vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cascais Aerodrome

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cascais Aerodrome

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cascais Aerodrome

Cascais Aerodrome (CAT) - Cascais, Bồ Đào Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cascais Aerodrome

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 533 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9

Pergola House - Adults Only - Cascais
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 533 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.302.808 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.242 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3

Hotel Cascais Miragem Health & Spa - Cascais
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.242 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.143.581 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.139 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Grande Real Villa Italia - Cascais
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.557.755 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 300 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Villa Cascais - Cascais
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 300 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.476.301 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
6,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 634 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

The Albatroz Hotel - Cascais
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 634 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.097.561 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.283 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7

Sui7es Guest House Cascais - Cascais
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.283 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.208.928 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.258 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Casa Vela Guest House - Cascais
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.258 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.830.189 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 687 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Penha Longa Resort - Sintra
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 687 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.970.088 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.857 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Lagoas Park Hotel - Lisbon
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.857 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.531.064 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.416 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2

Hotel Baia - Cascais
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.416 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.566.498 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.012 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Pestana Sintra Golf - Sintra
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.012 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.369.996 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 701 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2

Clube do Lago - Cascais
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 701 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
23.999.080 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.058 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Hotel Riviera - Lisbon
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.058 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.715.141 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 387 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Amazonia Estoril Hotel - Cascais
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 387 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.623.102 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.294 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

Cascais Hotel - Cascais
Đã cho điểm #15
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.294 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.807.180 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cascais Aerodrome

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cascais Aerodrome có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cascais Aerodrome đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cascais Aerodrome cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cascais Aerodrome?

Ở chỗ nào tại Cascais?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cascais Aerodrome bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.