Khách sạn gần sân bay Sân bay Aqaba King Hussein Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Aqaba King Hussein Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Aqaba King Hussein Intl

King Hussein Intl (AQJ) - Aqaba, Jordan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Aqaba King Hussein Intl

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Vista Boutique Hotel - Eilat
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.728.925 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 243 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

U Magic Sunrise Hotel - Eilat
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 241 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.226.363 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.988 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Agamim by Isrotel Collection - Eilat
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.988 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.083.838 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 434 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Leonardo Royal Resort Eilat - Eilat
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 434 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.102.935 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 484 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Arava Hostel - Eilat
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 484 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.678.156 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 820 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,6

Leonardo Privilege Hotel Eilat - Eilat
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 820 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.385.189 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 633 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Oryx Aqaba - Aqaba
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 633 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.561.715 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 415 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
6,3

Leonardo Club Hotel Eilat - Eilat
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 415 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.318.119 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 716 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Astral Palma Hotel - Eilat
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 717 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.219.376 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.033 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Astral Maris Hotel - Eilat
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.033 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.753.610 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 867 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Astral Village Hotel - Eilat
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 866 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.054.961 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1.560 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,1

Americana Hotel - Eilat
Đã cho điểm #12
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1.560 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.378.203 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0

Pegasus - Eilat
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.311.132 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Soho Eilat - Eilat
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
838.380 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Almog Eilat - Eilat
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.075.455 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Aqaba King Hussein Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Aqaba King Hussein Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Aqaba King Hussein Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Aqaba King Hussein Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Aqaba King Hussein Intl?

Ở chỗ nào tại Aqaba?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Aqaba King Hussein Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.