Bắt đầu với Chuyến đi

Chào mừng đến với Trips, giải pháp của KAYAK để giúp lịch trình du lịch của bạn dễ dàng truy cập được khi đang ở nhà, ở văn phòng và khi đang trên đường di chuyển.

 • Chuyển tiếp xác nhận đặt chỗ của bạn từ địa chỉ email của bạn đến trips@kayak.com và chúng tôi sẽ tạo hành trình đi lại cho bạn. Nếu chưa có tài khoản KAYAK liên kết với email đó, chúng tôi sẽ tạo một tài khoản và gửi email xác thực tài khoản đến địa chỉ đó. Nhấn vào "xác nhận" và bạn đã có mọi thứ sẵn sàng.

  Để xem các chuyến đi của mình, bấm vào "Chuyến đi" nằm ở góc phải bên trên mọi phân trang trong phiên bản web của KAYAK. Trên các thiết bị di động, Chuyến đi là một trong những tuỳ chọn ở màn hình chính cùng với Chuyến bay, Lưu trú, v.v.

  Nếu bạn có nhiều hơn một địa chỉ email mà từ đó bạn muốn chuyển tiếp xác nhận đặt chỗ, hãy thêm những email khác ở vai trò “người gửi” trong phần có ghi nhãn “Biên nhận đặt chỗ” trên trang Thiết lập Chuyến đi.

  Chuyến đi không hỗ trợ những hóa đơn đặt chỗ được gửi trực tiếp từ nhà cung cấp. Các biên nhận đặt chỗ cần phải được chính bạn chuyển tiếp đi, từ tài khoản email của bạn.

 • Bạn có điện thoại thông minh? Tải về ứng dụng KAYAK cho di động để bạn có thể truy cập những lịch trình chuyến đi trong lúc đang trên đường di chuyển. Sau khi ứng dụng đã tải xuống, hãy chắc chắn là bạn có vào trang Thiết lập Chuyến đi và thêm số điện thoại di động để nhận được thông báo tình trạng chuyến bay qua SMS.

  Email thông báo tình trạng chuyến bay theo mặc định sẽ được gửi đến địa chỉ email có liên kết với tài khoản KAYAK. Thông báo chuyến bay có thể tắt đi ở cấp độ chuyến đi ở trong chi tiết chuyến đi. Những chuyến đi có bật chức năng thông báo chuyến bay sẽ được ký hiệu bằng icon “bật” hình chuông báo. KAYAK gửi thông báo cho những thông tin sau: nhắc check-in trong vòng 24 giờ, khởi hành đúng giờ trong vòng 3 giờ, hoãn chuyến bay và tin báo huỷ, thông tin thay đổi cổng và ga, thông tin nối chuyến, thông tin đến nơi đúng giờ và lấy hành lý.

 • Chia sẻ các chuyến đi với người khác. Theo mặc định chỉ bạn mới có thể nhìn thấy các chuyến đi của mình. Người ta không thể tìm thấy chúng hoặc truy cập chúng nếu không có đường liên kết.

  Nếu bạn đang lập kế hoạch chuyến đi với ai đó, hoặc đi thăm ai đó mà có thể được lợi từ việc biết kế hoạch du lịch của bạn, thì bạn có thể cấp cho họ quyền truy cập chỉ mỗi chuyến đi đó. Việc này có thể thực hiện bằng cách nhấp vào “chia sẻ chuyến đi này“ ở phần tóm tắt trên cùng của chuyến đi. Khi bạn chia sẻ một chuyến đi với người khác, bạn có thể quyết định việc cấp hoặc không cấp cho họ quyền truy cập xem hoặc truy cập chỉnh sửa. Cấp quyền truy cập chỉnh sửa chuyến đi cho người khác là một cách để cộng tác cho các kế hoạch chuyến đi khi mà có nhiều người, có gia đình hoặc nhóm liên quan đến chuyến đi.

  Nếu có ai đó mà bạn muốn chia sẻ tất cả chuyến đi của mình, hãy thêm địa chỉ email của họ vào phần có ghi nhãn “Chia sẻ các chuyến đi mới với...” ở trang Thiết lập Chuyến đi. Bạn có thể quyết định việc cấp hoặc không cấp cho họ quyền truy cập xem hoặc truy cập chỉnh sửa.

 • Thêm các chuyến đi vào lịch. từ trang Thiết lập Chuyến đi, hãy sao chép đường liên kết của nguồn cấp dữ liệu lịch và sau đó làm theo các chỉ dẫn để biết cách thêm đường liên kết đó vào ứng dụng lịch.

Câu hỏi thường gặp về Chuyến đi
Cần trợ giúp thêm?