Thuê xe ở Sân bay Iasi

Thuê xe ở Sân bay Iasi

Tìm kiếm hàng trăm website du lịch cùng một lúc để tìm các ưu đãi cho thuê ô-tô tại Sân bay Iasi (IAS)

Trả cùng địa điểm
Th. 6 9/6
Trưa
Th. 6 16/6
Trưa
Tuổi người lái:

Thuê xe giá rẻ tại Sân bay Iasi

Mini
Phổ thông
Cỡ nhỏ
Hạng trung
Tiêu chuẩn
Hạng lớn
Sang trọng
Xe tải mini
Xe khách
SUV
Thương mại
Xe bán tải

Đánh giá và danh mục dịch vụ cho thuê ô-tô ở Sân bay Iasi

AcaRent

Chưa có điểm

Có điểm tốt nhất

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Str Moara De Vant

+40 725 559 005

Thứ Hai08:00 - 22:00
Thứ Ba08:00 - 22:00
Thứ Tư08:00 - 22:00
Thứ Năm08:00 - 22:00
Thứ Sáu08:00 - 22:00
Thứ Bảy08:00 - 22:00
Chủ Nhật08:00 - 22:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

ADA

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iasi Airport IAS

+40 733 508 484

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

ADMITA

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iasi Airport IAS

+40 748 127 981

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Alamo

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Strada Moara De Vant 34

+40 735 175 488

Thứ Hai00:00 - 23:59
Thứ Ba00:00 - 23:59
Thứ Tư00:00 - 23:59
Thứ Năm00:00 - 23:59
Thứ Sáu00:00 - 23:59
Thứ Bảy00:00 - 23:59
Chủ Nhật00:00 - 23:59
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Alma Car Hire

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

STR. MOARA DE VANT NR. 34, IAșI,IASI,,RO

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Autoboca

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Moara de Vant Street

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Autonom

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iasi Airport

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Autounion Car Rental

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Street Moara de Vânt nr. 34

+40 754 312 802

Thứ Hai00:00 - 23:59
Thứ Ba00:00 - 23:59
Thứ Tư00:00 - 23:59
Thứ Năm00:00 - 23:59
Thứ Sáu00:00 - 23:59
Thứ Bảy00:00 - 23:59
Chủ Nhật00:00 - 23:59
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Autovia

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Str. Moara De Vant Nr. 34

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Budget

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iasi Airport

+40 728 228 923

Thứ Hai08:00 - 22:00
Thứ Ba08:30 - 20:30
Thứ Tư08:30 - 20:30
Thứ Năm08:00 - 22:00
Thứ Sáu08:30 - 20:30
Thứ Bảy11:00 - 19:30
Chủ Nhật11:00 - 19:30
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Direct Rent

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Strada Moara de Vant

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Dollar

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iasi International Ap

+40 731 630 800

Thứ Hai08:00 - 22:00
Thứ Ba08:00 - 22:00
Thứ Tư08:00 - 22:00
Thứ Năm08:00 - 22:00
Thứ Sáu08:00 - 22:00
Thứ Bảy08:00 - 22:00
Chủ Nhật08:00 - 22:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Drive2u

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Strada Moara de Vânt, Nr. 34, Iași

+40 21 9133

Thứ Hai00:00 - 23:59
Thứ Ba00:00 - 23:59
Thứ Tư00:00 - 23:59
Thứ Năm00:00 - 23:59
Thứ Sáu00:00 - 23:59
Thứ Bảy00:00 - 23:59
Chủ Nhật00:00 - 23:59

Bộ lọc

Không có đánh giá

DUO Rent A Car

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Str. Moara de Vânt nr. 34, Iași

+40 754 606 616

Thứ Hai08:00 - 22:00
Thứ Ba08:00 - 22:00
Thứ Tư08:00 - 22:00
Thứ Năm08:00 - 22:00
Thứ Sáu08:00 - 22:00

Bộ lọc

Không có đánh giá

Ecovia

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Str. Moara de Vânt nr. 34

+40 754 606 616

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Enterprise Rent-A-Car

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Strada Moara De Vant 34

+40 735 175 488

Thứ Hai00:00 - 23:59
Thứ Ba00:00 - 23:59
Thứ Tư00:00 - 23:59
Thứ Năm00:00 - 23:59
Thứ Sáu00:00 - 23:59
Thứ Bảy00:00 - 23:59
Chủ Nhật00:00 - 23:59

Bộ lọc

Không có đánh giá

Europcar

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Terminal 2 Arrivals

+40 733 207 554

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Firefly

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Strada Moara de Vânt nr. 34

+40 731 630 800

Thứ Hai08:00 - 22:00
Thứ Ba08:00 - 22:00
Thứ Tư08:00 - 22:00
Thứ Năm08:00 - 22:00
Thứ Sáu08:00 - 22:00
Thứ Bảy08:00 - 22:00
Chủ Nhật08:00 - 22:00

Bộ lọc

Không có đánh giá

Flexicar

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iasi Airport

+40 748 127 981

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Global Rent A Car

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Moara de Vant Street 34

+40 757 067 182

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Goldcar Rental SP

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iași International Airport

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Hertz

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iasi International Ap

+40 731 630 800

Thứ Hai08:00 - 22:00
Thứ Ba08:00 - 22:00
Thứ Tư08:00 - 22:00
Thứ Năm08:00 - 22:00
Thứ Sáu08:00 - 22:00
Thứ Bảy08:00 - 22:00
Chủ Nhật08:00 - 22:00

Bộ lọc

Không có đánh giá

keddy by Europcar

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iasi Airport

+40 733 207 554

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Klass Wagen

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Strada Moara de Vânt 34

+40 374 779 707

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

National

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Strada Moara De Vant 34

+40 735 175 488

Thứ Hai00:00 - 23:59
Thứ Ba00:00 - 23:59
Thứ Tư00:00 - 23:59
Thứ Năm00:00 - 23:59
Thứ Sáu00:00 - 23:59
Thứ Bảy00:00 - 23:59
Chủ Nhật00:00 - 23:59

Bộ lọc

Không có đánh giá

Premium Rent

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Strada Moara de Vant

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Pricecarz

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Str. Moara De Vant 34

+40 751 934 934

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Rhodium

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iași International Airport

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Shouqi

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Terminal 2 Arrivals

+86 10 6064 1387

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Sixt

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Moara de Vant 34 Str.

+40 743 056 537

Thứ Hai09:00 - 17:30
Thứ Ba09:00 - 17:30
Thứ Tư09:00 - 17:30
Thứ Năm09:00 - 17:30
Thứ Sáu09:00 - 17:30

Bộ lọc

Không có đánh giá

Sunnycars

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Str. Moara de Vant 35

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Thrifty

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Iasi International Ap

+40 731 630 800

Thứ Hai08:00 - 22:00
Thứ Ba08:00 - 22:00
Thứ Tư08:00 - 22:00
Thứ Năm08:00 - 22:00
Thứ Sáu08:00 - 22:00
Thứ Bảy08:00 - 22:00
Chủ Nhật08:00 - 22:00

Bộ lọc

Không có đánh giá

Wheego

Chưa có điểm

Một địa điểm ở Sân bay Iasi

Những địa điểm ở Sân bay Iasi

Strada Moara De Vant,Iai,,Romania

+40 757 250 724

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Các địa điểm cho thuê xe ô-tô ở Sân bay Iasi

Bạn nên biết

Loại xe được chuộng nhất

Mini

Các mẹo hàng đầu về việc thuê xe ô-tô tại Sân bay Iasi

  • Đặt xe ô-tô cho thuê tại Sân bay Iasi ít nhất 7 ngày trước chuyến đi của bạn để nhận được mức giá thấp hơn mức trung bình

Câu hỏi thường gặp về việc thuê ô-tô tại Sân bay Iasi