vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Chisinau

Khách sạn gần sân bay Sân bay Chisinau

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Chisinau

Chisinau (KIV) - Chisinau, Moldova
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Chisinau

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 454 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Thomas Albert Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 454 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.329.874 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 653 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Jumbo Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 653 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.237.601 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Weekend Boutique Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.352.942 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Villa Rossa - Chisinau
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.730.104 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6

Villa Arus - Chisinau
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.900 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 103 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Vila Verde - Chisinau
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 103 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.407.152 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 241 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Vila Iris - Chisinau
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 241 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.361.015 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

President Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.099.193 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
5,8
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Mini Chisinau Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
922.723 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5

Edem Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.038.063 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1

Manhattan Hotel & Restaurant - Chisinau
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.753.172 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 50 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5

Club Royal Park Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 50 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.298.732 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 78 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Zimbru Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #13
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 78 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
738.178 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,3
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 142 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1

Hotel Sunrise - Chisinau
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 142 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
968.859 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 792 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,9

Cosmos Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #15
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 792 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
715.110 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Chisinau

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chisinau có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chisinau đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chisinau cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Chisinau?

Ở chỗ nào tại Chisinau?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Chisinau bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Chisinau

Sân bay đã ghé năm Chisinau

Thắng cảnh ở Chisinau