Nguồn cấp dữ liệu chuyến đi -so với- file

Nếu bạn dùng một chương trình hỗ trợ những nguồn cấp dữ liệu cho lịch (liệt kê bên dưới), bạn gần như có thể chắc chắn dùng được một nguồn cấp dữ liệu. Nguồn cấp dữ liệu cho lịch sẽ cập nhật tự động trong khi một file lịch (.ics) ở dạng tĩnh tại và do vậy cần được tải về lại nếu bạn có chỉnh sửa hoặc bổ sung gì cho chuyến đi.

Chọn một chương trình để thêm lịch chuyến đi...

Các chương trình có hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu
• Google Calendar
• Microsoft Outlook 2007
• Apple iCal
• Apple iPhone
• Tương thích với URL iCal
Các chương trình có hỗ trợ file
• Microsoft Outlook 2003
• Tương thích với file .ICS

Cách thêm nguồn cấp dữ liệu lịch vào Google Calendar

1a.) Sao chép một trong những liên kết của nguồn cấp dữ liệu lịch từ cuối trang thiết lập Trips.
2a.) Ở cửa sổ trình duyệt khác hoặc tab khác, hãy di chuyển đến Google Calendar của bạn.
3a.) Nhấp vào mũi tên chĩa xuống ở bên phải của “Other calendars” nằm bên trái.
4a.) Nhấp “Thêm bằng URL” bên trong menu.
5a.) Dán liên kết đã sao chép từ bước "1a." vào ô.
6a.) Nhấp nút "Add calendar".

Lưu ý: Nhấp vào lịch mà bạn vừa thêm để hiển thị nó.

Cách thêm nguồn cấp dữ liệu lịch vào MS Outlook 2007

1b.) Sao chép một trong những liên kết của nguồn cấp dữ liệu lịch từ cuối trang thiết lập Trips.
2b.) Khởi động MS Outlook 2007.
3b.) Nhấp vào menu “Tools” và chọn “Account Settings”.
4b.) Nhấp vào tab "Internet Calendars" bên trong hộp thoại "Account Settings".
5b.) Nhấp vào nút "new".
6b.) Dán liên kết đã sao chép từ bước "1b." vào ô.
7b.) Đặt tên cho lịch của bạn bên trong "Subscription options".
8b.) Lịch của bạn sẽ được hiển thị ở bên trái bên trong phần “other calendars”.

Lưu ý: Sáp nhập lịch của bạn bằng cách nhấp vào mũi tên ở trên tab lịch chuyến đi mới.

Cách thêm nguồn cấp dữ liệu lịch vào Apple iCal

1c.) Sao chép một trong những liên kết của nguồn cấp dữ liệu lịch từ cuối trang thiết lập Trips.
2c.) Khởi động Apple iCal
3c.) Chọn “Subscribe" từ menu “Calendar”
4c.) Dán liên kết đã sao chép từ bước "1c." vào ô "Calendar URL"
5c.) Nhấp vào nút "Subscribe"
6c.) Sửa bất kỳ thứ gì bạn muốn ở ô hộp thoại tiếp theo
7c.) Lịch của bạn sẽ được liệt kê ở thanh điều hướng bên trái bên dưới "Subscriptions"

Cách thêm nguồn cấp dữ liệu lịch vào Apple iPhone

1d.) Sao chép một trong những liên kết của nguồn cấp dữ liệu lịch từ cuối trang thiết lập Trips.
2d.) Dán vào email đường liên kết đã sao chép từ bước "1d."
3d.) Gửi email vào iPhone
4d.) Mở email trên iPhone
5d.) Nhấp vào liên kết bên trong email trên iPhone
6d.) Nhấp vào nút "Subscribe" trên hộp thoại hiện ra
7d.) Nhấp vào nút "View Events" để đến nguồn cấp dữ liệu lịch chuyến đi hoặc nhấp vào nút "Done".

Cách xuất & nhập một file .ICS vào MS Outlook 2003

1e.) Nhấp liên kết "Thêm vào lịch" ở góc phải bên trên trang chi tiết chuyến đi.
2e.) Nhấp vào liên kết “Xuất ra định dạng .ICS"
3e.) Chọn lưu file này thay vì mở nó ra, khi có câu nhắc bạn muốn làm gì.

Lưu ý: Mở hoặc nhấp đúp vào file .ics có thể tạo ra một lịch mới hoặc chỉ thêm cuộc hẹn đầu tiên trong chuyến đi vào lịch của bạn (tuỳ thuộc vào phiên bản Outlook). Để có kết quả tốt nhất, hãy nhập vào file .ics. Đọc dưới đây.

4e.) Khởi động MS Outlook, và chọn
5e.) "Import and Export" từ menu File
6e.) Chọn tuỳ chọn Import an iCalendar file từ cái ô bật lên
7e.) Duyệt tới file bạn đã lưu ở bước "3e.", và chọn nó
8e.) Chọn nút "Import" để thêm dữ liệu vào lịch sẵn có.

tương thích URL iCal

See Apple iCal hoặc MS Outlook 2007 bên trên.

Tương thích file .ics

See MS Outlook 2003 bên trên.