Chính sách quyền riêng tư

Ngày hiệu lực: Tháng Bảy 1 2021

Chính sách uyền riêng tư này miêu tả cách thức mà KAYAK Software Corporation và những công ty con của họ, hoặc những công ty con của công ty mẹ Booking Holdings Inc mà chúng tôi quản lý (gọi chung là “KAYAK”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”), thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân. Chính sách này áp dụng cho những người truy cập và người dùng (gọi riêng lẻ là “bạn”) của các website của KAYAK (bao gồm nhưng không giới hạn KAYAK, momondo, HotelsCombined, SWOODOO, Cheapflights, checkfelix, Mundi và roomsearch), các ứng dụng, tài khoản mạng xã hội và những dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch vụ”). Về việc nhận dạng công ty KAYAK đang tổ chức một Dịch vụ cụ thể nào đó và chịu trách nhiệm cho thông tin của bạn, bạn có thể xem bên dưới Chính sách này tại đây. Vui lòng lưu ý rằng việc bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi còn phải tuân thủ theo Điều khoản và điều kiện của KAYAK.

Với tư cách là công cụ tìm kiếm du lịch hàng đầu, KAYAK nối kết du khách với các dịch vụ và sản phẩm du lịch do bên thứ ba cung ứng, chẳng hạn chuyến bay, chỗ ở, xe ô-tô thuê, gói du lịch và bảo hiểm du lịch. Điều này bao hàm việc chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba, bao gồm các đại lí du lịch online, khách sạn, nhà cung cấp xe thuê, hãng bay và những dịch vụ khác (gọi chung là “Đối tác du lịch”).

KAYAK là một phần thuộc tập đoàn Booking Holdings Inc., bao gồm Booking.com, OpenTable, Priceline, Agoda, và Rentalcars.com, (gọi chung là “những/các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi”). Trong một số trường hợp, chúng tôi nhận thông tin cá nhân từ những công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, và chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với những công ty thuộc tập đoàn này.

Để biết thêm thông tin mà chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba và về những người nhận thông tin như thế, vui lòng xem phần Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn thuộc Chính sách này. Vui lòng lưu ý rằng Chính sách này về mặt khác không bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân do bên thứ ba hay dịch vụ của họ thực hiện, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho phần thực hành của họ về quyền riêng tư.

Bạn có thể có những quyền hay lựa chọn nhất định liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bao gồm những lựa chọn về cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Những lựa chọn và quyền lợi của bạn thuộc Chính sách này.

TỔNG QUAN

Thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụngKhi bạn sử dụng hay truy cập các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ bạn (ví dụ như lúc bạn đặt vé hay đặt chỗ trước). Chúng tôi còn có thể tạo ra thông tin về bạn (ví dụ như thông tin về thiết bị của bạn trong lúc bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi). Trong một số trường hợp, chúng tôi còn thu lấy thông tin cá nhân từ bên thứ ba (ví dụ như các công ti thuộc tập đoàn của chúng tôi, các đối tác doanh nghiệp, các trang web bên thứ ba, các ứng dụng, và dịch vụ, và những bên khác). Tìm hiểu thêm
Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạnChúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi, đáp ứng cho trải nghiệm của riêng bạn, hiển thị cho bạn những mục đặt chỗ và những giao dịch được thực hiện với các đối tác du lịch của chúng tôi thông qua KAYAK và các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, gửi cho bạn những tin truyền thông về tiếp thị, cung cấp cho bạn những quảng cáo và những cung ứng phù hợp vốn có thể làm bạn lưu tâm đến, và cho những mục đích khác được miêu tả bên dưới. Tìm hiểu thêm
Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạnChúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác du lịch của chúng tôi; với các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi; với những đối tác kinh doanh khác (bao gồm những nhà quảng cáo); với các dịch vụ mạng xã hội; với những dịch vụ hay ứng dụng bên thứ ba mà bạn dùng để đăgn nhập vào tài khoản KAYAK của mình; với những nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm những nhà xử lí thẻ thanh toán); và những bên khác được miêu tả bên dưới. Chúng tôi chia sẻ thông tin để cung cấp và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi, cho những mục đích tiếp thị của riêng chúng tôi, để tạo điều kiện thuận tiện cho những cung ứng và quảng cáo từ các bên khác vốn có thể làm bạn lưu tâm đến, và cho những mục đích khác như được miêu tả bên dưới. Tìm hiểu thêm
Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạnChúng tôi duy trì những biện pháp bảo mật về mặt kĩ thuật, hành chính và về mặt vật lí nhằm bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi bảo lưu thông tin của bạn chừng nào mà tài khoản của bạn còn hoạt động và trong một khoảng thời gian sau đó nhằm cho phép bạn tái kích hoat tài khoản của mình mà không bị mất thông tin, và là điều cần thiết cho những mục đích miêu tả bên dưới. Tìm hiểu thêm
CookieChúng tôi sử dụng cookie và những kĩ thuật tương tự nhằm giúp cung cấp Các dịch vụ của chúng tôi, mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng được cá nhân hoá tốt hơn và tiếp thị đến bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và của bên thứ ba. Tìm hiểu thêm
Lựa chọn và quyền của bạnBạn có những lựa chọn về thông tin cá nhân của mình, và trong một số trạng huống, bạn có thể chọn cách không tham gia chương trình nhận tin truyền thông tiếp thị, thay đổi các thiết định liên lạc, có quyền truy cập và cập nhật được thông tin của bạn, cập nhập các tuỳ chọn chia sẻ vị trí, thực hiện các lựa chọn liên quan cookie, và/hoặc chọn không tham gia một số hình thức chia sẻ thông tin với bên thứ ba (bao gồm các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, các đối tác du lịch và những đối tác kinh doanh khác). Những lựa chọn này và những quyền lợi khác mà bạn có được miêu tả chi tiết hơn ở bên dưới. Tìm hiểu thêm
Chuyển giao thông tin ở phạm vi quốc tếChúng tôi vận hành ở phạm vi quốc tế, và thông tin về bạn có thể được chuyển đến, hoặc được truy cập bởi, các cơ quan toạ lạc ở những quốc gia bên ngoài đất nước quê nhà bạn. Để bảo vệ thông tin của bạn, bất kì cuộc chuyển giao quốc tế nào như vậy cũng sẽ được thực hiện thuận theo luật áp dụng. Tìm hiểu thêm
Liên kết đến các website khácCác Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến những website hay dịch vụ khác vốn không thuộc sở hữu hoặc không thuộc quyền kiểm soát của KAYAK, bao gồm những liên kết đến những trang web của các đối tác du lịch, các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, và những đối tác kinh doanh khác (bao gồm những nhà quảng cáo). Tìm hiểu thêm
Trẻ emCác Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến hoặc không nhắm đến việc cho trẻ em sử dụng, và chúng tôi cũng không chủ tâm thu thập thông tin từ trẻ em dưới 16 tuổi. Tìm hiểu thêm
Những thay đổi đối với chính sách nàyChúng tôi đôi khi sẽ cập nhật Chính sách, và những thay đổi sẽ hiệu lực khi được đăng lên (như được định danh trong Chính sách). Tìm hiểu thêm
Cách liên hệ với chúng tôiNếu bạn có bất kì thắc mắc nào về Chính sách này hoặc về cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu phản hồi hoặc theo các chi tiết liên hệ được nêu ra bên dưới. Tìm hiểu thêm

THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG

“Thông tin cá nhân” là dữ liệu nhận dạng bạn, liên quan đến bạn, miêu tả bạn, có thể dùng để liên hệ bạn, hoặc có thể được liên kết một cách hợp lí theo lối trực tiếp hay gián tiếp đến bạn. Đối với những mục đích của Chính sách này, không có sự phân biệt nào về ý nghĩa giữa thuật ngữ “Thông tin cá nhân”“Dữ liệu cá nhân”

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn. Khi bạn truy cập hay sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập trực tiếp từ bạn những hạng mục thông tin cá nhân sau:

 • Chi tiết cá nhân (như tên, tuổi, sinh nhật, giới tính)
 • Thông tin liên hệ (như địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại)
 • Xác nhận đặt chỗ (chẳng hạn như, đối với mỗi du khách, tên du khách, chi tiết về chương trình bay thường xuyên, số hộ chiếu, số kiểm soát redress, quốc gia nơi có tư cách công dân, số tham chiếu đặt chỗ, và lịch trình, vốn có thể bao gồm tên hãng bay hay hãng vận tải, chỗ ở khách sạn và/hoặc tàu thuỷ, cảng điểm đến, cảng cập bến, ngày giờ khởi hành và/hoặc ngày giờ nhận phòng, ngày giờ tới và/hoặc ngày giờ trả phòng, tuỳ chọn món ăn, thông tin hành lí và thông tin quá cảnh)
 • Thông tin tài khoản (như thông tin chứng thực đăng nhập, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu, và các thiết lập tài khoản)
 • Dữ liệu mạng xã hội (nếu bạn chọn cách liên kết tài khoản KAYAK với một tài khoản mạng xã hội, KAYAK có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, tuổi, giới tính, ảnh, và thông tin cá nhân khác liên quan đến tài khoản mạng xã hội của bạn)
 • Thông tin thanh toán (như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, hoặc thông tin thẻ thanh toán khác và địa chỉ thanh toán)
 • Liên hệ của bạn (như thông tin liên hệ của những người bạn thêm vào, hoặc báo tin, mục đặt chỗ hay hành trình của bạn thông qua các Dịch vụ của chúng tôi)
 • Sở thích hay ưu tiên của bạn (như sân bay khởi hành, sở thích ghế ngồi, sở thích về bữa ăn, ưu tiên về cách liên lạc, và những thông tin ưu tiên khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi)
 • Những đánh giá mà bạn gửi đi (bao gồm tên trên màn hình mà bạn dùng để công bố bài đánh giá hay bất kì thông tin cá nhân nào khác mà bạn gộp vào liên quan đến bản thân bạn hay người khác trong bài đánh giá đó)
 • Nội dung mà bạn công bố (bao gồm những khuyến nghị du lịch và bất kì thông tin cá nhân nào khác mà bạn gộp vào liên quan bản thân bạn hay người khác, hoặc trong nội dung mà bạn công bố, hoặc trong Hướng dẫn hay bất kì phương tiện nào khác do chúng tôi cung cấp)
 • Ảnh của bạn (như khi bạn thêm ảnh của chính mình vào hồ sơ, tải ảnh lên để viết đánh giá, hoặc liên kết tài khoản mạng xã hội đến tài khoản KAYAK của bạn)
 • Thông tin truyền đạt mà bạn gửi cho chúng tôi (như câu hỏi, những cuộc chuyện trò, những lời than phiền hay thông tin khác mà bạn có thể gửi cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi)
 • Thông tin khuyến mãi (nếu bạn chọn tham gia vào một cuộc thi, rút thăm, hay chiến dịch tương tự, chúng tôi sẽ thu thập bất kì thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến hoạt động như thế, chẳng hạn như ảnh, lời bình hay nội dung khác, thuận theo những điều khoản được cung cấp vào thời điểm đó)
 • Thông tin khác mà bạn có thể cung cấp (bao gồm thông tin khác mà bạn cung cấp có liên quan đến bản thân bạn hay người khác, thông qua các Dịch vụ của chúng tôi hoặc bạn cho chúng tôi quyền truy cập qua nền tảng bên thứ ba vào những thông tin đó)

Bạn có thể chọn không cung cấp một số thông tin cá nhân được miêu tả bên trên. Tuy vậy, hãy lưu ý rằng nhiều Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu cần có một số thông tin cá nhân để vận hành, bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm, nên nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để vận hành và để mang đến cho bạn một Dịch vụ cụ thể hay một tính năng của Dịch vụ đó, thì bạn có thể không sử dụng được Dịch vụ hay tính năng đó.

Thông tin cá nhân nhạy cảm. Một số thông tin được xác định ở trên như số hộ chiếu, số chuyến đi và thông tin công dân, có thể được coi là "thông tin cá nhân nhạy cảm" theo luật nhất định. Xin lưu ý rằng thông tin này có thể được yêu cầu với các đặt chỗ nhất định và chúng tôi không thể hoàn thành đặt chỗ nếu không có thông tin này. Ngoài ra, Dịch vụ của chúng tôi có thể gồm các hộp văn bản được thiết kế để bạn mô tả các chi tiết nhất định về sở thích hoặc yêu cầu đặc biệt mà bạn muốn chúng tôi hoặc các đối tác du lịch của chúng tôi biết, điều này cũng có thể nhạy cảm hơn về bản chất. Xin lưu ý rằng thông tin bạn tự gửi trong những hộp này có thể tiết lộ cho chúng tôi hoặc các đối tác du lịch của chúng tôi hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin (như được nêu chi tiết trong phần Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn bên dưới) một số thông tin nhất định có thể được cho là thông tin cá nhân nhạy cảm theo luật hiện hành (ví dụ: thông tin về chế độ ăn kiêng hoặc các tiện nghi dành cho người khuyết tật). Cuối cùng, một số tính năng nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi có thể nhắc thiết bị hoặc trình duyệt của bạn để yêu cầu quyền truy cập thông tin địa lý chính xác của bạn, thông tin này có thể được coi là thông tin cá nhân nhạy cảm. Chúng tôi không xử lý vị trí địa lý chính xác nếu bạn không cấp quyền thông qua thiết bị hoặc trình duyệt của mình. Khi bạn tự nguyện đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của mình, bạn có thể rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết ở phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

Thông tin cá nhân do chúng tôi tạo ra. Khi bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tạo ra thông tin cá nhân nhất định về bạn, bao gồm việc thông qua quá trình thu thập dữ liệu tự động và bằng suy luận dựa trên thông tin chúng tôi thu thập về bạn và về hoạt động của bạn. Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về những tương tác của bạn với các Dịch vụ hay tin truyền thông mà bạn nhận được (như email) bằng một số kỹ thuật, như cookie, web beacon và những kỹ thuật khác (xem Thông tin cá nhân do chúng tôi tạo ra. để biết thêm chi tiết). Chúng tôi tạo ra những hạng mục thông tin cá nhân sau về bạn:

 • Thông tin thiết bị. Khi bạn truy cập hay sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về thiết bị của bạn (ví dụ như thiết bị di động, máy tính, hay máy tính bảng), bao gồm thông tin về phần cứng và phần mềm, cấu hình thiết bị và những mạng gần đó. Dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu về hệ điều hành thiết bị, trình duyệt web và phần mềm khác mà đã được cài trên thiết bị; chẳng hạn như địa chỉ IP hay bộ định danh thiết bị khác; quốc gia xuất xứ, thiết lập vùng và ngôn ngữ; và thông tin về máy chủ tên miền và điểm truy cập mạng không hay có dây gần thiết bị của bạn.
 • Thông tin sử dụng và hiệu năng. Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin cá nhân liên quan cách bạn sử dụng các Dịch vụ, bao gồm thông tin về những phiên tìm kiếm, thống kê về những hành trình du lịch mà bạn chia sẻ với chúng tôi, cách bạn tương tác với các tính năng thuộc các Dịch vụ của chúng tôi và những đường liên kết bạn nhấp vào, ưu tiên của bạn, thời điểm truy cập, URL dẫn chiếu và hiệu năng của các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin vị trí. Nếu bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập thông tin vị trí xấp xỉ về bạn (như thành phố nơi bạn ở) hoặc, nếu bạn đồng ý, thu thập dữ liệu vị trí địa lí chính xác từ thiết bị di động của bạn khi ứng dụng đang chạy và khi nó không chạy, tuỳ thuộc vào những lựa chọn của bạn khi bạn được yêu cầu đồng ý với việc chúng tôi thu thập thông tin vị trí. Những kĩ thuật mà chúng tôi dùng để xác định vị trí của bạn có thể bao gồm ánh xạ địa chỉ IP, vị trí tháp di động, vị trí Wi-Fi và tín hiệu GPS. Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin này để cung cấp và cải thiện các tính năng thuộc các Dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như để điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi theo những hướng dựa trên nhu cầu nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các yêu cầu của bạn (chẳng hạn giúp bạn tìm khách sạn gần bạn nhất) và để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp hơn trong những thành phố mà bạn ghé (như gửi cho bạn tin tiếp thị liên quan đến các mặt hàng hay dịch vụ ở thành phố bạn đang ở, bao gồm những nơi lưu trú địa phương và những phương án du lịch). KAYAK không kiểm soát các thiết lập thiết bị của bạn, nhưng chúng tôi khuyến nghị bạn nên bật dịch vụ vị trí trên thiết bị để có thể tận dụng các tính năng và chức năng mà bạn được cung ứng vốn dựa trên vị trí. Vui lòng xem phần Quyền lợi và lựa chọn của bạn ở bên dưới để biết thêm thông tin về cách điều chỉnh ưu tiên của bạn, bao gồm những cái liên quan đến thông tin vị trí.
 • Suy luận thông tin về bạn. Chúng tôi kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập, tạo ra, hay mặt khác là thu lấy từ việc rút ra những suy luận về những ưu tiên và những sở thích của bạn nhằm cung cấp và cá nhân hoá các Dịch vụ của chúng tôi và điều chỉnh quảng cáo mà chúng tôi và đối tác hiển thị hay cung ứng cho bạn.
 • Những email mà bạn đồng bộ với tài khoản công cụ Chuyến đi. Nếu bạn đăng kí việc đồng bộ hộp thư đến email với tài khoản Trips, bạn uỷ quyền cho chúng tôi truy cập các email trong tài khoản email mà bạn nối kết với tài khoản Chuyến đi nhằm tạo hành trình du lịch. Điều này bao gồm việc tự động quét hộp thư đến của bạn theo từng quãng định kì nhằm nhận dạng những email nào là xác nhận đặt chỗ, sau đó những email này được phân tích theo lối tự động hay thủ công để biết các chi tiết phù hợp cho chuyến du lịch và được nhập vào dịch vụ Chuyến đi của chúng tôi (cùng với bản sao của email, vốn được lưu vào tài khoản công cụ Chuyến đi của bạn). Xem phần Dịch vụ Chuyến đi bên dưới để biết thêm thông tin.

Thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ bên thứ ba. Chúng tôi còn có thể nhận một số hạng mục thông tin cá nhân từ bên thứ ba, chẳng hạn như website, ứng dụng, mạng xã hội, và dịch vụ của bên thứ ba (từng cái được gọi là “nền tảng bên thứ ba”), các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, các đối tác du lịch, và những bên thứ ba khác, bao gồm những cá nhân nào đã chia sẻ lịch trình du lịch của họ với bạn thông qua dịch vụ Chuyến đi của chúng tôi. Nếu bạn là người dùng KAYAK hiện tại, chúng tôi sẽ kết hợp thông tin này với thông tin mà chúng tôi thu thập được qua các Dịch vụ của chúng tôi và sử dụng và chia sẻ nó cho những mục đích được miêu tả bên dưới. Những hạng mục thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu được từ bên thứ ba bao gồm:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email hay thông tin liên hệ khác
 • Dữ liệu mạng xã hội, nếu bạn nối kết các Dịch vụ của chúng tôi bằng nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba hoặc tương tác với KAYAK bằng cách bấm like hay bình luận trên các trang hay nội dung thuộc mạng xã hội của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận thông tin từ nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba đó về những tương tác đó và từ hồ sơ mạng xã hội của bạn (ví dụ như tên, tuổi, giới tính, ảnh, và thông tin cá nhân khác liên quan tài khoản đó)
 • Chi tiết về duyệt web, mua hàng, sử dụng và quảng cáo, bao gồm thông tin về nhà hàng hay chỗ lưu trú khi du lịch và những mục đặt chỗ mà bạn thực hiện qua các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi và các đối tác du lịch (ví dụ như nếu bạn đặt một chuyến bay qua một trong những công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, chúng tôi hay các đối tác du lịch của chúng tôi có thể nhận được vị trí tổng quát của nơi bạn đến và sử dụng thông tin đó để cung cấp những khuyến nghị về khách sạn hay những chỗ ở khác hay những dịch vụ cộng thêm); cách bạn sử dụng website, ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba; thông tin liên quan đến những tương tác của bạn với các tư liệu quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi; và thông tin nhân khẩu về những người dùng các Dịch vụ của chúng tôi.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì những mục đích sau (“Mục đích”), để:

 • Cung cấp các Dịch vụ, vốn bao gồm việc cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm và chức năng vốn được cung ứng thông qua các Dịch vụ của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn: xúc tiến và xử lí các mục đặt chỗ với các đối tác du lịch của chúng tôi, đánh giá các đối tác du lịch, tra tiền sản phẩm và dịch vụ của các đối tác du lịch thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, và báo tin cho những người mà bạn thêm vào những mục đặt chỗ qua các Dịch vụ, hoặc mặt khác bạn yêu cầu báo tin về những mục đặt chỗ đó
 • Cung cấp các dịch vụ Chuyến đi, bao gồm việc tự động tạo một tài khoản “Chuyến đi” cho bạn nếu bạn thực hiện đặt chỗ bằng Dịch vụ của chúng tôi. Tài khoản này thu thập thông tin du lịch của bạn nhằm tạo ra và duy trì các hành trình du lịch của bạn, những thứ mà bạn sau đó có thể chia sẻ với người khác. Nếu bạn đăng kí chức năng đồng bộ hoá những email của mình đối với dịch vụ Chuyến đi của chúng tôi, chúng tôi truy cập các email trong tài khoản email của bạn mà bạn đã kết nối với tài khoản Chuyến đi, để thường xuyên duyệt lại các email nhằm nhận diện email nào là thư xác nhận đặt chỗ mà chúng tôi có thể nhập vào dịch vụ Chuyến đi, nhằm phân tích email và thêm thông tin mà chúng tôi thu thập được (bao gồm một bản sao của email vào tài khoản Chuyến đi của bạn) (xem bên dưới để biết thêm chi tiết về Dịch vụ Chuyến đi)
 • Xác thực các thông tin chứng thực cho tài khoản và nhận dạng bạn, là điều cần thiết để đăng nhập bạn vào Dịch vụ và bảo đảm tính bảo mật cho tài khoản của bạn
 • Hiển thị các mục đặt chỗ trước của bạn vốn được thực hiện qua website, ứng dụng, và dịch vụ của các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, như Booking.com hay OpenTable, trên trang tài khoản của bạn
 • Liên lạc với bạn về tài khoản của bạn hoặc về việc bạn sử dụng các Dịch vụ, sản phẩm, và/hoặc chức năng (ví dụ như xin đánh giá và phản hồi, gửi thông báo và tin báo mà bạn đã đăng kí nhận, cung cấp những cập nhật liên quan lịch trình do dịch vụ Chuyến đi xử lí, gửi bạn những xác nhận đặt chỗ, gửi thông tin về dịch vụ và email quản trị hay những thông báo khác theo yêu cầu của pháp luật); phản hồi, hoặc theo dõi tiếp, những bình luận và thắc mắc của bạn; và mặt khác còn cung cấp dịch vụ khách hàng (xem bên dưới để biết thêm chi tiết về Truyền thông điện tử)
 • Gửi tin truyền thông tiếp thị cho bạn, bao gồm việc truyền tải đến bạn tin về dịch vụ hay sản phẩm được cung ứng bởi KAYAK, các công ti thuộc tập đoàn của chúng tôi, hay các đối tác doanh nghiệp của chúng tôi và những tin truyền thông tiếp thị khác mà chúng tôi tin là bạn sẽ lưu tâm đến, theo sự cho phép của pháp luật (xem bên dưới để biết thêm chi tiết về Truyền thông điện tửLựa chọn và quyền của bạn)
 • Vận hành và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi và phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới, bao gồm sử dụng công cụ phân tích để hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, nhằm mục đích phát triển sản phẩm, website, ứng dụng và dịch vụ và để cải tiến trải nghiệm người dùng
 • Xử lí và mang lại những vé tham dự cuộc thi và phần thưởng
 • Xử lí thông tin thanh toán của bạn
 • Cung cấp dịch vụ và thông tin cho các đối tác du lịch<, như cung cấp phản hồi của người dùng và chi tiết sử dụng
 • Thích ứng với trải nghiệm của riêng bạn với các Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thực hiện các suy luận hay kết hợp nhiều mẩu thông tin khác nhau mà chúng tôi đã thu thập về bạn nhằm mang đến kết quả tìm kiếm tốt hơn hay mặc khác thích ứng các Dịch vụ của chúng tôi cho riêng bạn thuận theo những ưu tiên hay giới hạn của bạn. Ví dụ nếu bạn thường xuyên đặt phòng ở những khách sạn bốn sao và thuê xe lúc đi du lịch, chúng tôi có thể ưu tiên khách sạn bốn sao trong kết quả tìm kiếm hoặc mang đến cho bạn gói du lịch kết hợp dành cho khách sạn và xe ô-tô, hoặc ưu tiên những chỗ ở mà bạn đã đặt trước đây
 • Cung cấp cho bạn những quảng cáo phù hợp thuộc và không thuộc các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc cho bạn thấy những cung ứng và quảng cáo được cá nhân hoá vốn thuộc và không thuộc các Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn có xu hướng đặt phòng ở khách sạn bốn sao và thường du lịch tới Tokyo, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo đến bạn về một khách sạn bốn sao ở Tokyo trên các Dịch vụ của chúng tôi hoặc hợp tác với các đối tác du lịch và đối tác quảng cáo nhằm hiển thị các quảng cáo đến bạn về những khách sạn bốn sao ở Tokyo nằm trên những website khác mà bạn truy cập.
 • Bảo vệ chống lại, điều tra và ngăn chặn hoạt động lừa đảo, trái phép hay phi pháp
 • Tuân thủ các chính sách, thủ tục và nghĩa vụ pháp lí của chúng tôi, bao gồm tuân thủ việc thi hành pháp luật hay yêu cầu của giới đương cục chính quyền, xử lí các vấn đề liên quan đến kiện tụng, và thực thi các quyền hay nghĩa vụ theo pháp luật.
 • Ở trường hợp khác cần được bạn đồng thuận và được luật áp dụng yêu cầu hay cho phép. Nếu bạn đồng thuận với bất kì việc sử dụng nào khác về thông tin cá nhân, bạn có thể rút lại sự đồng thuận đó bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ chúng tôi theo chi tiết trình bày bên dưới.

Bạn có những lựa chọn về thông tin cá nhân của mình, và trong một số trạng huống, bạn có thể có quyền chọn không tham gia hoặc phản đối những cách sử dụng của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn vì những Mục đích này. Để biết thêm thông tin, hoặc để thực thi những quyền này hay quyền khác (nếu có), hãy xem phần Lựa chọn và quyền của bạn bên dưới.

Dịch vụ Trips. Nếu bạn đăng kí một tài khoản, gửi một xác nhận đặt chỗ đến dịch vụ Trips của chúng tôi hoặc thực hiện đặt chỗ thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ có quyền truy cập dịch vụ Trips, tại đó chúng tôi sẽ thu thập thông tin du lịch của bạn để tạo và duy trì các hành trình du lịch. Nếu bạn trực tiếp gửi cho chúng tôi các email xác nhận đặt chỗ, bạn uỷ quyền cho chúng tôi được phân tích những email này theo lối tự động hoặc thủ công và được thêm thông tin bạn cung cấp cho tài khoản Trips của bạn, cùng với thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập (bao gồm việc sao lưu một bản email gốc vào tài khoản Trips của bạn).Nếu bạn đăng kí chức năng đồng bộ hoá email đối với dịch vụ Trips, bạn uỷ quyền cho chúng tôi truy cập những email trong tài khoản email mà bạn đã kết nối với Trips, để thường xuyên duyệt lại những email này nhằm nhận diện những email nào là thư xác nhận đặt chỗ mà chúng tôi có thể nhập vào Dịch vụ Trips, để phân tích những email này theo lối tự động hoặc thủ công và để thêm thông tin mà chúng tôi đã thu thập vào tài khoản Trips của bạn (bao gồm việc sao lưu một bản email gốc vào tài khoản Trips của bạn). Trong chừng mực được phép bởi những đối tác đồng bộ hoá email của chúng tôi, chúng tôi sử dụng thông tin trong tài khoản Trips của bạn nhằm cho bạn thấy được những kết quả tìm kiếm phù hợp (ví dụ những nơi ở mà trước đây bạn đã đặt) hoặc để cho bạn biết con số thống kê về những chuyến đi của mình, và chúng tôi có thể sử dụng thông itn như vậy cho việc truyền thông tiếp thị như được miêu tả bên trên. Nếu bạn sử dụng hoặc có hành trình như một phần thuộc Dịch vụ Trips, bạn cá thể gửi hoặc cấp quyền truy cập hành trình của mình cho bất kì ai theo ý bạn. Hành trình của bạn có thể chứa đủ chi tiết (như mã đặt chỗ) để cho phép người nhận huỷ hoặc sửa đổi mục đặt chỗ của bạn, thực hiện thủ tục check-in, v.v.. Bạn chỉ nên chia sẻ hành trình với những người nào đáng tin cậy. Cũng nên tham khảo trang Bắt đầu với Chuyến điCâu hỏi thường gặp về Chuyến đi chi tiết để biết phần trả lời cho những câu hỏi thường gặp, và truy cập trang Tài khoản của bạn để cập nhật các thiết lập và thiết định ưu tiên cho tài khoản. Nếu bạn chọn cách hiển thị hành trình ở những trang web công cộng ai cũng xem được (như Facebook), thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng.

Truyền thông điện tử. Nhất quán với những mục đích bên trên và theo sự cho phép của luật áp dụng, chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua những tin nhắn điện tử, bao gồm email, tin nhắn văn bản hoặc thông báo đẩy trên di động, để:

 • Gửi cho bạn thông tin liên quan đến sản phẩm và các Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm những xác nhận và cập nhật đặt chỗ, hoá đơn, thông báo kĩ thuật, cập nhật, thông báo bảo mật, và tin nhắn hỗ trợ & quản trị.
 • Gửi tin truyền thông tiếp thị cho bạn. Trong những tình huống khác, tuân theo phần Lựa chọn và quyền của bạn bên dưới và luật áp dụng, chúng tôi có thể liên lạc với bạn để đưa tin về những cuộc thi, ưu đãi, khuyến mãi, phần thưởng, các sự kiện sắp tới, và những tin khác về sản phẩm và các Dịch vụ của chúng tôi vốn được cung ứng bởi chúng tôi, các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, các đối tác du lịch của chúng tôi và những đối tác kinh doanh khác.

Với sự đồng thuận của bạn, khi cần thiết, chúng tôi sẽ liên hệ bạn theo số điện thoại di động mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, theo nhiều cách như gọi quay số trực tiếp, cuộc gọi tin nhắn quay số tự động và được ghi âm trước, và tin nhắn văn bản, về những vấn đề liên quan những Mục đích trên.

Chúng tôi ở vai trò kiểm soát viên dữ liệu. Cho những mục đích của luật Liên minh Châu Âu và những cách thức bảo vệ dữ liệu tương tự, chúng tôi nhìn chung đóng vai trò kiểm soát viên dữ liệu, nghĩa là chúng tôi xác định những mục đích và phương tiện xử lý thông tin cá nhân của bạn. Những đối tác du lịch của chúng tôi mà chúng tôi có thể kết nối với bạn để thực hiện đặt chỗ cũng là những kiểm soát viên dữ liệu. Để tìm hiểu thêm về cách một đối tác du lịch có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn phải xem xét thông báo về quyền riêng tư của họ.

Các cơ sở cho việc xử lí và hệ quả. Khi chúng tôi xử lí thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi dựa vào những cơ sở pháp lí sau:

 • Thực hiện một hợp đồng: mà chúng tôi có với bạn (ví dụ như nếu bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi để đặt một chuyến bay, chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn để cho phép đối tác hãng bay tương ứng hoàn thành và quản lý mục đặt vé đó).
 • Sự tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi tuân theo (chẳng hạn như chúng tôi có nghĩa vụ phải tuân thủ những yêu cầu về pháp luật từ những cơ quan chức năng như cơ quan hành pháp).
 • Đáp ứng những lợi ích chính đáng của chúng tôi (chẳng hạn điều chỉnh trải nghiệm của bạn với các Dịch vụ của chúng tôi, tiến hành quảng cáo online và để phát hiện lừa đảo), với điều kiện phiên xử lý như thế không át trội quyền lợi và tự do của bạn. Việc xử lý còn phải căn cứ theo những cơ sở pháp lý áp dụng khác cho việc xử lý dữ liệu, đặc biệt những điều khoản được trình bày theo luật địa phương.

Khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để đáp ứng những lợi ích chính đáng của mình, chúng tôi thực hiện các bước nhằm bảo đảm quyền lợi và thông tin cá nhân của bạn không bị xâm phạm. Bạn có thể liên hệ chúng tôi theo chi tiết trình bày trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới để biết thêm thông tin về các bước mà chúng tôi thực hiện nhằm bảo đảm những quyền này không bị xâm phạm. Bạn còn có quyền phản đối quá trình xử lí như thế như được miêu tả trong phần Lựa chọn và quyền của bạn bên dưới.

 • Đồng thuận. Trong chừng mực mà nền tảng pháp lí theo miêu tả bên trên không áp dụng được cho việc chúng tôi xử lí thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tìm đến sự đồng thuận của bạn cho mục đích đặc biệt như thế thuận theo luật áp dụng (chẳng hạn như gửi tin nhắn tiếp thị trực tiếp bằng phương tiện điện tử, như email, mà không có ngoại lệ từ yêu cầu đạt được đồng thuận).

Tổng hợp thông tin. Chúng tôi tổng hợp thông tin cá nhân được thu thập trực tiếp từ bạn, thông tin do chúng tôi tạo ra về bạn, và thông tin thu được từ bên thứ ba (được bạn đồng thuận, khi cần đến) với thông tin cá nhân được thu thập về những người dùng khác nhằm tạo bản thống kê tổng quát mà không thể được liên kết đến bạn hay bất kì người dùng cụ thể nào khác. Thông tin vốn được tổng hợp và khử định danh sẽ không còn được xem là “Thông tin cá nhân” và có thể được sử dụng sau đó vì bất kì mục đích nào.

Thông tin ẩn danh hoá. Chúng tôi có thể xử lí thông tin vốn không thể được liên kết với bạn hay bất kì người dùng cụ thể nào bằng bất kì phương tiện nào khả dụng cho chúng tôi, bởi vì thông tin này được thu thập ở dạng ẩn danh hoặc sau đó được ẩn danh hoá. Thông tin vốn ẩn danh hoặc được ẩn danh hoá sẽ không còn được xem là “Thông tin cá nhân” và có thể được sử dụng sau đó vì bất kì mục đích nào.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập (hay mặt khác tạo ra hoặc thu được) như sau:

 • Với các đối tác du lịch của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những đối tác du lịch của chúng tôi để cung cấp các Dịch vụ (chẳng hạn nối kết người dùng với các hãng bay hay các đại lí du lịch online để đặt vé bay hay dịch vụ du lịch khác, và chia sẻ chi tiết cá nhân, thông tin liên hệ, thông tin hộ chiếu, các ưu tiên, yêu cầu, chỗ ở và những thông tin khác với hãng bay hay đại lí du lịch online) và nhằm các mục đích của chính đối tác du lịch của chúng tôi, vốn có thể bao gồm mục đích tiếp thị hay quảng cáo (xem bên dưới để biết thêm chi tiết về Chia sẻ với các đối tác du lịch).
 • Với các công ty thuộc tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các công ti thuộc tập đoàn của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn cho những Mục đích được miêu tả bên trên, nhằm cung cấp bạn những sản phẩm và dịch vụ tích hợp, và nhằm những mục đích tiếp thị (xem bên dưới để biết thêm chi tiết về Chia sẻ với các công ty thuộc tập đoàn chúng tôi).
 • Với các đối tác kinh doanh khác. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác doanh nghiệp bên thứ ba nhằm những mục đích tiếp thị của chính họ, bao gồm chia sẻ với những nhà quảng cáo online hoặc với những công ti công nghệ quảng cáo (“công nghệ quảng cáo”) nhằm cung cấp bạn những quảng cáo hướng đối tượng và những tin tiếp thị, ở nơi được phép theo pháp luật (xem bên dưới để biết thêm chi tiết về Chia sẻ với những đối tác kinh doanh của chúng tôi).
 • Chuyến đi do bạn chia sẻ. Nếu bạn sử dụng hoặc có hành trình trên Dịch vụ Chuyến đi, bạn có thể tuỳ ý gửi hoặc cấp quyền truy cập vào hành trình của bạn thông qua các Dịch vụ của chúng tôi cho bất kì ai theo ý bạn. Xem phần Dịch vụ Chuyến đi bên trên để biết thêm chi tiết.
 • Với các dịch vụ mạng xã hội. Chúng tôi chia sẻ (hoặc hỗ trợ bạn chia sẻ) thông tin của bạn với các dịch vụ mạng xã hội khi bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi để nối kết và chia sẻ thông tin công khai hay với bạn bè hoặc khi bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi để nối kết với chúng tôi trên các nền tảng và dịch vụ mạng xã hội bên thứ ba, chia sẻ trên đó; hoặc sử dụng các nền tảng đó (xem bên dưới để biết thêm chi tiết về Chia sẻ với các dịch vụ mạng xã hội).
 • Các dịch vụ hay ứng dụng bên thứ ba bạn dùng để đăng nhập tài khoản. Nếu bạn dùng dịch hay hay ứng dụng bên thứ ba (ví dụ như Facebook) để đăng nhập tài khoản KAYAK, chúng tôi chia sẻ một số thông tin nhất định với bên thứ ba đó.
 • Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn. Nếu bạn đưa cho chúng tôi bài viết đánh giá về chuyến đi của mình, bạn sẽ uỷ quyền cho chúng tôi để có thể công bố nó trên tất cả các Dịch vụ bên dưới tên hiển thị mà bạn cấp và có thể chia sẻ nó với các đối tác du lịch. Bạn cũng cho phép chúng tôi tổng hợp bài đánh giá đó với các bài đánh giá khác.
 • Nội dung mà bạn công bố. Nếu bạn công bố những khuyến nghị du lịch như một phần của Hướng dẫn hay các phương tiện khác mà chúng tôi cung cấp, bạn sẽ uỷ quyền chúng tôi để có thể công bố nó trên tất cả các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để xử lí các thanh toán. Thông tin thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ là thông tin cần để xử lí một số giao dịch, bao gồm việc đặt vé và đặt giữ chỗ hoặc mua những sản phẩm hay dịch vụ khác từ các đối tác du lịch hay bên thứ ba khác, trong trường hợp đó chúng tôi chia sẻ thông tin thanh toán của bạn với các đối tác du lịch, và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (chẳng hạn như dịch vụ phát hiện lừa đảo) (xem bên dưới để biết thêm chi tiết và các điều khoản bổ sung liên quan việc Chia sẻ để xử lí thông tin thanh toán).
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Chúng tôi chia sẻ thông tin với những nhà cung cấp bên thứ ba, những dịch vụ tư vấn, và những nhà cung cấp dịch vụ khác, vốn là những bên thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ hay chức năng (xem bên dưới để biết thêm chi tiết về việc Chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ khác).
 • Trong trường hợp giao dịch của tập đoàn. Chúng tôi có thể tiết lộ hay chuyển giao thông tin của bạn cho bên thứ ba nếu chúng tôi bán, chuyển giao, bán ra, hay tiết lộ tất cả hay một phần việc kinh doanh hay tài sản của chúng tôi cho công ty khác vốn có liên quan đến hay trong suốt quá trình thương lượng của bất kì động thái nào về việc sáp nhập, tài trợ, thu mua, phá sản, giải thể, giao dịch hay kiện tụng.
 • Để bảo vệ quyền và tài sản. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba khi chúng tôi tin vào thiện chí rằng việc tiết lộ là điều cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản, tính toàn vẹn các Dịch vụ, sự an toàn cá nhân của chúng tôi, hoặc bảo vệ những lợi ích của bạn hay bất kì ai khác, và để phát hiện, ngăn ngừa và/hoặc trong trường hợp khác xử lí hành vi lừa đảo, quản lí rủi ro, các vấn đề bảo mật hay kĩ thuật.
 • Để tuân theo pháp luật và theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà chức trách của chính phủ hoặc những bên thứ ba có liên quan nhằm tuân thủ theo những yêu cầu về pháp lí áp dụng, những vụ kiện tụng tư pháp, lệnh từ toà án, quy trình pháp lí hay các yêu cầu theo luật định từ các nhà chức trách chính phủ.
 • Tổng hợp thông tin. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu thống kê dạng tổng hợp nhằm cải thiện các Dịch vụ của mình. Chúng tôi còn có thể có quyền tự ý chia sẻ thông tin tổng hợp hay khử định danh với bên thứ ba.
 • Theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn theo chỉ dẫn hay yêu cầu của bạn, hoặc tuân theo sự đồng thuận của bạn.

Trong một số trạng huống, bạn có thể có quyền chọn không tham gia hay phản đối việc chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với một số bên thứ ba nhất định. Để biết thêm thông tin, hoặc để thực thi những quyền này hay quyền khác, hãy xem Lựa chọn và quyền của bạn bên dưới.

Chia sẻ với các đối tác du lịch. Các đối tác du lịch của chúng tôi có thể bao gồm các đại lí du lịch online, khách sạn, hãng bay, công ty cho thuê xe và nhà cung cấp bảo hiểm du lịch. Khi bạn thực hiện yêu cầu đặt vé hay đặt chỗ từ một trong những đối tác của chúng tôi thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với đối tác du lịch đó nhằm hỗ trợ việc đặt vé hay đặt chỗ và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Tuỳ thuộc vào yêu cầu, thông tin này có thể bao gồm tên bạn, thông tin liên hệ, thông tin hộ chiếu, chi tiết chương trình bay thường xuyên, chi tiết lịch trình như miêu tả bên trên, ưu tiên của bạn, bất kì yêu cầu đặc biệt nào hay chỗ ở, thông tin hay những bình luận mà bạn đã gửi đi (nếu có), và thông tin khác theo yêu cầu của đối tác du lịch cụ thể. Thông tin của bạn được cung cấp tới đối tác du lịch, giống y như lúc bạn liên hệ trực tiếp với đối tác du lịch đó. Nếu bạn cung cấp số điện thoại di động kèm với yêu cầu của mình, các đối tác có thể gửi cho bạn các tin nhắn văn bản liên quan đến yêu cầu của bạn. Một số đối tác du lịch còn yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài khoản tín dụng hay ghi nợ để đặt chỗ trước được.

Khi bạn thực hiện yêu cầu, chúng tôi cũng chia sẻ với đối tác du lịch những thông tin bổ sung về bạn, chẳng hạn như thông tin về hoạt động và lịch sử du lịch, và/hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn và bên thứ ba. Các đối tác du lịch sử dụng thông tin này cho mục đích của riêng họ, vốn có thể bao gồm việc cải thiện sản phẩm hay dịch vụ và để cung cấp bạn phần quảng cáo hướng đối tượng và các tin tiếp thị, ở nơi được pháp luật cho phép.

Chia sẻ với các công ty thuộc tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những chi nhánh và công ty con ở Mĩ và toàn thế giới, cũng như với tập đoàn mẹ, Booking Holdings, Inc., và những công ty con thuộc tập đoàn này (gọi chung, như đã được định nghĩa trước đó trong phần Chính sách quyền riêng tư này, là “những công ty thuộc tập đoàn”). Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của mình với các công ty thuộc tập đoàn chúng tôi vì những nguyên do sau:

 • Cung cấp cho bạn những dịch vụ tích hợp (bao gồm quản trị và quản lí các mục đặt chỗ, đặt vé, dịch vụ và thanh toán trên khắp các nền tảng chi nhánh của chúng tôi).
 • Cung cấp những phần cung ứng cá nhân hoá hoặc gửi cho bạn tin truyền thông tiếp thị theo sự đồng thuận của bạn hoặc trong trường hợp khác được cho phép bởi luật áp dụng.
 • Bật chức năng “đăng nhập một lần”, tức là cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản dùng chung cho tất cả các thương hiệu Booking Holdings Inc bằng một bộ chứng thực đăng nhập duy nhất, vốn cho phép chúng tôi, chẳng hạn như, hiển thị trên trang tài khoản của bạn các mục đặt chỗ và đặt vé được thực hiện thông qua các website, ứng dụng và dịch vụ của các công ty thuộc tập đoàn chúng tôi, và cho phép các công ty thuộc tập đoàn chúng tôi hiển thị thông tin trong (những) tài khoản tương ứng mà bạn đã đăng kí với họ.
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 • Phát hiện, ngăn ngừa và điều tra hành vi lừa đảo và lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi, những hoạt động phi pháp khác, và những vụ xâm phạm dữ liệu.
 • Phân tích cách người dùng sử dụng các nền tảng độc lập và chi nhánh của chúng tôi, bao gồm việc để cho chúng tôi có thể cải thiện các sản phẩm và dịch vụ hiện có và phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới vốn có thể làm cho người dùng lưu tâm đến.
 • Bảo đảm việc tuân thủ luật áp dụng.

Để tìm hiểu thêm về những lựa chọn của bạn liên quan đến cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những công ty thuộc tập đoàn chúng tôi (bao gồm các công ti con của chúng tôi, công ty mẹ của chúng tôi cùng những công ty con khác của họ), vui lòng xem phần Lựa chọn và quyền của bạn bên dưới.

Chia sẻ với những đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác doanh nghiệp bên thứ ba nhằm những mục đích tiếp thị của riêng họ. Những bên thứ ba này bao gồm nhà quảng cáo online hay các công ty công nghệ quảng cáo, những bên có thể cung cấp phần quảng cáo hướng đối tượng và các tin tiếp thị, ở nơi pháp luật cho phép. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ bao gồm thông tin thu thập qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ như thông tin về các mục đặt vé và đặt chỗ cho chuyến bay, khách sạn, thuê xe hay những chỗ lưu trú khác trong chuyến đi) và thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn qua việc sử dụng cookie và những kĩ thuật tương tự (ví dụ như thông tin về những website bạn ghé; thông tin về những lần tìm kiếm của bạn, bao gồm thành phố hay những điểm đến mà bạn tìm kiếm, loại chỗ ở bạn tìm kiếm, các ưu tiên du lịch của bạn, phạm vi giá, ngày du lịch theo dự tính, và số du khách trong nhóm của bạn).

Ví dụ, nếu bạn thường xuyên tìm kiếm chuyến bay đi từ Seattle đến Paris vào những ngày lễ nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó với một đối tác hãng bay cụ thể sao cho họ có thể hiểu rõ hơn khách hàng nào của chúng tôi lưu tâm đến những chuyến bay đi từ Seattle đến Paris vào một số ngày nhất định. Đối tác hãng bay này khi đó, chẳng hạn, có thể sử dụng thông tin này để mang đến khuyến mãi cho bạn.

Để tìm hiểu thêm về những lựa chọn của bạn liên quan đến cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những công ty thuộc tập đoàn chúng tôi, vui lòng xem phần Lựa chọn và quyền của bạn bên dưới.

Chia sẻ với các dịch vụ mạng xã hội. Các Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn nối kết và chia sẻ công khai những tác vụ, bình luận, nội dung, và thông tin của bạn, hoặc chia sẻ với bạn bè. Các Dịch vụ của chúng tôi còn cho phép bạn nối kết với họ trên các nền tảng bên thứ ba, chia sẻ trên đó và sử dụng các nền tảng đó, bao gồm những nền tảng mà KAYAK có mặt. Vui lòng quan tâm đến các nhu cầu về quyền riêng tư cá nhân của bạn và các nhu cầu quyền riêng tư của người khác khi bạn chọn những người muốn nối kết với và những chi tiết nào muốn chia sẻ và thể hiện công khai. Chúng tôi không thể kiểm soát quyền riêng tư hay mức bảo mật của thông tin mà bạn chọn thể hiện công khai hay chia sẻ với người khác. KAYAK cũng không kiểm soát những thông lệ thực hiện quyền riêng tư của các nền tảng bên thứ ba. Vui lòng liên hệ những trang mạng và dịch vụ đó trực tiếp để tìm hiểu về những thông lệ thực hiện quyền riêng tư của họ.

Chia sẻ để xử lí thông tin thanh toán. Để sử dụng một số Dịch vụ nhất định (như đặt vé máy bay) và để thực hiện thanh toán cho một số đối tác du lịch của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu cần có thông tin thanh toán (như thông tin tài khoản thẻ tín dụng hay ghi nợ, thông tin về phương thức thanh toán khác trên mạng, v.v.). Khi bạn gửi thông tin thanh toán của mình thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin đó với các đối tác du lịch, các bên phụ trách xử lí thanh toán của bên thứ ba, và những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhà cung cấp các dịch vụ phát hiện hành vi lừa đảo cho chúng tôi và những bên thứ ba khác), ở chừng mực cần thiết nhằm đáp ứng các nghĩa vụ theo giao kèo giữa chúng tôi với bạn (ví dụ như để thực hiện đặt chỗ trước hoặc thực hiện thanh toán cho một đối tác du lịch ở chỗ cần đến), nhằm đáp ứng những lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc ngăn ngừa hành vi lừa đảo và những hành vi lạm dụng khác đối với các nền tảng hay các Dịch vụ của chúng tôi, hoặc theo sự đồng thuận của bạn ở chỗ mà việc này bắt buộc theo pháp luật. Cụ thể:

 • Khi bạn sử dụng thẻ tín dụng hay ghi nợ để đặt vé hay đặt chỗ trước thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng hay ghi nợ của bạn (bao gồm số trên mặt thẻ và ngày hết hạn, và nếu đối tác du lịch có yêu cầu, thì bao gồm cả số CVV) cho đối tác du lịch thích hợp nhằm xử lí giao dịch đó.
 • Khi bạn cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng hay ghi nợ thông qua các Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ có lựa chọn lưu thông tin của mình vào tài khoản để sử dụng tiếp sau này. Nếu bạn chọn không lưu thông tin tài khoản thẻ tín dụng hay ghi nợ vào tài khoản của mình thì những thông tin đó sẽ được xóa sau khi giao dịch hoàn thành.
 • Để biết thông tin về tính bảo mật đối với thông tin thanh toán của bạn, hãy xem phần Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn ở bên dưới.

Chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Chúng tôi chia sẻ thông tin với những nhà cung cấp bên thứ ba, những nhà tư vấn và những nhà cung cấp dịch vụ khác, vốn là những bên thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ hay chức năng (ví dụ như đặt máy chủ hay thực hiện việc vận hành cho các Dịch vụ của chúng tôi, thu thập dữ liệu, phân tích theo lối thủ công các xác nhận đặt chỗ, báo cáo, đo lường phản ứng với quảng cáo, phân tích website, phân tích dữ liệu, truyền tải tin tiếp thị và những tin quảng cáo, xử lí các thanh toán qua thẻ tín dụng, và cung cấp các dịch vụ phát hiện hành vi lừa đảo). Chúng tôi không uỷ quyền cho những bên thứ ba này được phép sử dụng hay tiết lộ thông tin của bạn nhằm những mục đích nào khác so với những gì đã được đưa ra. Chúng tôi yêu cầu những bên thứ ba này duy trì và thi hành những biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ thông tin của bạn không bị truy cập hay xử lí trái phép.

CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

KAYAK duy trì những biện pháp bảo mật hợp lí về mặt thương mại đối với những khía cạnh kĩ thuật, quản trị và vật lí, vốn được thiết kế nhằm bảo vệ thông tin của bạn để tránh bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu huỷ.

Bạn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật thông tin của mình. Bạn không nên chia sẻ tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khác về tài khoản KAYAK của bạn với bất kỳ ai. Nếu chúng tôi nhận được hướng dẫn sử dụng tên người dùng và mật khẩu, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã ủy quyền cho các hướng dẫn đó. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác giữa bạn và chúng tôi đã không còn an toàn (ví dụ: nếu bạn cảm thấy tính bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đã bị xâm phạm), vui lòng ngay lập tức liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

Khi thông tin thanh toán của bạn được truyền tới các Dịch vụ của chúng tôi hay thông qua các Dịch vụ đó, nó sẽ được bảo vệ bằng nhiều giao thức mã hoá. Nói rõ ra, KAYAK chỉ lưu trữ thông tin thanh toán của bạn nếu bạn chọn cách lưu thông tin đó vào tài khoản của mình. Khi bạn gửi đi một yêu cầu đặt chỗ, chúng tôi sẽ chuyển thông tin thanh toán của bạn cho đối tác du lịch thích hợp để xử lí giao dịch đó. Đối với bên thứ ba tiếp nhận thông tin thanh toán của bạn, giao kèo của chúng tôi với họ yêu cầu họ giữ thông tin đó bảo mật và tuyệt mật.

Tuy vậy, chúng tôi không thể cam đoan rằng việc truyền thông tin thanh toán của bạn hay thông tin khác sẽ luôn được bảo mật, cũng như không thể cam đoan bên thứ ba khác sẽ không bao giờ có thể đánh bại được các phương thức bảo mật của KAYAK hay của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi. Ngoại trừ phạm vi mà nghĩa vụ pháp lý không thể được loại trừ hay giới hạn do luật áp dụng, chúng tôi không chịu bất cứ nghĩa vụ pháp lý hay trách nhiệm nào cho việc thông tin của bạn bị tiết lộ do lỗi đường truyền, do bên thứ ba truy cập trái phép, hay những nguyên do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Sự bảo lưu. Chúng tôi có thể bảo lưu thông tin cá nhân của bạn trong thời gian tài khoản của bạn còn hoạt động và một khoảng thời gian lên đến năm năm sau đó nhằm cho phép bạn kích hoạt lại tài khoản mà không bị mất thông tin. Chúng tôi cũng có thể bảo lưu thông tin cá nhân của bạn vì cần thiết để:

 • Duy trì nhật kí và các bản ghi doanh nghiệp dùng cho phân tích, bảo mật và/hoặc mục đích kiểm toán
 • Tuân thủ các yêu cầu bảo lưu bản ghi theo pháp luật
 • Xử lí bất kì than phiền nào liên quan đến các Dịch vụ; và
 • Tuân thủ các bổn phận pháp lí, bảo vệ và che chở các quyền của bạn, giải quyết các tranh chấp và thực thi các giao kèo của chúng tôi

COOKIE

Khi bạn sử dụng hay truy cập các Dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin về việc sử dụng và hoạt động của bạn bằng các cookie, web beacon và những kĩ thuật khác. Bên thứ ba có thể xem, sửa hay đặt các cookie của riêng họ. Chúng tôi và những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các chi nhánh và những đối tác kinh doanh khác đều có thể đặt web beacon dành cho bên thứ ba này. Việc sử dụng các kĩ thuật này của bên thứ ba sẽ tuân theo các chính sách quyền riêng tư của họ và không thuộc phạm vi của Chính sách này, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật. Xem Chính sách cookie để biết thêm chi tiết.

NHỮNG LỰA CHỌN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN

Những lựa chọn về truyền thông điện tử
 • Email. Nếu bạn không còn muốn nhận email tiếp thị và khuyến mãi từ KAYAK, bạn có thể nhấp vào đường liên kết “huỷ đăng kí” trong những email đó để chọn không tham gia vào tin truyền thông qua email tiếp thị sau này. Nếu bạn có một tài khoản KAYAK, bạn cũng có thể chọn không tham gia nhận email tiếp thị trong phần thiết lập tài khoản của bạn. Vui lòng lưu ý rằng cho dù bạn đã chọn không nhận tin tiếp thị từ một hay tất cả các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ vẫn gửi cho bạn những tin liên quan đến dịch vụ, chẳng hạn như thư xác nhận bất kì phần đặt chỗ nào trong tương lai mà bạn thực hiện.
 • Tin báo dạng đẩy (trên các thiết bị di động). Bạn có thể sử dụng các thiết lập trên thiết bị di động của mình để bật hay tắt các thông báo đẩy trên thiết bị di động nhận từ KAYAK.
 • Tin nhắn văn bản. Nếu bạn không còn muốn nhận tin nhắn văn bản từ KAYAK, hãy gửi hồi âm STOP (hoặc theo hướng dẫn cho chữ nào đó khác) cho tin nhắn văn bản đó. Nếu bạn có một tài khoản KAYAK, bạn cũng có thể điều chỉnh thiết lập tài khoản của bạn để chọn không nhận tin nhắn văn bản.

Cookie và quảng cáo dựa trên sở thích. Để thực thi các lựa chọn liên quan đến cookie vốn được đặt xuyên suốt các trang web hay các Dịch vụ của chúng tôi, cũng như các loại truy vết online và quảng cáo online khác, xem Cookie và quảng cáo dựa trên sở thích để biết thêm chi tiết. Chúng tôi hiện không dùng kĩ thuật nhận diện “các tín hiệu “không-truy-vết” (do-not-track)” từ trình duyệt của bạn.

Vị trí của ứng dụng. Như đã giải thích chi tiết hơn trong phần Thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng bên trên, chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn nếu bạn có bật dịch vụ vị trí trong phần thiết lập của thiết bị di động, hoặc được sự đồng thuận của bạn, vốn có thể được pháp luật yêu cầu. Bạn có thể thay đổi thiết lập quyền riêng tư của thiết bị vào bất kì lúc nào để tắt chức năng chia sẻ thông tin vị trí này với các Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn cách tắt dịch vụ vị trí, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng của các Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có những thắc mắc cụ thể về thiết lập quyền riêng tư của thiết bị của bạn, chúng tôi đề nghị bạn liên hệ với nhà sản xuất thiết bị hay nhà cung cấp dịch vụ di động để được trợ giúp.

Các lựa chọn liên quan đến chia sẻ cho bên thứ ba. Như được miêu tả bên trên trong phần Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba nhằm những mục đích của riêng họ hoặc làm việc với những đối tác đó nhằm hỗ trợ những mục đích tiếp thị của riêng họ. Bạn có thể chọn cách không tham gia việc chia sẻ thông tin của mình với:

 • những/các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, nhằm những mục đích tiếp thị của riêng họ;
 • Đối tác du lịch, nhằm những mục đích tiếp thị của riêng họ (bao gồm việc gửi tin tiếp thị và cung cấp phần quảng cáo hướng đối tượng, các khuyến mãi, và những ưu đãi khác)
 • Các đối tác doanh nghiệp khác, những bên sử dụng thông tin nhằm những mục đích tiếp thị của riêng họ

Bạn có thể chọn cách không tham gia việc chia sẻ như thế bằng cách thay đổi Thiết định tài khoản KAYAK của bạn. Bạn cũng có thể gửi đi những yêu cầu không tham gia cho chúng tôi như được miêu tả trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

Kiểm soát thông tin tài khoản của bạn. Nếu bạn đã tạo một tài khoản online với chúng tôi và muốn cập nhật thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể truy cập tài khoản của mình để xem và cập nhật thông tin. Bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi như được miêu tả trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

Quyền pháp lí. Ngoài các quyền được mô tả ở phần trên, bạn có thể có các quyền bổ sung sau đây liên quan đến thông tin cá nhân, tùy thuộc vào nơi bạn cư trú và luật địa phương hiện hành:

 • Quyền truy cập và yêu cầu một bản sao về thông tin cá nhân mà chúng tôi đã giữ về bạn
 • Quyền được chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân
 • Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn
 • Quyền hạn chế cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn
 • Quyền từ chối "bán" thông tin cá nhân của bạn (vì thuật ngữ này được định nghĩa theo luật địa phương hiện hành)
 • Quyền từ chối chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hành vi xuyên ngữ hoặc mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu
 • Quyền được cung cấp thông tin cá nhân của bạn ở định dạng điện tử (quyền được chuyển dữ liệu)
 • Quyền phản đối cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nếu cơ sở pháp lý để xử lý thông tin đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
 • Khi chúng tôi đang sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở được sự đồng ý của bạn và được áp dụng theo luật địa phương hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Khi bạn đồng ý tiếp nhận thông tin truyền thông tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi, và được áp dụng theo luật địa phương hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

Nếu bạn muốn thực thi các quyền pháp lí mà bạn có thể có theo luật áp dụng, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng cách dùng biểu mẫu phản hồi của chúng tôi. Để cho chúng tôi có thể xử lí tốt hơn yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp email mà bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản KAYAK của bạn. Nếu bạn không có tài khoản KAYAK, vui lòng cung cấp email mà bạn dùng để thực hiện yêu cầu hay để sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi.

Một số khu vực pháp lý cũng cho phép bạn kháng cáo quyết định được đưa ra liên quan đến việc bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình. Nếu bạn muốn khiếu nại quyết định với yêu cầu mà bạn đã đưa ra, vui lòng gửi yêu cầu khiếu nại của bạn bằng cách sử dụng biểu mẫu phản hồi của chúng tôi.

Tại nơi phù hợp, bạn còn có thể có quyền trình khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở địa phương bạn. Đối với cư dân của EU và Vương quốc Anh, liên hệ các cơ quan bảo vệ dữ liệu của EU. Đối với cư dân của Úc, nếu bạn không hài lòng với kết quả khiếu nại sau lần đầu liên hệ với chúng tôi, bạn có thể liên hệ Văn phòng Uỷ viên Thông tin Úc.

CHUYỂN GIAO THÔNG TIN Ở PHẠM VI QUỐC TẾ

Thông tin về bạn sẽ được chuyển giao đến, hay được truy cập bởi, các tổ chức ở khắp thế giới như đã được miêu tả trong Chính sách này. Một số tổ chức như thế này có thể nằm ở những quốc gia không cung cấp mức bảo vệ tương đương đối với thông tin cá nhân của bạn giống như mức bảo vệ ở quốc gia quê nhà bạn.

Chúng tôi đã đặt tại chỗ các phương thức bảo hộ để cung cấp chức năng bảo vệ tương xứng cho việc chuyển giao một số thông tin, thuận theo các yêu cầu pháp lí áp dụng. Để biết thêm thông tin về những phương thức bảo hộ tại chỗ, hoặc để yêu cầu một bản sao của những phương thức bảo hộ này, vui lòng liên hệ chúng tôi theo chi tiết liên hệ liệt kê trong phần Cách liên hệ với chúng tôi ở bên dưới.

Các Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến những trang web hay dịch vụ khác vốn không thuộc sở hữu hoặc không thuộc quyền kiểm soát của KAYAK, bao gồm những liên kết đến những trang web của các đối tác du lịch và những nhà quảng cáo của chúng tôi, các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, và những đối tác kinh doanh khác. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin do các Dịch vụ của chúng tôi thu thập. Chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với các trang web bên thứ ba, và việc sử dụng của bạn đối với các trang web và tính năng bên thứ ba đều phải tuân theo các chính sách quyền riêng tư được đăng trên những trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lí cho quyền riêng tư hay những thông lệ thực hành kinh doanh của bất kì trang web bên thứ ba nào có liên kết với các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm những trang thuộc các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng các website của bên thứ ba vốn có liên kết với các Dịch vụ của chúng tôi, do đó chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc các chính sách quyền riêng tư của bất kì website bên thứ ba nào được liên kết khi bạn rời khỏi một trong những Dịch vụ của chúng tôi.

TRẺ EM

Các Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến hoặc không nhắm đến việc cho trẻ em sử dụng. Chúng tôi cũng không chủ tâm thu thập thông tin từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn để ý thấy con mình hay bất kì đứa trẻ nào do bạn chăm sóc đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mà không được bạn đồng thuận, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những chi tiết liên hệ được liệt kê trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

Ngoại trừ tầm mức chịu giới hạn của luật áp dụng, chúng tôi đôi lúc sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những đổi thay trong những thông lệ thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, trong những yêu cầu pháp lí và những yếu tố khác, bằng cách đăng thông báo gây chú ý về chuyện cập nhật trên các Dịch vụ của chúng tôi. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ có hiệu lực khi được đăng tải và ngày hiệu lực mới này sẽ được đồng nhất.

Nếu chúng tôi có bất kì thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư mà có tác động cốt yếu đối với thông tin cá nhân được thu thập từ trước về bạn, chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lí để đưa ra thông báo và thu nhận sự đồng thuận đối với bất kì thay đổi nào như thế, vốn có thể được pháp luật yêu cầu.

Để yêu cầu một bản sao của Chính sách này, hoặc để yêu cầu một bản sao của Chính sách quyền riêng tư tại chỗ vào thời điểm bạn đăng kí tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết bên dưới.

CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về Chính sách này hoặc về cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu phản hồi hoặc gửi thư bưu điện theo địa chỉ:

KAYAK Attn: Data Protection Officer 7 Market Street Stamford, CT 06902, USA

Đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu là

Momondo A/S Farvergade 10, 1 DK-1463 Copenhagen K | Denmark

COOKIE VÀ CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO DỰA TRÊN SỞ THÍCH

Cookie là gì?

Cookie và những kỹ thuật truy vết tương tự, như beacon, script, web beacon và tag (mà chúng tôi gọi chung là “cookie”) là những mẩu văn bản nhỏ, thường được trữ trong ổ cứng máy tính người dùng hoặc bên trong trình duyệt web. Chúng cho phép trang web ghi nhớ thông tin về lần truy cập web của người dùng. Trên các trang web cho di động và các ứng dụng di động, chúng tôi dùng ID thiết bị và/hoặc ID Quảng cáo theo cùng một cách thức như chúng tôi dùng cookie.

Chúng tôi và một số đối tác bên thứ ba (như được miêu tả bên dưới) dùng cookie trên các website của chúng tôi, các ứng dụng di động và bên trong các email hay những giao thức liên lạc khác mà chúng tôi gửi đến bạn (chúng tôi đề cập chung những loại này là “Website” của chúng tôi).

Trong chừng mực mà cookie chúng tôi dùng cho những mục đích này dẫn tới việc xử lí thông tin cá nhân của bạn, các chi tiết về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đó và quyền lợi của bạn đối với thông tin cá nhân đó là những phần được bàn luận trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Loại cookie nào được sử dụng trên các Trang mạng của chúng tôi và chúng tôi sử dụng chúng vào việc gì?

Chúng tôi sử dụng “cookie bên thứ nhất,” tức là những cookie mà người dùng duy nhất là chúng tôi hoặc là bên thứ ba vốn chỉ thao tác theo chỉ dẫn của chúng tôi hay thay mặt chúng tôi. Những loại cookie này được dùng để chúng tôi thực hiện phân tích các Website của chúng tôi, hoặc để cung cấp chức năng như ghi nhớ phần thiết định ngôn ngữ của bạn.

Những cookie khác trên các Trang mạng của chúng tôi được sử dụng bởi chúng tôi cho những mục đích được miêu tả trong chính sách này, và bởi bên thứ ba cho những mục đích mà trong đó những bên thứ ba ấy có thể muốn kết hợp thông tin từ các Trang mạng của chúng tôi với thông tin từ các trang mạng khác nhằm cải thiện dịch vụ của họ. Ví dụ, những loại cookie này có thể được dùng cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích.

Những cookie dùng trên các Website của chúng tôi, do chúng tôi hoặc bên thứ ba dùng, có thể là cookie “phiên làm việc (session)” hoặc cookie “dài hạn (persistent)”. Những cookie “Phiên làm việc (session)” sẽ được tự động xoá khi bạn đóng trình duyệt, và được dùng cho những việc như bảo đảm bạn luôn được đăng nhập khi bạn di chuyển quanh các Trang mạng của chúng tôi. Những cookie “Dài hạn (persistent)” được tiếp tục lưu trữ trên thiết bị hay trình duyệt ngay cả sau khi bạn đã đóng nó. Những cookie này được dùng, ví dụ như, để nhận diện bạn khi bạn quay lại các Website của chúng tôi.

Chúng tôi chia cookie mà chúng tôi sử dụng thành ba hạng mục:

Loại cookieMiêu tả cách thức chúng tôi sử dụng loại cookie nàyBạn có những lựa chọn nào?
Bắt buộc

Để cung cấp chức năng đăng nhập bảo mật vào các Trang mạng của chúng tôi.

Để giữ bạn luôn ở trạng thái đăng nhập sao cho bạn không cần phải đăng nhập nhiều lần để truy cập nhiều trang khác nhau trên các Trang mạng.

Những cookie bắt buộc là điều cần thiết để các Trang mạng của chúng tôi vận hành. Trên một số nền tảng, bạn có thể xoá tất cả cookie, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng cơ bản của các Trang mạng.
Theo chức năng

Để nhận diện bạn nếu trước đó bạn có ghé, và ghi nhớ thiết định của bạn từ những lần ghé trước, chẳng hạn như thiết định về ngôn ngữ hiển thị.

Để truy vết khi bạn thực hiện việc mua hàng hay đặt chỗ trên các trang web do công ty thuộc tập đoàn chúng tôi vận hành (ví dụ như các trang đặt chỗ du lịch trên Booking.com, đặt bàn nhà hàng trên OpenTable, hay thuê xe trên Rentalcars.com), sao cho chúng tôi có thể hiển thị các mục đặt chỗ của bạn với các công ty tập đoàn của chúng tôi trên trang tài khoản của bạn.

Để cải thiện các Website và những cung ứng của chúng tôi bằng cách giúp chúng tôi hiểu cách thức người dùng sử dụng các Website và giúp phân tích các xu thế xuất hiện trong dữ liệu đó. Ví dụ như chúng tôi thay đổi giao diện người dùng nếu chúng tôi thấy được rằng một số trang nào đó gây khó khăn trong việc định hướng cho phần lớn người dùng. Chúng tôi còn thu thập thông tin khái quát về cách người dùng sử dụng các Website, chẳng hạn như để tìm hiểu xem khía cạnh nào trên các Website và dịch vụ của chúng tôi đặc biệt phổ biến với người dùng, sao cho chúng tôi có thể cải thiện từ đó.

Để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn đối với các Trang mạng của chúng tôi, bằng cách cho thấy ngay trên trang chủ hoặc trong email những cung ứng phù hợp nhất với bạn dựa trên những lần truy cập trước vào Trang mạng của chúng tôi hay những trang do công ty thuộc tập đoàn chúng tôi vận hành, hoặc bằng cách xếp hạng những loại tuỳ chọn nhất định (ví dụ tuỳ chọn chỉ mỗi chuyến bay thẳng) cao hơn những tuỳ chọn khác trong kết quả tìm kiếm của bạn.

Khi được pháp luật yêu cầu, các cookie chức năng sẽ chỉ được dùng trên các Trang mạng nào mà tại đó bạn đồng ý cho phép chúng được sử dụng.

Bạn có thể chọn không cho chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin bạn bằng cách tải xuống tiện ích của trình duyệt

Quảng cáo (ví dụ như Google DoubleClick, Google Ads, Oath, Bing Ads)

Để nhận diện bạn nếu bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị khác. Chúng tôi kết hợp thông tin nhận được từ nhiều thiết bị để quyết định liệu bạn có đang dùng thiết bị mới hay không, sao cho chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hoá trên các Trang mạng của chúng tôi.

Để cho phép bạn đăng lên các trang mạng xã hội và những nền tảng khác, chẳng hạn như để cho phép bạn truy cập một trang mạng xã hội cụ thể nào đó để đăng bình luận hoặc bấm “thích.”.

Để thu thập thông tin dùng trong quảng cáo trên các Trang mạng của chúng tôi hoặc các trang mạng bên thứ ba mà bạn có thể ghé vào. Thông tin như vậy dựa trên những thiết định và cách sử dụng của bạn trên Trang mạng của chúng tôi. Ở bên dưới chúng tôi đã bao gồm thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng các cookie quảng cáo.

Khi được pháp luật yêu cầu, các cookie quảng cáo sẽ chỉ được dùng trên các Trang mạng nào mà tại đó bạn đồng ý cho phép chúng được sử dụng.

Xem phần có tiêu đề “Những lựa chọn cookie của bạn” bên dưới để tìm hiểu về cách rút lại sự đồng ý của bạn đối với các cookie quảng cáo.

Bạn có thể chọn không cho chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin bạn bằng cách tải xuống tiện ích của trình duyệt

Cookie quảng cáo của chúng tôi

Chúng tôi làm việc với bên thứ ba, những bên đặt cookie trên các Trang mạng của chúng tôi để cung cấp dịch vụ của họ, bao gồm:

 1. Quảng cáo hướng đối tượng. Chúng tôi làm việc với những công ti quảng cáo bên thứ ba để đưa ra các quảng cáo khi bạn truy cập các Website của chúng tôi và để cho phép những công ti này đặt và truy cập cookie của chính họ trên máy tính của bạn trong quá trình cung ứng quảng cáo trên Website của chúng tôi.

  Những công ti này có thể sử dụng thông tin lấy được qua cookie của họ (vốn không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn) về những lần bạn truy cập các Website của chúng tôi và những website khác, kết hợp với thông tin về những lần mua hàng và những sở thích của bạn từ những website online khác nhằm cung cấp những quảng cáo mặt hàng và dịch vụ theo sở thích của bạn.

  Chúng tôi cũng cho phép một số bên thứ ba (như được miêu tả trong Chính sách quyền riêng tư để thu thập dữ liệu nhật kí web từ bạn (có thể bao gồm địa chỉ IP, khi được cho phép, và thông tin về trình duyệt hay hệ điều hành), khi bạn truy cập các Website của chúng tôi, hoặc cho phép họ đặt hay nhận diện một cookie đặc trưng trên trình duyệt của bạn để bạn có thể nhận được những mẩu quảng cáo hay nội dung dành riêng cho mình. Cookie có thể phản ánh dữ liệu sử dụng vốn được khử nhận diện hoặc dữ liệu khác vốn liên kết với dữ liệu mà bạn tình nguyện gửi cho chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email, mà chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba theo duy nhất một hình thức băm và người thường không đọc được.

 2. Phân tích/đo lường cho quảng cáo. Chúng tôi tận dụng các cookie phân tích làm một phần cho những chiến dịch quảng cáo online để tìm hiểu cách người dùng tương tác với các Website của chúng tôi sau khi họ được cho thấy quảng cáo online, vốn có thể bao gồm những quảng cáo trên trang web của bên thứ ba. Đặc biệt, các Website của chúng tôi dùng Google Analytics 360 Suite, bao gồm Google Analytics Advertising, vốn là dịch vụ phân tích web và quảng cáo theo dữ liệu phân tích do Google, Inc. Cung cấp, vốn dùng các cookie của bên thứ ba. Khi cần thiết, các Website của chúng tôi kích hoạt chức năng ẩn danh hoá địa chỉ IP sao cho địa chỉ IP của người dùng sẽ được Google thu gọn lại. Các Website của chúng tôi còn sử dụng các tính năng của Google Analytics Advertising như sau: Google Remarketing, Google Segments, Google Ads Manager &amp; Google Ads. Những tính năng này sử dụng cookie bên thứ ba để thu thập thông tin về lưu lượng trang web bằng cách truy vết người dùng ở khắp các trang web và qua nhiều thời điểm khác nhau và tạo ra các báo cáo cho chúng tôi hiểu rõ hơn về người dùng trang web và để tạo các đối tượng quảng cáo dựa trên sự hiểu biết như thế.
 3. Pixel tag tiếp thị lại. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sử dụng trang web về những người truy cập các Website của chúng tôi với những công ti quảng cáo thuộc bên thứ ba nhằm mục đích quản lí và quảng cáo hướng đối tượng và nhằm phân tích nghiên cứu thị trường trên các Website của chúng tôi và các website khác. Vì những mục đích này, chúng tôi và các công ti quảng cáo bên thứ ba có thể đặt các pixel tag (còn gọi là clear gif) trên một số trang khi bạn truy cập các Website của chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin vốn được thu thập bằng những pixel tag này để mang đến cho bạn những quảng cáo phù hợp khi bạn truy cập các website khác trên Internet. Những quảng cáo này có thể dựa trên sở thích của bạn, ví dụ như trên cơ sở các phiên tìm kiếm cụ thể mà bạn thực hiện trên các Website của chúng tôi trong suốt các phiên duyệt web trước đây.
 4. Các cookie khác: Các đối tác của chúng tôi, vốn cung cấp một số tính năng nhất định trên các Website của chúng tôi hoặc hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn, cũng sử dụng Lưu trữ Cục bộ như HTML5 để thu thập và lưu trữ thông tin nội dung và các thiết đặt. Vui lòng lưu ý rằng những trình duyệt web khác nhau sẽ cung ứng công cụ quản lí của riêng chúng để giúp loại bỏ lưu trữ cục bộ HTML5.

Các thiết bị di động, các bộ định danh thiết bị ẩn danh và ID băm. Chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi có liên kết có thể thu thập và lưu trữ một bộ định danh đặc trưng khớp với thiết bị di động của bạn, nhằm mang đến những quảng cáo hay nội dung dành riêng cho bạn trong lúc bạn sử dụng các ứng dụng hay lướt Internet, hoặc để nhận dạng bạn theo một cách thức đặc trưng xuyên suốt nhiều thiết bị hay trình duyệt web khác. Để tuỳ chỉnh những quảng cáo hay nội dung này, chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu sừ dụng khử định danh hay dữ liệu khác về bạn mà bạn hoặc đã tự nguyện gửi cho chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email, hoặc được thu thập theo lối thụ động từ bạn, chẳng hạn như bộ định danh thiết bị hay địa chỉ IP, khi được cho phép. Tuy vậy, nếu chúng tôi chia sẻ địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ nó theo duy nhất một hình thức băm, người thường không đọc được.

Những lựa chọn cookie của bạn

Chúng tôi mang đến cho bạn những lựa chọn đối với việc sử dụng cookie như được miêu tả trong chính sách này.

Khi bạn lần đầu truy cập các Trang mạng của chúng tôi, tại nơi mà pháp luật yêu cầu, bạn sẽ có tuỳ chọn đồng ý đối với những cookie quảng cáo và chức năng mà chúng tôi sử dụng, hoặc từ chối không đồng ý chúng tôi sử dụng những cookie đó bằng cách nhấp vào [X] bên trong khung disclosure.

Trình duyệt web. Hầu hết trình duyệt đều mặc định chấp nhận cookie. Bạn có thể thay đổi các thiết lập để khiến trình duyệt từ chối một số cookie nhất định hay báo tin cho bạn biết trước khi chấp nhận cookie. Để làm vậy, hãy làm theo các ch3i dẫn mà trình duyệt cung cấp cho bạn, thường nằm bên trong mục “Help”, “Tools” hay "Edit”. Một số bên thứ ba còn cung cấp khả năng từ chối trực tiếp các cookie bằng cách nhấp vào liên kết chọn opt-out (không tham gia), và chúng tôi đã tìm cách chỉ định ở đâu thì có thể làm thao tác này trên bảng bên trên.

Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin về cookie, bao gồm cách thấy được cookie nào được thiết lập trên thiết bị cùng cách quản lí và xoá chúng, tại www.allaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.eu.

Các thiết bị di động. Nếu bạn không còn muốn nhận quảng cáo dựa trên sở thích trên các ứng dụng di động, vui lòng xem phần thiết lập hệ điều hành của thiết bị và làm theo các chỉ dẫn bên dưới.

 1. Người dùng iOS: Để sử dụng tuỳ chọn “Limit Ad-Tracking” (Giới hạn theo dõi quảng cáo), làm theo các chỉ dẫn do Apple cung cấp ở đây: Trung tâm hỗ trợ Apple
 2. Người dùng Android: Để sử dụng tuỳ chọn “opt-out of interest-based advertising” (không tham gia chương trình quảng cáo dựa trên sở thích), làm theo các chỉ dẫn do Google cung cấp ở đây: Trợ giúp Google Play
 3. Bạn còn có thể xem xét việc tải xuống Ứng dụng di động DAA AppChoices để quản lí kĩ thuật quảng cáo online dựa vào hành vi người dùng.

Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo dựa trên sở thích trên trình duyệt thiết bị di động, bạn có thể làm theo các bước liên quan đến Trình duyệt được vạch ra bên trên.

Tín hiệu Không-truy-vết. Chúng tôi hiện không dùng kĩ thuật nhận diện các tín hiệu “không-truy-vết” (do-not-track) từ trình duyệt của bạn.

Vui lòng ghi nhớ rằng, không có cookie, bạn có thể không có quyền truy cập một số tính năng nhất định trên các Website của chúng tôi, bao gồm quyền truy cập hồ sơ/tài khoản của bạn và một số nội dung nhất định đã được cá nhân hoá. Việc loại bỏ tất cả cookie khỏi máy tính cũng có thể ảnh hưởng đến những lần truy cập về sau đối với một số trang web, bao gồm các Website của chúng tôi, chẳng hạn như website sẽ yêu cầu bạn nhập tên đăng nhập khi bạn quay lại đó. Vui lòng lưu ý rằng cho dù bạn thực hiện bất kì lựa chọn nào được miêu tả bên trên, bạn vẫn sẽ gặp quảng cáo, nhưng chúng sẽ không dựa trên thông tin được thu thập bằng những kĩ thuật truy vết này, và do vậy không nhất định là phù hợp với sở thích của bạn.

Chính sách quyền riêng tư. Vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin vốn có kết nối với các Website của chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân lấy từ các cookie.

Liên hệ. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng dùng biểu mẫu phản hồi.