Khách sạn gần sân bay Sân bay Chisinau

Khách sạn gần sân bay Sân bay Chisinau

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Chisinau

Chisinau (KIV) - Chisinau, Moldova
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Chisinau

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 645 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Thomas Albert Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 645 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.818.225 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 497 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Jumbo Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 497 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.784.876 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 240 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Villa Arus - Chisinau
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 240 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.994 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 676 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Weekend Boutique Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 676 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.019.728 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 187 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Villa Rossa Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 187 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.160.639 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 629 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Edem Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 629 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.456.083 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.418 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Vila Iris - Chisinau
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.418 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.290 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 578 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2

President - Chisinau
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.297.793 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 108 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1

Manhattan Hotel & Restaurant - Chisinau
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.372.006 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,2

Club Royal Park Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.184.125 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Zimbru Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.953 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Sunrise - Chisinau
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.893.378 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Vila Verde - Chisinau
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.935 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Cosmos - Chisinau
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
728.042 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 306 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5

Mini Chisinau Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.080.320 ₫

Top Sân bay Chisinau hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Chisinau

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chisinau có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chisinau đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chisinau cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Chisinau?

Are there Chisinau hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Chisinau?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Chisinau bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Chisinau

Sân bay đã ghé năm Chisinau

Thắng cảnh ở Chisinau