Khách sạn gần sân bay Sân bay Addis Ababa Bole

Khách sạn gần sân bay Sân bay Addis Ababa Bole

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Addis Ababa Bole

Bole (ADD) - Addis Ababa, Ethiopia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Addis Ababa Bole

Sạch sẽ
9,7
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,8
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,8
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hotel Lobelia - Addis Ababa
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.985 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 382 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Ramada by Wyndham Addis Ababa - Addis Ababa
Đã cho điểm #2
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 382 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.545.434 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 423 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Golden Tulip Addis Ababa - Addis Ababa
Đã cho điểm #3
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 423 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.794.084 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Jupiter International Hotel - Bole - Addis Ababa
Đã cho điểm #4
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.901.855 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 73 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Azzeman Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #5
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 73 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.782 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 28 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8

Addissinia Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #6
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 28 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.573.140 ₫

Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,3
Đáng tiền
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,3
Đáng tiền
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,7

Bole Ambassador Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.197.465 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 216 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9

Harmony Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #8
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 216 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.220.944 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7

Monarch Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #9
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.782 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Bole Skygate Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
17.163.654 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Empire Addis International Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.361.823 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 171 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4

Kaleb Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #12
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 171 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.302 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Zola International Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.854.896 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Siyonat Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.541.207 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 31 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
5,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Diamond Hotel - Addis Ababa
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 31 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.643.579 ₫

Top Sân bay Addis Ababa Bole hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Addis Ababa Bole

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Addis Ababa Bole có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Addis Ababa Bole đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Addis Ababa Bole cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Addis Ababa Bole?

Are there Bole hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Addis Ababa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Addis Ababa Bole bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Addis Ababa

Thắng cảnh ở Addis Ababa