Khách sạn gần sân bay Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Khách sạn gần sân bay Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Rodriguez Ballon (AQP) - Arequipa, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 73 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Casa Arequipa - Arequipa - Phòng khách
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 73 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.404.287 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 670 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Los Tambos - Arequipa - Hành lang
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 670 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.502.834 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 435 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5

Hotel Casona Solar - Arequipa - Phòng ngủ
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 435 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.453.560 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 337 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Las Torres de Ugarte - Arequipa - Phòng ngủ
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 337 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.453.560 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 70 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Posada Nueva España - Arequipa - Phòng ăn
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 70 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
837.645 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 220 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Los Leones Hotel Boutique - Arequipa - Phòng ngủ
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 220 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.157.921 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 103 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

La Maison d'Elise - Arequipa - Lounge
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 103 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.650.653 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 40 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
10,0

La Casa de Ana - Peru - Arequipa - Hành lang
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 40 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.108.648 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 103 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,1

Azul Colonial - Arequipa - Phòng khách
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 103 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
985.465 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 101 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Hotel La Cuesta de Cayma - Arequipa - Phòng ngủ
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.626.017 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 171 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Hotel Piru Wasi - Arequipa - Hàng hiên
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 171 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
689.826 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 574 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Refugio Ecológico Arequipa - Arequipa
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 574 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
714.462 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 71 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Hotel Natura Inn - Arequipa - Ban công
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 71 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
985.465 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 20 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Samana Hotel - Arequipa - Phòng ngủ
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 20 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.231.831 ₫

Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 7 đánh giá

La Casona Recoleta - Arequipa - Hàng hiên
Đã cho điểm #15
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
615.916 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon?

Ở chỗ nào tại Arequipa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Arequipa Rodriguez Ballon bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.