Khách sạn gần sân bay Sân bay Calvi Ste Catherine

Khách sạn gần sân bay Sân bay Calvi Ste Catherine

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Calvi Ste Catherine

Ste Catherine (CLY) - Calvi, Corsica, Pháp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 112 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Campo di Fiori, Maisons de Charme - Calvi
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.081.240 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

La Villa Calvi - Calvi
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
17.844.564 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 454 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Hotel Le Rocher - Calvi
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 454 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.803.710 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Hotel Corsica - Calvi
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.936.136 ₫

Khung cảnh
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Thức ăn
7,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 949 đánh giá
Khung cảnh
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Thức ăn
7,6
Địa điểm
9,1
Khung cảnh
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Thức ăn
7,6
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Khung cảnh
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Thức ăn
7,8
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Khung cảnh
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Thức ăn
5,0
Địa điểm
9,0
Khung cảnh
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Thức ăn
7,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Le Saint Erasme, Hotel Eco Friendly - Calvi
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 949 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.423.809 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 503 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6

Hotel Onda - Calvi
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 503 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.357.596 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 68 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

La Signoria - Calvi
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 68 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
19.746.420 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 283 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Hôtel Cesario - Calvi
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 283 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.817.563 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 211 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hôtel Le Magnolia - Calvi
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 211 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.437.662 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 430 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Camping La Pinède - Calvi
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 430 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.484.621 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 311 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Calvi Hôtel - Calvi
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 311 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.564.687 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Thức ăn
9,4
Địa điểm
8,9
Chất lượng phòng
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.189 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Thức ăn
9,4
Địa điểm
8,9
Chất lượng phòng
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Thức ăn
9,4
Địa điểm
8,6
Chất lượng phòng
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Chất lượng phòng
8,0
Dịch vụ
8,4

Hotel Mariana - Calvi
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.189 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.132.426 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.195 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Hôtel les Arbousiers - Calvi
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.780.231 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hôtel Casa Vecchia - Calvi
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.310.637 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Manor - Calvi
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.128.200 ₫

Top Sân bay Calvi Ste Catherine hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Calvi Ste Catherine

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Calvi Ste Catherine?

Are there Ste Catherine hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Calvi?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Calvi Ste Catherine bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.