cửa hàng cho thuê xe ở Imperatriz

Tìm kiếm cùng lúc hàng trăm website cho thuê xe để tìm các ưu đãi cho thuê xe ở Imperatriz

Imperatriz, MA, Brazil
13 Thg. 12 — 20 Thg. 12
Trả cùng địa điểm
Imperatriz, MA, Brazil
Th. 3 13/12
Trưa
Th. 3 20/12
Trưa
Tuổi người lái:

Chỗ cho thuê ô-tô giá rẻ ở Imperatriz

Mini
Phổ thông
Cỡ nhỏ
Hạng trung
Tiêu chuẩn
Hạng lớn
Sang trọng
Xe tải mini
Xe khách
SUV
Thương mại
Xe bán tải
Xe hạng Mini ở Imperatriz
Xe hạng Phổ thông ở Imperatriz
Xe hạng Cỡ nhỏ ở Imperatriz
Xe hạng Hạng trung ở Imperatriz
Xe hạng Tiêu chuẩn ở Imperatriz
Xe hạng Hạng lớn ở Imperatriz
Xe hạng Sang trọng ở Imperatriz
Xe hạng Xe tải mini ở Imperatriz
Xe hạng Xe khách ở Imperatriz
Xe hạng SUV ở Imperatriz
Xe hạng Thương mại ở Imperatriz
Xe hạng Xe bán tải ở Imperatriz

Đánh giá và danh mục dịch vụ cho thuê ô-tô ở Imperatriz

Firefly

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

3 địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

3650 Av. Bernardo Sayao 3650

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Av. Moacyr Sposito Ribeiro

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Avenida Moacyr Sposito Ribeiro

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Localiza

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

3 địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Aeroporto Imperatriz A Externa

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Av Moacir Sposito Ribeiro , Aeroporto

+55 800 979 2020

Thứ Hai01:00 - 18:00
Thứ Ba01:00 - 18:00
Thứ Tư01:00 - 18:00
Thứ Năm01:00 - 18:00
Thứ Sáu01:00 - 18:00
Thứ Bảy01:00 - 18:00
Chủ Nhật08:00 - 12:00
Xem ưu đãi

Av Moacir Sposito Ribeiro, 29, Aeroporto

+55 800 979 2020

Thứ Hai01:00 - 18:00
Thứ Ba01:00 - 18:00
Thứ Tư01:00 - 18:00
Thứ Năm01:00 - 18:00
Thứ Sáu01:00 - 18:00
Thứ Bảy01:00 - 18:00
Chủ Nhật08:00 - 12:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Yes Rent A Car

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

3 địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Aeroporto

+55 993 523 8222

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

BR 010, 335 - Sala 2 - Entrocamento

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

BR 010, Praça Lino Teixeira, 335 - Sl. 02

+55 993 523 8222

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Alamo

10,0

Tuyệt hảo

Không có đánh giá

Có điểm tốt nhất

Sạch sẽ

10.0

Thư thái

10.0

Nhận xe/Trả xe

10.0

Đáng tiền

10.0

2 địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Av Moacyr Sposito Ribeiro

+55 99 3529 0600

Thứ Hai01:00 - 18:00
Thứ Ba01:00 - 18:00
Thứ Tư01:00 - 18:00
Thứ Năm01:00 - 18:00
Thứ Sáu01:00 - 18:00
Thứ Bảy01:00 - 18:00
Chủ Nhật09:00 - 17:00
Xem ưu đãi

Av. Bernardo Sayao - 3650

+55 800 612 1121

Thứ Hai08:00 - 12:00
Thứ Ba08:00 - 12:00
Thứ Tư08:00 - 12:00
Thứ Năm08:00 - 12:00
Thứ Sáu08:00 - 12:00
Thứ Bảy08:00 - 12:00
Chủ Nhật00:00 - 00:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Budget

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

2 địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Av Moacir Esposito Ribeiro

+55 993 523 1166

Thứ Hai08:00 - 12:0002:00 - 05:00
Thứ Ba02:00 - 05:0008:00 - 12:00
Thứ Tư02:00 - 05:0008:00 - 12:00
Thứ Năm02:00 - 05:0008:00 - 12:00
Thứ Sáu08:00 - 12:0002:00 - 05:00
Thứ Bảy02:00 - 05:0008:00 - 12:00
Chủ Nhật16:30 - 20:30
Xem ưu đãi

Rod. Br 010-Km 1348,#481

+55 993 523 8002

Thứ Hai08:00 - 12:0014:00 - 18:00
Thứ Ba08:00 - 12:0014:00 - 18:00
Thứ Tư08:00 - 12:0014:00 - 18:00
Thứ Năm14:00 - 18:0008:00 - 12:00
Thứ Sáu14:00 - 18:0008:00 - 12:00
Thứ Bảy08:00 - 12:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Enterprise

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

2 địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Av. Bernardo Sayao - 3650

+55 800 612 1121

Thứ Hai08:00 - 12:00
Thứ Ba08:00 - 12:00
Thứ Tư08:00 - 12:00
Thứ Năm08:00 - 12:00
Thứ Sáu08:00 - 12:00
Thứ Bảy08:00 - 12:00
Chủ Nhật00:00 - 00:00
Xem ưu đãi

Avenida Moacyr Sposito

+55 99 3529 0600

Thứ Hai01:00 - 18:00
Thứ Ba01:00 - 18:00
Thứ Tư01:00 - 18:00
Thứ Năm01:00 - 18:00
Thứ Sáu01:00 - 18:00
Thứ Bảy01:00 - 18:00
Chủ Nhật09:00 - 17:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Hertz

8,0

Tuyệt hảo

Không có đánh giá

Sạch sẽ

8.0

Thư thái

8.0

Nhận xe/Trả xe

8.0

Đáng tiền

8.0

2 địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

A Externa

+55 99 3529 4850

Thứ Hai00:00 - 00:00
Thứ Ba00:00 - 00:00
Thứ Tư00:00 - 00:00
Thứ Năm00:00 - 00:00
Thứ Sáu00:00 - 00:00
Thứ Bảy00:00 - 00:00
Chủ Nhật01:00 - 18:00
Xem ưu đãi

Imperatriz Ap

+55 99 3524 2828

Thứ Hai00:00 - 00:00
Thứ Ba00:00 - 00:00
Thứ Tư00:00 - 00:00
Thứ Năm00:00 - 00:00
Thứ Sáu00:00 - 00:00
Thứ Bảy00:00 - 00:00
Chủ Nhật01:00 - 18:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

National

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

2 địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Av Moacyr Sposito Ribeiro

+55 99 3529 0600

Thứ Hai01:00 - 18:00
Thứ Ba01:00 - 18:00
Thứ Tư01:00 - 18:00
Thứ Năm01:00 - 18:00
Thứ Sáu01:00 - 18:00
Thứ Bảy01:00 - 18:00
Chủ Nhật09:00 - 17:00
Xem ưu đãi

Av. Bernardo Sayao - 3650

+55 800 612 1121

Thứ Hai08:00 - 12:00
Thứ Ba08:00 - 12:00
Thứ Tư08:00 - 12:00
Thứ Năm08:00 - 12:00
Thứ Sáu08:00 - 12:00
Thứ Bảy08:00 - 12:00
Chủ Nhật00:00 - 00:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Unidas

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

2 địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Av. Bernardo Sayão - 3650

+55 99 3524 0491

Thứ Hai08:00 - 12:00
Thứ Ba08:00 - 12:00
Thứ Tư08:00 - 12:00
Thứ Năm08:00 - 12:00
Thứ Sáu08:00 - 12:00
Thứ Bảy08:00 - 12:00
Xem ưu đãi

Avenida Moacyr Sposito Ribeiro

+55 99 3529 0600

Thứ Hai00:00 - 00:00
Thứ Ba00:00 - 00:00
Thứ Tư00:00 - 00:00
Thứ Năm00:00 - 00:00
Thứ Sáu00:00 - 00:00
Thứ Bảy00:00 - 00:00
Chủ Nhật08:40 - 17:00
Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Europcar

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

Một địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Rod. Br010 Km 335

+55 993 523 8222

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

MOVIDA

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

Một địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Avenida Moacyr Spósito Ribeiro

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Sixt

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

Một địa điểm ở Imperatriz

Hiển thị địa điểm

Những địa điểm ở Imperatriz

Av. Moacyr Sposito Ribeiro

+55 112 377 8686

Chưa có giờ mở cửa

Xem ưu đãi

Bộ lọc

Không có đánh giá

Sunnycars

Chưa có điểm

Sạch sẽ

-

Thư thái

-

Nhận xe/Trả xe

-

Đáng tiền

-

Một địa điểm ở Imperatriz

Những địa điểm ở Imperatriz

Avenida Moacyr Sposito Ribeiro

Chưa có giờ mở cửa

Bộ lọc

Không có đánh giá

Các địa điểm cho thuê ô-tô ở Imperatriz hoặc gần đó

Bạn nên biết

Loại xe được chuộng nhất

Phổ thông

Thời điểm đặt xe thuê ở Imperatriz

Giá trung bình hàng ngày cho mỗi tháng
Giá xe thuê khi đến gần ngày nhận xe

Tốp lời khuyên cho việc thuê xe ô tô ở Imperatriz

  • Đặt xe thuê ở Imperatriz ít nhất 1 ngày trước chuyến đi để được mức giá thấp hơn mức trung bình
  • Xe thuê hạng Phổ thông ở Imperatriz tính trung bình rẻ hơn khoảng 28% so với những loại xe khác

Câu hỏi thường gặp về việc thuê ô-tô ở Imperatriz