Khách sạn gần sân bay Sân bay Bloemfontein Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bloemfontein Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bloemfontein Intl

Bloemfontein Intl (BFN) - Bloemfontein, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bloemfontein Intl

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 276 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6

Dias Guest House - Bloemfontein
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 276 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.320.362 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 207 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Franklin View Guesthouse - Bloemfontein
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.366.690 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 209 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Jedidja Bed And Breakfast - Bloemfontein
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.320.362 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

The Suburban - Bloemfontein
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.065.555 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 50 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Cottonwood Guesthouse - Bloemfontein
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 50 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.598.333 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Lala Dene Lodge - Bloemfontein
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.158.212 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 123 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Mont D'or Monte Bello Estate - Bloemfontein
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.459.347 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 963 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Bon Hotel Bloemfontein Central - Bloemfontein
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 963 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.181.376 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 23 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Bayswater Lodge - Bloemfontein
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 23 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.413.019 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 8 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Belmont Guesthouse - Bloemfontein
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 8 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.436.183 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Bloemstantia Guest House - Bloemfontein
Đã cho điểm #11
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.825 ₫

Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Dersley Manor - Bloemfontein
Đã cho điểm #12
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.142.461 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Road Lodge Bloemfontein Airport - Bloemfontein
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
833.913 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Primavera Guest House - Bloemfontein
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.389.855 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Adeo - Bloemfontein
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.343.526 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bloemfontein Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bloemfontein Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bloemfontein Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bloemfontein Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bloemfontein Intl?

Ở chỗ nào tại Bloemfontein?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bloemfontein Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.