Khách sạn gần sân bay Sân bay Bishkek Manas Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bishkek Manas Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bishkek Manas Intl

Manas Intl (FRU) - Bishkek, Kyrgyzstan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bishkek Manas Intl

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 302 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Orion Hotel Bishkek - Bishkek
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 302 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.483.066 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Ambassador Hotel - Bishkek
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.897.670 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 284 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Evropa Hotel - Bishkek
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 284 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.185.924 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 537 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Smart Hotel Bishkek - Bishkek
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 537 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.513.332 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 32 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

PARK HOTEL Bishkek - Bishkek
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 32 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.170.791 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 439 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Damas International Hotel - Bishkek
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 439 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.522.220 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 425 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Hotel Kausar - Bishkek
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 425 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
984.867 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 876 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Plaza Hotel Bishkek - Bishkek
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 876 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.282.009 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 287 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Rich Hotel - Bishkek
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 287 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.080.952 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 334 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Ramada by Wyndham Bishkek Centre - Bishkek
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 334 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.209.945 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 216 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Hyatt Regency Bishkek - Bishkek
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 216 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.059.573 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Grand Hotel - Bishkek
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.273.121 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Dostuk - Bishkek
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.080.952 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Shah Palace Hotel - Bishkek
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.056.931 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bishkek Manas Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bishkek Manas Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bishkek Manas Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bishkek Manas Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bishkek Manas Intl?

Ở chỗ nào tại Bishkek?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bishkek Manas Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.