Khách sạn gần sân bay Sân bay Almaty

Khách sạn gần sân bay Sân bay Almaty

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Almaty

Almaty (ALA) - Almaty, Kazakhstan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Almaty

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.144 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Voyage Hotel - Almaty
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.144 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
949.734 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 972 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Renion Residence Hotel - Almaty
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 972 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.922.632 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 483 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7

Mercure Almaty City Center - Almaty
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 483 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 676 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Saraichik Hotel - Almaty
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 676 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
949.734 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 706 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Royal Park Hotel - Almaty
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 706 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.227.705 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.123 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Grand Hotel Tien Shan - Almaty
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.575.168 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.319 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Renion Hotel Almaty - Almaty
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.019.227 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 533 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

Grand Sapphire Hotel - Almaty
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 533 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.015.289 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 273 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

Royal Palace Hotel - Almaty
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 273 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.898 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 632 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Astra - Almaty
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 632 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
903.406 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 957 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Turkestan Hotel - Almaty
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 957 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
324.300 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 139 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
5,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,3
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
5,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,1

Otrar - Almaty
Đã cho điểm #12
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.436.183 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 338 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0

Grushevy Hospitality Boutique - Almaty
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 338 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
741.256 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Shugla - Almaty
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
301.136 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 1.470 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,3

Mildom Hotel - Almaty
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 1.470 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.135.048 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Almaty

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Almaty có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Almaty đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Almaty cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Almaty?

Ở chỗ nào tại Almaty?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Almaty bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Almaty