Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ truyền thông

Đối với tất cả những câu hỏi của báo chí và truyền thông, vui lòng gửi lưu ý đến một trong những người liên hệ liệt kê bên dưới, dựa trên vùng địa lý của bạn.

Bắc Mỹ

press@kayak.com

Châu Âu, Trung Đông & châu Phi

emea_pr@kayak.com

Châu Á & Thái Bình Dương

apacpr@kayak.com

Trung Mỹ & Nam Mỹ

latam@kayak.com