Khách sạn gần sân bay Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos

Khách sạn gần sân bay Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos

Fierro Villalobos (CUU) - Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9

Holiday Inn Hotel & Suites Chihuahua - Chihuahua
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.606.246 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 907 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Quality Inn Chihuahua San Francisco - Chihuahua
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 907 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.652 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 981 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Casa Grande Chihuahua - Chihuahua
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 981 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.619 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 272 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9

Courtyard by Marriott Chihuahua - Chihuahua
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 272 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.474.995 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 74 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,7

San Felipe el Real - Chihuahua
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 74 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.643.579 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
2,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.388 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

ibis Chihuahua - Chihuahua
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.388 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.220.944 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 107 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

State Inn - Chihuahua
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 107 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
798.310 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
2,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 873 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Fiesta Inn Chihuahua - Chihuahua
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 873 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.620.099 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 347 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Best Western Plus Chihuahua Aeropuerto - Chihuahua
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 347 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.207.091 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6

Hotel Plaza Chihuahua - Chihuahua
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.925.335 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 571 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Hotel Sicomoro - Chihuahua
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 571 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.026 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Villa St Cruz Chihuahua - Chihuahua
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
962.668 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Copper Canyon Boutique Hotel - Chihuahua
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.180 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Palacio del Sol - Chihuahua
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.972.294 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

City Express Junior Chihuahua - Chihuahua
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.269 ₫

Top Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos?

Are there Fierro Villalobos hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Chihuahua?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Chihuahua Fierro Villalobos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.