Khách sạn gần sân bay Sân bay Cascais Aerodrome

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cascais Aerodrome

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cascais Aerodrome

Cascais Aerodrome (CAT) - Cascais, Bồ Đào Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cascais Aerodrome

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 621 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,9

Pergola Boutique Hotel - Cascais
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 621 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.114.030 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.442 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4

Hotel Cascais Miragem Health & Spa - Cascais
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.442 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.578.899 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
7,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 913 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

The Albatroz Hotel - Cascais
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 913 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.145.359 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 367 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Villa Cascais - Cascais
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 367 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.519.236 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.397 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Casa Vela Guest House - Cascais
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.397 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.538.125 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.447 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Sui7es Guest House Cascais - Cascais
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.447 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.916.149 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 902 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Penha Longa Resort - Sintra
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 902 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.158.950 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.643 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Lagoas Park Hotel - Lisbon
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.643 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.626.124 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.988 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Hotel Baia - Cascais
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.988 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.353.836 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.098 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Riviera Hotel - Lisbon
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.098 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.718.268 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0

Clube Do Lago - Cascais
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.856.485 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.486 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Pestana Sintra Golf - Sintra
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.486 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.432.389 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Amazonia Estoril Hotel - Cascais
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.870.077 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.056 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Cascais Hotel - Cascais
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.056 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.109.883 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Alquimia Guest House - Cascais
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.243.954 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cascais Aerodrome

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cascais Aerodrome có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cascais Aerodrome đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cascais Aerodrome cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cascais Aerodrome?

Ở chỗ nào tại Cascais?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cascais Aerodrome bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.