vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Chelyabinsk

Khách sạn gần sân bay Sân bay Chelyabinsk

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Chelyabinsk

Chelyabinsk (CEK) - Chelyabinsk, Chelyabinsk, Nga
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Chelyabinsk

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.050 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5

Grand Hotel Vidgof - Chelyabinsk
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.050 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.145.329 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.535 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Markstadt Hotel - Chelyabinsk
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.535 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.637.832 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.186 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Radisson Hotel Chelyabinsk - Chelyabinsk
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.186 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.776.240 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Persona - Chelyabinsk
Đã cho điểm #4
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
991.927 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 141 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Tishina Boutique Hotel - Chelyabinsk
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
968.859 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 867 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Arbat Hotel - Chelyabinsk
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 867 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.107.267 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 810 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Tsarskiy Dvor - Chelyabinsk
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 810 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
899.654 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 230 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Gloria Hotel - Chelyabinsk - Chelyabinsk
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 230 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
968.859 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.440 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
5,7
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Victoria Hotel Chelyabinsk - Chelyabinsk
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.130.335 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 222 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Slavyanka - Chelyabinsk
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 222 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
807.382 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 187 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Vizit Guesthouse - Chelyabinsk
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 187 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
346.021 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 40 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Hostel Sunshine - Chelyabinsk
Đã cho điểm #12
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 40 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
484.430 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 324 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Meridian - Chelyabinsk
Đã cho điểm #13
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 324 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
922.723 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 108 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

SV Hotel - Chelyabinsk
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
415.225 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.336 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Malachite Congress Hotel - Chelyabinsk
Đã cho điểm #15
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
899.654 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Chelyabinsk

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chelyabinsk có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chelyabinsk đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chelyabinsk cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Chelyabinsk?

Ở chỗ nào tại Chelyabinsk?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Chelyabinsk bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Chelyabinsk