vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Silvio Pettirossi

Khách sạn gần sân bay Sân bay Silvio Pettirossi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Silvio Pettirossi

Silvio Pettirossi (ASU) - Asuncion, Paraguay
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Silvio Pettirossi

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 283 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Bourbon Asunción Convention Hotel - Asuncion
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 283 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.414.904 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 287 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Aloft Asuncion - Asuncion
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 287 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.359.706 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 235 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Hotel Westfalenhaus - Asuncion
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 235 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.103.956 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.716 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Esplendor Asuncion - A Wyndham Grand Hotel - Asuncion
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.716 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.241.951 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Sheraton Asuncion Hotel - Asuncion
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.966.882 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.458 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5

Dazzler by Wyndham Asuncion - Asuncion
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.310.948 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 718 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

ibis Asuncion - Asuncion
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 718 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.080.957 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 120 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Posada Del Cielo - Asuncion
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.149.955 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 30 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
8,8

Apar-T-Hotel Porta Westfalica - Asuncion
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 30 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.241.951 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 75 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Las Lomas Casa Hotel - Asuncion
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 75 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.793.929 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 540 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Danieri Asunción Hotel - Asuncion
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 540 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.011.960 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 120 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0

Paramanta Lifestyle Hotel - Asuncion
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.149.955 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 78 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Arthaus Boutique Hotel - Asuncion
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 78 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.161.914 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

Portal del Sol - Asuncion
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
850.966 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Paseo Del Arte - Asuncion
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
942.963 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Silvio Pettirossi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Silvio Pettirossi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Silvio Pettirossi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Silvio Pettirossi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Silvio Pettirossi?

Ở chỗ nào tại Asuncion?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Silvio Pettirossi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.