Khách sạn gần sân bay Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez

Abraham Gonzalez (CJS) - Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 417 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Holiday Inn Ciudad Juarez - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 417 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.266.945 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.353 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Mesaluna Near American Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.353 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.452.001 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 847 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,6
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Holiday Inn Express Hotel & Suites CD. Juarez - Las Misiones, An IHG Hotel - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 847 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.290.077 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 277 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8

Hampton Inn Ciudad Juarez - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.984.039 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.035 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Hotel Maria Bonita Consulado Americano - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.035 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.428.869 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 979 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

LQ Hotel by La Quinta Cd Juarez Near US Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 979 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.081.888 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 971 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,8
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4

City Express Junior Ciudad Juarez Consulado - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 971 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.128.152 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.393 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Krystal Urban Ciudad Juárez by US Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.393 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.919.963 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
5,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 545 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
5,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
6,0
Tiện nghi
5,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

City Express Ciudad Juárez - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 545 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.896.831 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.267 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2

Microtel Inn by Wyndham Ciudad Juarez/By US Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.267 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.989.360 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 737 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Real Inn Ciudad Juárez - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 737 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.734.907 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.765 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0

ibis Juarez Consulado - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.765 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.364.793 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Hotel Conquistador Inn By US Consulate - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #13
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.387.926 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1.647 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,7

Hotel Consulado Inn - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1.647 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.114 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Suites el Paseo - Ciudad Juárez
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.896.831 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez?

Ở chỗ nào tại Ciudad Juárez?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ciudad Juárez Abraham Gonzalez bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.