Khách sạn gần sân bay Sân bay Quốc tế Cần Thơ

Khách sạn gần sân bay Sân bay Quốc tế Cần Thơ

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Quốc tế Cần Thơ

Quốc tế Cần Thơ (VCA) - Cần Thơ, Việt Nam
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Quốc tế Cần Thơ

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 997 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1

Sheraton Can Tho - Cần Thơ
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 997 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.396.054 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 42 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4

Spring Hotel - Cần Thơ
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 42 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
305.380 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 59 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
6,8

Thanh Dat Resort - Cần Thơ
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 59 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
540.287 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,6
Địa điểm
5,6
Tổng quát
7,5
Nhân viên
8,3
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6

Anh Dao Mekong 2 Hotel - Cần Thơ
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.648 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 510 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,8
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1

Muong Thanh Luxury Can Tho Hotel - Cần Thơ
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 510 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.573.879 ₫

Sạch sẽ
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,9
Nhân viên
7,8
Đáng tiền
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 142 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,9
Nhân viên
7,8
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,9
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,8
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,7
Nhân viên
6,6
Đáng tiền
6,5

Iris Hotel Can Tho - Cần Thơ
Đã cho điểm #6
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 142 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.704 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 121 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8

Kim Lan Hotel - Cần Thơ
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
563.778 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 146 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5

Nesta Hotel - Cần Thơ
Đã cho điểm #8
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
869.157 ₫

Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Fortuneland Hotel Can Tho - Cần Thơ
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
869.157 ₫

Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,9
Đáng tiền
6,8
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,9
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,4
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,8
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
6,7
Sạch sẽ
7,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,4
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
7,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,1
Đáng tiền
6,9
Sạch sẽ
6,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,8
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,8

Ninh Kieu 2 Hotel - Cần Thơ
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
869.157 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mekong Delta Inn - Cần Thơ
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
187.926 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Xoai - Cần Thơ
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
305.380 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cuu Long Hotel - Cần Thơ
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
493.306 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
6,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,1
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,2
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,4
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Holiday One Can Tho Hotel - Cần Thơ
Đã cho điểm #14
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
775.194 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,2
Tổng quát
3,3
Dịch vụ
6,2
Tổng quát 5,6 Ổn
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,2
Tổng quát
3,3
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,1
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,1
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,8

Tan Tay Do Hotel - Cần Thơ
Đã cho điểm #15
5,6
Ổn 5,6
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
281.889 ₫

Top Sân bay Quốc tế Cần Thơ hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Quốc tế Cần Thơ

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Quốc tế Cần Thơ có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Quốc tế Cần Thơ đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Quốc tế Cần Thơ cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Quốc tế Cần Thơ?

Are there Quốc tế Cần Thơ hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Cần Thơ?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Quốc tế Cần Thơ bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.