Câu hỏi thường gặp về Trips
  1. Tôi chuyển tiếp những biên nhận đặt chỗ đến địa chỉ email nào?
  2. Liệu tôi có thể định rõ chuyến đi nào cần thêm vào một biên nhận đặt chỗ?
  3. Liệu tôi có thể chuyển tiếp những biên nhận đặt chỗ đến Trips từ hai địa chỉ email trở lên?
  4. Loại email nào mà Trips xử lý?
  5. Tôi có gửi biên nhận đặt chỗ qua email đến trips@kayak.com nhưng nó không hiện lên. Tôi nên làm gì?
  6. Ai có thể xem Trips của tôi?

Bắt đầu với Trips
Cần thêm trợ giúp?


1. Tôi chuyển tiếp những biên nhận đặt chỗ đến địa chỉ email nào?

Chuyển tiếp các biên nhận đặt chỗ từ hộp thư đến trong email của bạn tới địa chỉ trips@kayak.com. Nếu bạn không có tài khoản KAYAK cho địa chỉ email của mình, chúng tôi sẽ tự động tạo một tài khoản cho bạn và sẽ gửi bạn một email xác nhận. Để xác nhận tài khoản, hãy bấm vào đường liên kết trong email mà chúng tôi đã gửi cho bạn.

lên đầu trang

2. Liệu tôi có thể định rõ chuyến đi nào cần thêm vào một biên nhận đặt chỗ?

Bạn có thể định rõ tên của chuyến đi mà bạn muốn đưa vào thông tin du lịch. Để làm điều này, hãy dùng một tên chuyến đi hiện có làm dòng tiêu đề khi bạn chuyển tiếp biên nhận đến trips@kayak.com.

lên đầu trang

3. Liệu tôi có thể chuyển tiếp những biên nhận đặt chỗ đến Trips từ hai địa chỉ email trở lên?

Được. Trên trang Thiết lập Trips, có một phần tiêu đề là “Biên nhận đặt chỗ”. Thêm bất kỳ địa chỉ email nào bạn muốn dùng để chuyển tiếp các biên nhận đặt chỗ. Vui lòng lưu ý rằng người sở hữu địa chỉ email đó sẽ phải xác nhận rằng họ muốn các biên nhận đặt chỗ được thêm vào trang Trips của bạn thay vì của họ.

lên đầu trang

4. Loại email nào mà Trips xử lý?

Tất cả mọi loại email. Miễn là bạn chuyển tiếp email từ hộp thư đến của mình (chứ không trực tiếp từ nhà cung cấp), Trips có thể xử lý văn bản trơn, HTML, đính kèm, và nhiều loại khác.

lên đầu trang

5. Tôi có gửi biên nhận đặt chỗ qua email đến trips@kayak.com nhưng nó không hiện lên. Tôi nên làm gì?

Đầu tiên thử đăng xuất rồi đăng nhập vào lại. Nếu chuyến đi của bạn vẫn chưa hiện lên, có nhiều khả năng là bạn đã chuyển tiếp biên nhận đặt chỗ từ một địa chỉ email khác với cái bạn dùng để đăng nhập KAYAK. Điều này thường xuyên xảy ra đối với người dùng smartphone nào sử dụng những địa chỉ email khác nhau để đăng nhập trên web và trên điện thoại.

lên đầu trang

6. Ai có thể xem Trips của tôi?

Nếu bạn đăng hoặc gửi email đường liên kết đến một trong những chuyến đi của mình, bất kỳ ai có liên kết đều sẽ có thể xem chuyến đi đó. Nhưng đừng lo – mọi thông tin nhạy cảm như chi tiết đặt chỗ và chi tiết thanh toán, tên du khách và địa chỉ email sẽ không hiển thị. Những chuyến đi của bạn không hiển thị trên những công cụ tìm kiếm.

Nếu bạn muốn ai đó có thể thấy tất cả các chi tiết đặt chỗ trong chuyến đi của bạn, bạn có thể công khai thêm họ vào ở vai trò người cộng tác. Bấm vào liên kết “Chia sẻ” gần trên cùng trang chuyến đi, nhập địa chỉ email của họ và đánh dấu kiểm vào ô “Có thể chỉnh sửa chuyến đi này”. Vì những nguyên do bảo mật, chỉ những người dùng KAYAK đã đăng ký mới có quyền truy cập những chi tiết đặt chỗ của bạn.

Nếu bạn muốn tự động chia sẻ tất cả chuyến đi mới mà bạn tạo ra cùng một người khác, bạn có thể thiết lập tính năng đó ở trang Thiết lập Trips. Chỉ cần thêm địa chỉ email của họ vào phần “Tự động chia sẻ các chuyến đi mới với...”.

lên đầu trang