Khách sạn gần sân bay Sân bay Bloemfontein Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bloemfontein Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bloemfontein Intl

Bloemfontein Intl (BFN) - Bloemfontein, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bloemfontein Intl

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 484 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Dias Guest House - Bloemfontein
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 484 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.150.776 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 258 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8

Franklin View Guesthouse - Bloemfontein
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 258 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.628 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

The Suburban - Bloemfontein
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
915.923 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 136 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Bloemstantia Guest House - Bloemfontein
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.197.746 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 320 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8

Jedidja Bed And Breakfast - Bloemfontein
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 320 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.231 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 24 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Primavera Guest House - Bloemfontein
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 24 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.409 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 213 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Mont D'or Monte Bello Estate - Bloemfontein
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 213 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
962.894 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 713 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Lala Dene Lodge - Bloemfontein
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 713 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.953 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Belmont Guesthouse - Bloemfontein
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.197.746 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,5

Bayswater Lodge - Bloemfontein
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.150.776 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.415 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
3,0
Tổng quát
3,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Bon Hotel Bloemfontein Central - Bloemfontein
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.415 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.503.054 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Road Lodge Bloemfontein Airport - Bloemfontein
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.527 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Adeo - Bloemfontein
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.260.686 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Dersley Manor - Bloemfontein
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.372.006 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cottonwood Guesthouse - Bloemfontein
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
962.894 ₫

Top Sân bay Bloemfontein Intl hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bloemfontein Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bloemfontein Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bloemfontein Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bloemfontein Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bloemfontein Intl?

Are there Bloemfontein Intl hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Bloemfontein?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bloemfontein Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.