Khách sạn gần sân bay Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Khách sạn gần sân bay Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Rodriguez Ballon (AQP) - Arequipa, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 377 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Hotel Casona Solar - Arequipa
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 377 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.907.830 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 270 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Los Tambos - Arequipa
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 270 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.759.168 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 44 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Casa Arequipa - Arequipa
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 44 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.610.506 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 306 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Las Torres de Ugarte - Arequipa
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.486.621 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Posada Nueva España - Arequipa
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
867.196 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 248 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Los Leones Hotel Boutique - Arequipa
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 248 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.536.175 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 77 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

La Maison d´Elise - Arequipa
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 77 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.585.729 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel La Cuesta de Cayma - Arequipa
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.709.614 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 129 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5

Azul Colonial - Arequipa
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 129 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.709.614 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

La Casa de Ana - Peru - Arequipa
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
991.081 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Ayenda Piru Wasi - Arequipa
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
867.196 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3

Refugio Ecologico Arequipa - Arequipa
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
792.865 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Natura Inn Hotel - Arequipa
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
991.081 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 13 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Samana Hotel - Arequipa
Đã cho điểm #14
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 13 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.362.736 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

La Casona Recoleta - Arequipa
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
668.980 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon?

Ở chỗ nào tại Arequipa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.