vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Adelaide

Khách sạn gần sân bay Sân bay Adelaide

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Adelaide

Adelaide (ADL) - Adelaide, SA, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Adelaide

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.316 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Atura Adelaide Airport - Adelaide
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 4.316 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.166.591 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 302 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

The Franklin Boutique Hotel - Adelaide
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 302 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.960.074 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 741 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Adelaide Central YHA - Adelaide
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 741 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.904.544 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 281 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Morphettville Motor Inn - Adelaide
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 281 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.065.168 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
5,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.210 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
5,2
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,3
Tiện nghi
4,7
Thức ăn
4,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
4,8
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9

Adelaide Riviera Hotel - Adelaide
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 4.210 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.812.759 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.667 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Breakfree Adelaide - Adelaide
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.667 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.271.685 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.146 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Franklin Apartments - Adelaide
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.409.363 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.982 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Oaks Embassy - Adelaide
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.982 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.028.913 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 441 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Nightcap At Findon Hotel - Adelaide
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 441 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.202.846 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 155 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5

Marion Motel And Apartments - Adelaide
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 155 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.317.577 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.160 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Breakfree Directors Studios Adelaide - Adelaide
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.160 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.445.618 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.127 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Adelaide Rockford - Adelaide
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.127 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.891.235 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.330 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
9,2
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5

Rydges Adelaide - Adelaide
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.330 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.409.363 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.450 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Tốt 7,9
Ưu: Nhân viên nhiệt tình, dễ thương
Khuyết điểm: Phòng hơi messy
Tequila Sunrise Hostel - Adelaide
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.450 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
275.356 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 228 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7

Lockleys Hotel - Adelaide
Đã cho điểm #15
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 228 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.766.866 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Adelaide

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Adelaide có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Adelaide đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Adelaide cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Adelaide?

Ở chỗ nào tại Adelaide?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Adelaide bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.