Khách sạn gần sân bay Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Khách sạn gần sân bay Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Rodriguez Ballon (AQP) - Arequipa, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Hotel Casona Solar - Arequipa
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.048 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 317 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

Las Torres de Ugarte - Arequipa
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 317 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.233.159 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 315 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Tierra Viva Arequipa Plaza - Arequipa
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 315 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.712.720 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 205 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Mirador Del Monasterio - Arequipa
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 205 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.073.305 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 231 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Posada Nueva España - Arequipa
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 231 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
707.925 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 130 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

La Casa de Ana - Peru - Arequipa
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
936.287 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 159 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1

Azul Colonial - Arequipa
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 159 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.621.375 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 334 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Los Leones Hotel Boutique - Arequipa
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 334 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.187.486 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 110 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

La Maison D'elise - Arequipa
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.484.358 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 220 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hotel La Cuesta de Cayma - Arequipa
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 220 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.415.849 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 162 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Hotel Piru Wasi - Arequipa
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
616.580 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 300 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0

Refugio Ecológico Arequipa - Arequipa
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 300 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
639.416 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Natura Inn Hotel - Arequipa
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.027.632 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Samana Hotel - Arequipa
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.278.831 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Hotel Astorga - Arequipa
Đã cho điểm #15
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
593.743 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon?

Ở chỗ nào tại Arequipa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.