Khách sạn gần sân bay Sân bay Chisinau

Khách sạn gần sân bay Sân bay Chisinau

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Chisinau

Chisinau (KIV) - Chisinau, Moldova
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Chisinau

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 207 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6

Berds Chisinau MGallery Hotel Collection - Chisinau
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.026.639 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 797 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Jumbo Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 797 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.389.855 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Weekend Boutique Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 67 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Villa Arus - Chisinau
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 67 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.111.884 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 299 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

President Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 299 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.470.698 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 259 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Edem Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 259 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.898 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 492 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Vila Iris - Chisinau
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 492 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.065.555 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 72 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Vila Verde - Chisinau
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 72 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.459.347 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 67 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Villa Rossa - Chisinau
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 67 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.876.303 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 75 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,5

Manhattan Hotel & Restaurant - Chisinau
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 75 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.505.676 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 42 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,1

Club Royal Park Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 42 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.644.661 ₫

Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hotel Cosmos - Chisinau
Đã cho điểm #12
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
718.092 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Hotel Sunrise - Chisinau
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.717.165 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Zimbru Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
741.256 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 121 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8

Mini Chisinau Hotel - Chisinau
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.331.944 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Chisinau

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chisinau có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Chisinau cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Chisinau?

Ở chỗ nào tại Chisinau?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Chisinau bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Chisinau

Sân bay đã ghé năm Chisinau

Thắng cảnh ở Chisinau