3014:30 - 18:30
Thứ Tư08:00 - 12:3014:30 - 18:30
Thứ Năm14:30 - 18:3008:00 - 12:30
Thứ Sáu14:30 - 18:3008:00 - 12:30
Thứ Bảy08:00 - 12:3014:30 - 18:30

Bộ lọc

Không có đánh giá

Holiday Autos

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

DELLO STRETTO APT

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

keddy by Europcar

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

c/o Aeroporto dello Stretto

390965643148

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

LOCAUTO

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

c/o Aeroporto dello Stretto

+39 965 64 3134, 3287047040

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Locauto Rent a Car

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

AEROPORTO DELLO STRETTO - Via Ravagnese Superiore 144, REGGIO CALABRIA PALAZZINA AUTONOLEGGI

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

MEGADRIVE

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Via Ravagnese Inferiore, 144

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

National

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Aeroporto Dello Stretto

+39 0965 643134

Thứ Hai08:00 - 12:30
Thứ Ba08:00 - 12:30
Thứ Tư08:00 - 12:30
Thứ Năm08:00 - 12:30
Thứ Sáu08:00 - 12:30
Thứ Bảy08:00 - 12:30
Chủ Nhật00:00 - 00:00

Bộ lọc

Không có đánh giá

OptimoRent

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Via Ravagnese 144

+39 377 192 1054

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Prime Rent Exclusive

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio di Calabria Airport (REG)

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Rental4Leisure

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria Airport Tito Menniti REG

+39 0965 636005

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Rhodium

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria Airport

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Thrifty

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Reggio Calabria

Những địa điểm ở Reggio Calabria

Reggio Calabria Airport

39 0965 645422

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Các địa điểm cho thuê ô-tô ở Reggio Calabria hoặc gần đó

Bạn nên biết

Loại xe được chuộng nhất

Mini

Thời điểm đặt xe thuê ở ở Reggio Calabria

Giá trung bình hàng ngày cho mỗi tháng
Giá xe thuê khi đến gần ngày nhận xe

Tốp lời khuyên cho việc thuê xe ô tô ở Reggio Calabria

  • Đặt xe thuê ở Reggio Calabria ít nhất 1 ngày trước chuyến đi để được mức giá thấp hơn mức trung bình
  • Xe thuê hạng Mini ở Reggio Calabria tính trung bình rẻ hơn khoảng 35% so với những loại xe khác

Câu hỏi thường gặp về việc thuê ô-tô ở Reggio Calabria