Khách sạn gần sân bay Sân bay Calvi Ste Catherine

Khách sạn gần sân bay Sân bay Calvi Ste Catherine

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Calvi Ste Catherine

Ste Catherine (CLY) - Calvi, Corsica, Pháp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 156 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Campo di Fiori, Maisons de Charme - Calvi
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 156 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.671.300 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 150 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

La Villa Calvi - Calvi
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 150 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
18.438.732 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 424 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Hotel Le Rocher - Calvi
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 424 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.822.099 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 144 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Hotel Corsica - Calvi
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 144 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.435.720 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 88 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

La Signoria - Calvi
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 88 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
18.137.596 ₫

Khung cảnh
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 805 đánh giá
Khung cảnh
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,1
Khung cảnh
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Thức ăn
7,9
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Khung cảnh
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Khung cảnh
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Khung cảnh
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Thức ăn
7,5
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2

Le Saint Erasme - Calvi
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 805 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.497.800 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Calvi Hôtel - Calvi
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.096.132 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 538 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,8

Hotel l'Abbaye - Calvi
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 538 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.555.479 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 507 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Camping La Pinède - Calvi
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 507 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.405.143 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 411 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,3

Hôtel l'Onda - Calvi
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 411 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.266.158 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 210 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Hôtel Le Magnolia - Calvi
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 210 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.053.742 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 245 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hôtel Cesario - Calvi
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 245 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.011.351 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.972 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0

Hôtel les Arbousiers - Calvi
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.972 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.150.336 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hôtel Casa Vecchia - Calvi
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.266.158 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Manor - Calvi
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.045.866 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Calvi Ste Catherine

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Calvi Ste Catherine?

Ở chỗ nào tại Calvi?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.