Điều khoản & Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này trước khi truy cập, sử dụng hoặc lấy bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Bằng cách truy cập website KAYAK, ứng dụng cho thiết bị di động hay máy tính bảng hoặc bất kỳ tính năng nào khác, hoặc nền tảng khác thuộc KAYAK (gọi chung là "Website của chúng tôi"), bạn đồng ý với việc bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ("Điều khoản") và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận tất cả các Điều khoản này thì bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi. Trong các Điều khoản này, "chúng tôi", "của mình", "của chúng tôi" và "KAYAK" đều chỉ đến Tập đoàn phần mềm KAYAK, và "bạn", "của bạn" được dùng để chỉ bạn, người dùng Website của chúng tôi.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY BAO GỒM MỘT ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ MỘT THỎA THUẬN TỪ BỎ QUYỀN LỢI THAM GIA KHỞI TỐ TẬP THỂ HOẶC KIỆN TỤNG ĐẠI DIỆN.

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này vì bất kỳ lý do nào — vào bất kỳ lúc nào — bằng cách đăng một phiên bản mới lên Website của chúng tôi; những thay đổi này không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ phát sinh trước khi có những thay đổi đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi sau khi chúng tôi đăng tải các Điều khoản đã sửa đổi sẽ tuân theo các Điều khoản có hiệu lực tại thời điểm bạn sử dụng. Vui lòng định kỳ xem lại các Điều khoản này để kiểm tra các thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều khoản này hoặc bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản này, hoặc không hài lòng với Website của chúng tôi vì bất cứ lý do gì, cách duy nhất bạn có thể làm là chấm dứt ngay việc sử dụng Website của chúng tôi.

 1. Chúng tôi không bán các sản phẩm du lịch
 2. Website của chúng tôi là một công cụ tìm kiếm du lịch. KAYAK không cung cấp, sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ dịch vụ du lịch và sản phẩm nào mà bạn có thể truy cập thông qua Website của chúng tôi, chẳng hạn như chuyến bay, chỗ ở, xe cho thuê, gói hoặc bảo hiểm du lịch (“Sản phẩm du lịch”). Sản phẩm du lịch được sở hữu, kiểm soát hoặc cung cấp bởi bên thứ ba ("Nhà cung cấp dịch vụ du lịch") một cách trực tiếp (ví dụ: hãng hàng không) hoặc với tư cách đại lý (ví dụ: đại lý du lịch trực tuyến). Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch chịu trách nhiệm về các sản phẩm du lịch. Các điều khoản và chính sách bảo mật của Nhà cung cấp Du lịch sẽ áp dụng cho các lượt đặt phòng của bạn, do đó bạn phải đồng ý và hiểu các điều khoản đó. Hơn nữa, các điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ du lịch thực tế (hãng hàng không, khách sạn, nhà điều hành tour, v.v.) sẽ áp dụng cho chuyến đi của bạn, vì vậy bạn cũng phải đồng ý và hiểu những điều khoản đó. Nếu bạn tương tác với bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ Du lịch nào mà bạn truy cập thông qua Website của chúng tôi, thì rủi ro xảy ra là điều bạn phải tự đảm lấy; KAYAK không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với việc đặt chỗ hoặc trong quá trình du lịch của bạn.

  Việc hiển thị một sản phẩm du lịch hoặc nhà cung cấp du lịch trên Website của chúng tôi - theo bất cứ cách nào - đều không hàm ý, đề xuất hoặc cấu thành đề xuất của KAYAK về Sản phẩm du lịch hoặc Nhà cung cấp du lịch đó, hoặc bất kỳ sự tài trợ hoặc phê duyệt nào của Nhà cung cấp dịch vụ du lịch đó đối với KAYAK, hoặc bất kỳ liên kết kinh doanh nào giữa Nhà cung cấp dịch vụ du lịch và KAYAK.

  KAYAK lưu trữ nội dung, bao gồm thông tin về giá, được cung cấp bởi hoặc được thu thập từ các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. KAYAK không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của nội dung đó. Vì KAYAK không kiểm soát các Sản phẩm Du lịch và không xác minh nội dung do Nhà cung cấp Du lịch tải lên, chúng tôi không thể đảm bảo cho các thông tin giá được hiển thị trên trang web của chúng tôi. Giá thay đổi liên tục và phí phụ thu (ví dụ: phí thanh toán, phí dịch vụ, phí hành lý ký gửi, thuế và phí địa phương) có thể được áp dụng, vì vậy bạn nên liên tục kiểm tra xem giá được yêu cầu khi đặt phòng có phải là giá bạn dự kiến ​​hay không. Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại đây. Một số Sản phẩm Du lịch cũng có thể được tính giá bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ được đặt trước hoặc được bạn lựa chọn để hiển thị kết quả tìm kiếm. Việc chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và bạn không nên coi đó là thông tin chính xác theo thời gian thực; tỷ giá thực tế có thể thay đổi và nhà cung cấp thanh toán của bạn (ví dụ: công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn) có thể tính phí chuyển đổi cũng như áp dụng tỷ giá tiền tệ của một ngày khác.

 3. Đặt chỗ qua KAYAK
 4. Nếu bạn đặt Sản phẩm du lịch qua Website của chúng tôi, việc đặt chỗ đó sẽ được thực hiện với Nhà cung cấp dịch vụ du lịch có tên trên trang đặt chỗ, và Website của chúng tôi chỉ hoạt động với tư cách giao diện người dùng. Theo đó, KAYAK không chịu trách nhiệm đối với việc đặt chỗ hoặc đối với Sản phẩm du lịch vì KAYAK không tham gia vào việc tạo mô tả Sản phẩm du lịch, xác định giá hay bất kỳ khoản phí nào hoặc cung cấp Sản phẩm du lịch mà bạn đặt. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc tranh chấp nào liên quan đến việc đặt chỗ và/hoặc liên quan đến Sản phẩm du lịch, bạn đồng ý xác định và giải quyết những vấn đề này với Nhà cung cấp dịch vụ du lịch chứ không phải với chúng tôi.

 5. Sở hữu trí tuệ
 6. Chúng tôi, cùng với các chi nhánh công ty của chúng tôi, Nhà cung cấp Du lịch và các bên nhượng quyền khác, sở hữu tất cả văn bản, hình ảnh, phần mềm, nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ và các tài liệu khác có trên Website của chúng tôi. Bạn không được phép sao chép hoặc truyền đi bất kỳ tài liệu nào, trừ phi bạn làm như vậy để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Tất cả các thông báo bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác được trình bày trên Website của chúng tôi phải xuất hiện trên tất cả các bản mà bạn in ra. Các sản phẩm khác, dịch vụ khác hoặc tên đăng ký của công ty khác không thuộc KAYAK xuất hiện trên Website của chúng tôi thuộc về các bên thứ ba tương ứng và có thể xuất hiện trên Website của chúng tôi chỉ nhằm mục đích nhận dạng. Bạn nên liên hệ với bên thứ ba thích hợp để biết thêm thông tin đầy đủ về những tên đăng ký đó và trạng thái đăng ký của họ. Việc bạn sử dụng và truy cập vào Website của chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào có trên Website của chúng tôi.

 7. Việc sử dụng Website của chúng tôi
 8. Bạn chỉ có thể đăng ký để trở thành người dùng và sử dụng Trang web hoặc Chuyến đi của chúng tôi nếu bạn đủ tuổi theo pháp luật và có thể tham gia vào các hợp đồng ràng buộc. Nếu bạn trở thành người dùng có đăng ký hoặc đặt chỗ dẫn đến việc tạo tài khoản Chuyến đi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu, thông tin đăng nhập và tài khoản của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng trang web của chúng tôi, cho việc bất kỳ ai sử dụng mật khẩu và thông tin đăng nhập của bạn (có hoặc không có sự cho phép của bạn) và bất kỳ ai bạn cho phép truy cập vào hành trình du lịch của bạn. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và cập nhật. Nếu có bất kỳ thông tin nào của bạn thay đổi, bạn phải cập nhật ngay lập tức. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của bạn không còn an toàn nữa (ví dụ: bị mất, bị đánh cắp, bị tiết lộ hoặc bị sử dụng thông tin; hay máy tính hoặc thiết bị di động của bạn được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi), bạn phải thay đổi ngay thông tin cá nhân bị ảnh hưởng của mình.

  Nếu bạn quyết định nhận thư hoặc thông báo khác được gửi trực tiếp từ trang web của chúng tôi trên thiết bị di động, bạn phải tự chịu trách nhiệm với việc cập nhật số điện thoại hiện tại của mình, cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng dành cho thiết bị di động và mọi khoản phí phát sinh khi nhận những tin nhắn như vậy. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thông tin được gửi tới thiết bị được liên kết với số điện thoại di động đã lỗi thời của bạn hoặc phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động đã lỗi thời. Nếu bạn cài đặt bất kỳ phần mềm nào hoặc cho phép bất kỳ dịch vụ nào lưu trữ thông tin từ trang web của chúng tôi trên bất kỳ thiết bị di động hoặc máy tính nào, bạn phải chịu trách nhiệm trước khi chuyển giao hoặc xử lý thiết bị đó, phải chịu trách nhiệm xóa thông tin của bạn hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào phần mềm hoặc dịch vụ đó để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin hoặc tài khoản của bạn.

  Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi để tìm kiếm các giao dịch du lịch hợp pháp; bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành động đặt chỗ giả mạo, gian lận hoặc đầu cơ nào, hoặc đặt chỗ để phục vụ nhu cầu được dự đoán trước. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ luật pháp áp dụng cho Hoa Kỳ và quốc gia của bạn, bao gồm các luật áp dụng cho việc xuất dữ liệu kỹ thuật.

  Ngoài ra, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ KAYAK:

  (i) truy cập website bằng bất kỳ quy trình thủ công hoặc tự động nào nhằm bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân của bạn hoặc để đưa trang KAYAK vào chỉ mục tìm kiếm. Việc sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phần mềm tự động nào để trích xuất dữ liệu từ Website của chúng tôi (“trích xuất màn hình”), vì mục đích thương mại hoặc phi thương mại đều bị cấm;
  (ii) vi phạm các điều khoản hạn chế trong bất kỳ tiêu đề loại trừ robot nào trên trang web của chúng tôi hoặc bỏ qua hay phá vỡ các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web của chúng tôi;
  (iii) liên kết sâu tới bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào;
  (iv) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào cản trở hoặc cố tình can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web của chúng tôi hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khiến máy tính hoặc thiết bị mạng của chúng tôi bị quá tải một cách không chính đáng;
  (v) sao chép, làm giả, nhân bản, bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác trang web của chúng tôi;
  (vi) sử dụng bất kỳ tính năng nào trên trang web của chúng tôi cho các mục đích bất hợp pháp, có thể gây hại, có thể bị phản đối hoặc không phù hợp, theo quy định của chúng tôi;
  (vii) đăng hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc luật hiện hành trên trang web của chúng tôi;
  (viii) sử dụng trang web của chúng tôi để thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về người khác;
  (ix) sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào; hoặc
  (x) truyền tải bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo nào trên trang web của chúng tôi
  Chúng tôi có thể toàn quyền quyết định mà không thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về việc chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả (các) thành phần trên trang web của chúng tôi. Hơn nữa, bạn luôn có thể xóa tài khoản của mình tại đây.

  Hơn nữa bạn còn đồng ý không được:

  • Tránh né, vô hiệu hoá hoặc can thiệp bằng cách khách vào những tính năng liên quan bảo mật của Trang web chúng tôi hoặc những tính năng vốn ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hay sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc buộc đặt ra các hạn chế đối với việc sử dụng Trang web chúng tôi hay bất kỳ nội dung nào trên Trang web;
  • Giả mạo người hay tổ chức nào khác, hoặc miêu tả sai lệch mối quan hệ chi nhánh của Bạn với một người hay tổ chức nào đó;
  • Cố tình hay vô tình vi phạm hay khích lệ người khác vi phạm bất kì điều luật, quy chế, sắc lệnh hay quy định nào được áp dụng;
  • Cung cấp thông tin giả hay lừa đảo;
  • Đi hỏi thông tin cá nhân từ một người;
  • Xoá, thêm hay thay đổi Nội dung người dùng của người khác;
  • Loại bỏ hay thay đổi bất kỳ bản quyền nào hay những lưu ý khác về quyền sở hữu đối với hay liên quan bất kỳ nội dung nào trên Trang web;
  • Công khai chỉ trích ai đó hoặc bất kỳ Nội dung người dùng nào;
  • Công bố hay đăng lên những mối đe doạ dùng bạo lực, hoặc cổ xuý hay khích lệ người khác thực hiện hành động bạo lực hay phi pháp.

  Vui lòng trình báo nội dung bị xâm phạm và gửi đến TermsofuseAbuse@kayak.com nếu bạn bắt gặp điều đó.

 9. Trips
 10. Nếu bạn sử dụng công cụ Chuyến đi, bạn phải chịu trách nhiệm về thông tin du lịch và nội dung khác mà bạn tải lên, truyền hoặc chia sẻ với chúng tôi hoặc người khác trên hoặc thông qua Chuyến đi (gọi chung là "Thông tin Chuyến đi"), và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không truyền hoặc chia sẻ Thông tin Chuyến đi mà bạn không được phép chia sẻ. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm và mọi chi phí liên quan đến việc tạo bản sao và thay thế bất cứ thông tin Chuyến đi nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

  Khi bạn cung cấp cho chúng tôi Thông tin Chuyến đi hoặc đặt chỗ qua KAYAK, bạn cho phép chúng tôi tạo bản sao khi chúng tôi cho là cần thiết để tạo thuận lợi cho việc lưu trữ và đồng hóa Thông tin Chuyến đi. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi Thông tin Chuyến đi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, đã được thanh toán đầy đủ và có thể sử dụng trên toàn thế giới (bao gồm quyền cấp giấy phép thứ cấp) để sử dụng, sao chép, sửa đổi, định dạng lại, dịch, cung cấp và phân phối Thông tin Chuyến đi mà chúng tôi nhận được từ bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm kinh doanh, thương mại, tiếp thị, quảng cáo hoặc cách khác và tạo các sản phẩm phái sinh (hoặc kết hợp với các sản phẩm khác). Bạn có thể xóa Thông tin Chuyến đi của mình khỏi Chuyến đi bất kỳ lúc nào, nhưng giấy phép bạn đã cấp sẽ vẫn có hiệu lực. Bạn hiểu rằng chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm xem xét Thông tin Chuyến đi. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào của Chuyến đi hay tài khoản nào của bạn bất kỳ lúc nào.

 11. Quyền sở hữu trí tuệ của bạn
 12. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi nghiêm cấm người dùng tải lên, đăng hoặc truyền tải theo các cách thức khác trên trang web của chúng tôi (hoặc thông qua Chuyến đi) bất kỳ tài liệu nào xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn cho rằng nhãn hiệu hoặc quyền bản quyền của bạn đã bị xâm phạm, vui lòng xem Quy trình khiếu nại về quyền sở hữu của chúng tôi, bấm vào đây để tải xuống (pdf 23 kB) và làm theo hướng dẫn tại mục đó đó hoặc gửi thông báo bằng văn bản đến địa chỉ được nêu trong Phần 14.

 13. Miễn trừ trách nhiệm bảo đảm
 14. Website của chúng tôi, tất cả nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Website của chúng tôi và tất cả hành trình mà bạn có được thông qua công cụ Chuyến đi được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn". Nội dung của chúng tôi phần lớn được tạo theo cách tự động; lỗi có thể xảy ra. Chúng tôi thường có nhiều kết quả tìm kiếm, nhưng chúng tôi không bao gồm toàn diện và không hiển thị tất cả các nhà cung cấp và phiếu mua hàng có sẵn. Theo đó, chúng tôi không phải lúc nào cũng hiển thị giá thấp nhất có sẵn. KAYAK tuyên bố từ chối rõ ràng - đến mọi mức độ cho phép - tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán hàng, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, tính không xâm phạm, tính bảo mật và chính xác, cũng như tất cả các bảo đảm phát sinh từ việc sử dụng thương mại, quá trình giao dịch hoặc quá trình thực hiện.

 15. Trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn
 16. Chúng tôi (cùng với cán bộ, giám đốc, nhân viên, người đại diện, cổ đông, chi nhánh và các nhà cung cấp), trong phạm vi pháp luật cho phép, từ chối chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với (a) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với, hoặc các loại virus có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của bạn do bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, tải xuống bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi hoặc sử dụng công cụ Chuyến đi hay (b) bất kỳ thương tích; tử vong; mất mát; khiếu nại; thiên tai; tai nạn; chậm trễ; hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, mang tính chất răn đe, trừng phạt, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay do hậu quả của một hành động nào đó dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất hoặc khoản tiền lẽ ra đã có thể tiết kiệm được), cho dù dựa trên hợp đồng, do sai lầm dân sự, do trách nhiệm hay theo bất cứ cách nào khác, xuất phát từ hay liên quan theo bất cứ cách nào tới: (i) việc sử dụng trang web, Trips hoặc nội dung của chúng tôi; (ii) bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng bất kỳ thành phần nào của trang web này để đặt chỗ hoặc đặt trước); hoặc (iii) hiệu suất hoặc sự không phù hợp của chúng tôi hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ du lịch nào, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng gây thiệt hại cho các bên đó hoặc bất kỳ bên nào khác. Một số tiểu bang hoặc quốc gia không chấp nhận điều khoản giới hạn trách nhiệm pháp lý này, vì vậy các giới hạn ở trên có thể không áp dụng hoặc chỉ áp dụng một phần đối với bạn.

 17. Bạn đồng ý bảo vệ chúng tôi
 18. Theo các Điều khoản này, bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi cũng như mỗi nhân viên, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi vô hại khỏi mọi khiếu nại, nguyên nhân phát sinh hành động, trách nhiệm, chi phí, mất mát hoặc nhu cầu, bao gồm — nhưng không giới hạn — các khoản phí pháp lý và kế toán hợp lý, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào có liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc các thỏa thuận đã trở thành một phần của các Điều khoản này bằng cách tham chiếu, vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, hay liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập Website của chúng tôi, công cụ Chuyến đi hoặc Sở hữu trí tuệ.

 19. Liên kết
 20. Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các website khác mà chúng tôi không vận hành hoặc kiểm soát và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các website đó ("Các website khác"). Chúng tôi cung cấp các liên kết này để bạn tham khảo và để thuận tiện hơn cho bạn, và chúng tôi không xác nhận nội dung của các website khác, cũng như không chịu trách nhiệm cho chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Bạn nên tham khảo các điều khoản sử dụng riêng biệt, chính sách bảo mật và các quy tắc khác được đăng trên các website đó trước khi bạn sử dụng chúng. Bạn đồng ý không tạo liên kết từ bất kỳ website nào, bao gồm bất kỳ website nào do bạn kiểm soát, dẫn đến website của chúng tôi.

 21. Quy định của hãng hàng không
 22. Việc phá vỡ các quy tắc của hãng hàng không, bao gồm các hành động như như mua vé giáp lưng (mua hai hoặc nhiều vé với ngày đi trùng nhau để tránh các yêu cầu về thời gian lưu trú tối thiểu) và mua vé để lợi dụng điểm dừng (mua vé bao gồm các chặng bay mà người mua không có ý định sử dụng để phá vỡ cấu trúc giá của hãng hàng không), bị cấm bởi nhiều hãng hàng không. Việc thực hiện các hành vi mua vé bị cấm có thể dẫn đến việc các hãng hàng đưa ra hành động xử lý, bao gồm hủy bỏ vé, từ chối cho lên máy bay, thu hồi dặm bay tích lũy và các lợi ích khác, tính thêm phí vào thẻ tín dụng của người mua, thu thêm phí tại sân bay, hoặc lập hóa đơn trong tương lai.

 23. KAYAK Mix
 24. Trong trường hợp của KAYAK Mix, trang web của chúng tôi hiển thị kết quả tìm kiếm kết hợp các Sản phẩm Du lịch (ví dụ: kết quả chuyến bay và khách sạn riêng biệt hoặc hai chuyến bay một chiều thay vì một chuyến đi khứ hồi). Nếu bạn sử dụng các kết quả tìm kiếm này, bạn sẽ thực hiện hai lượt đặt chỗ khác nhau với các quy định và chính sách khác nhau (ví dụ: đối với phí hành lý, phí thay đổi và việc hoàn tiền). Bất kỳ thay đổi nào đối với một trong các lượt đặt phòng của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các lượt đặt phòng khác (ví dụ: nếu chuyến bay đầu tiên của bạn bị hủy do bạn hoặc hãng hàng không, hãng hàng không khác mà bạn đặt chuyến bay chiều về không bắt buộc phải hoàn lại tiền hoặc thay đổi hành trình của bạn). Nếu bạn đang đi du lịch quốc tế, bạn có thể cần phải cung cấp bằng chứng rằng bạn đã đặt chuyến bay chiều về khi làm thủ tục check-in và lúc nhập cảnh.

 25. Điều kiện chung
 26. Chúng tôi có toàn quyền quyết định trong việc thay đổi website và các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không thông báo cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm về việc cập nhật Điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa với việc chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này và mọi thay đổi sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước của Điều khoản. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, tất cả các thay đổi đối với các Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng, bao gồm cả những người đã đăng ký trước ngày thay đổi có hiệu lực. Hơn nữa, chúng tôi có thể chấm dứt thỏa thuận này với bạn theo các Điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn bằng văn bản (bao gồm email) và/hoặc, nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bằng cách hủy tài khoản và quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

  Không có nội dung nào trong các Điều khoản này có thể khiến một bên trở thành đại lý hoặc người đại diện của bên còn lại, hoặc khiến hai bên trở thành đối tác hoặc liên doanh vì bất cứ mục đích nào. Bạn không được phép chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này mà không bị coi là thay đổi Điều khoản và không cần thông báo cho bạn, miễn là các quyền của bạn theo các Điều khoản này không bị ảnh hưởng. Một hoặc nhiều bằng sáng chế có thể áp dụng cho website này cũng như các tính năng và dịch vụ có thể truy cập thông qua website, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng sáng chế của Hoa Kỳ có số: 8.095,536; 7.979.457; 7.917,387; 7,774,331; 7,668,811; 7,668,809; 7.627.606; 7,587,678; 7.483.883; và 6,529,908.

  Nếu chúng tôi không có hành động để xử lý vi phạm của bạn hoặc của bất kỳ ai khác vào bất cứ thời điểm nào, chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền thực hiện hành động đối với các vi phạm trong tương lai hoặc vi phạm tương tự. Nếu tòa án thấy bất kỳ Điều khoản nào trong số này không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì Điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép và các Điều khoản khác sẽ vẫn hợp lệ và có hiệu lực thi hành. Các Điều khoản này, cùng với các thỏa thuận đã tạo thành một phần của các Điều khoản này bằng cách tham chiếu, tạo lên thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm công cụ Chuyến đi, và thay thế bất kỳ sự hiểu biết hoặc thỏa thuận nào trước đây (cho dù bằng miệng hoặc bằng văn bản) về việc sử dụng của bạn đối với trang web của chúng tôi.

  Trong phạm vi được pháp luật cho phép, luật pháp của Bang Connecticut (Hoa Kỳ), không bao gồm các quy tắc về xung đột pháp luật, sẽ chi phối các Điều khoản này, cũng như việc bạn và chúng tôi tuân thủ các Điều khoản này. Nếu bạn thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng Website của chúng tôi, bao gồm công cụ Chuyến đi, hoặc Điều khoản này hay dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chỉ gửi đơn tố tụng tại tòa án tiểu bang và liên bang ở New Haven, Connecticut (Hoa Kỳ); nếu bạn là một người tiêu dùng, luật pháp có thể cho phép bạn đưa đơn thư tố tụng đến tòa án nơi bạn cư trú. Trong trường hợp đó, hoặc trong trường hợp chúng tôi là bên tố tụng, bên thắng kiện sẽ có quyền thu hồi tất cả các chi phí pháp lý phát sinh liên quan đến vụ tố tụng, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí, cả chi phí chịu thuế và không chịu thuế cũng như phí luật sư hợp lý. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp, khiếu nại và nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc có liên quan đến Website của chúng tôi và/hoặc các Điều khoản này sẽ được giải quyết riêng lẻ mà không dùng đến bất kì hình thức tố tụng tập thể nào.

 27. Phản hồi của bạn
 28. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ nhận xét và câu hỏi của bạn với chúng tôi tại đây, nhưng có thể chúng tôi không thể phản hồi lại tất cả những ý kiến đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc xem xét các ý tưởng bạn tự nguyện đóng góp cho doanh nghiệp của chúng tôi (như ý tưởng sản phẩm hoặc quảng cáo) và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nảy sinh do bất kỳ sự tương đồng nào giữa các ý tưởng và các tài liệu có thể xuất hiện trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của KAYAK trong tương lai. Ngoài ra, xin nhớ rằng bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu nào bạn gửi, bao gồm độ tin cậy, tính nguyên bản và bản quyền của nó. Vui lòng không tiết lộ bí mật thương mại hoặc các thông tin bí mật khác trong tin nhắn của bạn. Bất kỳ và mọi quyền đối với tài liệu được gửi cho chúng tôi đều sẽ trở thành tài sản độc quyền của KAYAK. Hơn nữa, bằng cách gửi Phản hồi, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, đã được thanh toán đầy đủ và có thể sử dụng trên toàn thế giới (bao gồm quyền cấp giấy phép thứ cấp) để sử dụng, sao chép, sửa đổi, sử dụng công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, cung cấp, tái xuất bản, trích đoạn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối Phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm kinh doanh, thương mại, tiếp thị, quảng cáo hoặc cách khác.

  Lưu ý pháp lý

  Google Play và logo của Google Play đều là thương hiệu của Google LLC. Apple, logo của Apple, iPhone và iPad là những thương hiệu của Apple Inc., được đăng ký ở Hoa Kỳ và những quốc gia và khu vực khác. App Store là một nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc.

  Trang Web của chúng tôi được vận hành bởi:

KAYAK Software Corporation 7 Market Street Stamford, CT 06902 USA

Cập nhật lần cuối: 17 tháng Chín 2019