Khách sạn gần sân bay Sân bay Bocas Del Toro

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bocas Del Toro

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bocas Del Toro

Bocas Del Toro (BOC) - Bocas del Toro, Panama
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bocas Del Toro

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 466 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Tropical Suites Hotel - Bocas del Toro
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 466 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.001.851 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 220 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4

Faro del Colibri - Bocas del Toro
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 220 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.105.020 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 176 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Hotel Palma Royale - Bocas del Toro
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.544.530 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 379 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Surfari Bocas - Bocas del Toro
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 379 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
740.227 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Residencial La Terraza - Bocas del Toro
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.114 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 267 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
5,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3

Spanish by the Sea - Bocas - Bocas del Toro
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 267 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
416.378 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
5,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.412 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Selina Bocas Del Toro - Bocas del Toro
Đã cho điểm #7
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.480.454 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 729 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
4,1
Thư thái
2,0
Tiện nghi
4,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
5,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1

Playa Tortuga Hotel Beach And Resort - Bocas del Toro
Đã cho điểm #8
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 729 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.192.228 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Hotel Bocas Del Toro - Bocas del Toro
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.613.926 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Bocas Paradise Hotel - Bocas del Toro
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.718 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotelito Del Mar - Bocas del Toro
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.873.699 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Olas - Bocas del Toro
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.133.473 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Diamond - Bocas del Toro
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
317.373 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Coconut Hostel - Bocas del Toro
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
578.303 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Laguna - Bocas del Toro
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.151.284 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bocas Del Toro

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bocas Del Toro có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bocas Del Toro đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bocas Del Toro cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bocas Del Toro?

Ở chỗ nào tại Bocas del Toro?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bocas Del Toro bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Bocas del Toro

Thắng cảnh ở Bocas del Toro