vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Abraham Gonzalez

Khách sạn gần sân bay Sân bay Abraham Gonzalez

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Abraham Gonzalez

Abraham Gonzalez (CJS) - Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Abraham Gonzalez

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 181 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
3,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Holiday Inn Ciudad Juarez - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.517 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 364 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Express Hotel & Suites CD. Juarez - Las Misiones - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.706.643 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.002 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Hotel Mesaluna Near American Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.002 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.545.203 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 738 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,3
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

City Express Junior Ciudad Juarez Consulado - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 738 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.337.639 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 551 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Hotel Maria Bonita Consulado Americano - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 551 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.891.144 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 504 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3

LQ Hotel by La Quinta Cd Juarez Near US Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.337.639 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.055 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Krystal Urban Ciudad Juarez by US Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.055 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.291.513 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
5,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 266 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
5,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
6,0
Tiện nghi
5,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

City Express Ciudad Juárez - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 266 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.268.451 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 52 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Hampton Inn Ciudad Juarez - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 52 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.052.584 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 350 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Real Inn Ciudad Juárez - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 350 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.199.262 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 952 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1

Microtel Inn & Suites by Wyndham Ciudad Juarez/US Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 952 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.383.764 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,1
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.480 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,1
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

ibis Juarez Consulado - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.480 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
968.635 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
5,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 787 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8

Hotel Consulado Inn - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 787 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.153.137 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Hotel Conquistador Inn By US Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #14
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.176.200 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,6
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 92 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,2

Hotel Suites el Paseo - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 92 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.476.015 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Abraham Gonzalez

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Abraham Gonzalez có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Abraham Gonzalez đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Abraham Gonzalez cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Abraham Gonzalez?

Ở chỗ nào tại Ciudad Juárez?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Abraham Gonzalez bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Ciudad Juárez