Khách sạn gần sân bay Sân bay Coimbatore Peelamedu

Khách sạn gần sân bay Sân bay Coimbatore Peelamedu

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Coimbatore Peelamedu

Peelamedu (CJB) - Coimbatore, Tamil Nadu, Ấn Độ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Coimbatore Peelamedu

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 875 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
7,7
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Radisson Blu Coimbatore - Coimbatore
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 875 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.902.302 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 529 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,6
Nhân viên
7,2
Đáng tiền
6,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

The Residency Towers Coimbatore - Coimbatore
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 529 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.972.758 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.112 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
5,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
7,1
Tổng quát
6,7
Nhân viên
7,1
Đáng tiền
5,7
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Fabhotel Sam Residency Gandhipuram - Coimbatore
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
563.645 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 999 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
6,8
Tổng quát
6,8
Nhân viên
6,8
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,9

Fabhotel Prime Royal Castle Gandhipuram - Coimbatore
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 999 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
634.101 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.433 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,5
Đáng tiền
6,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Vivanta Coimbatore - Coimbatore
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.433 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.043.213 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 325 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
6,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2

Zone By The Park Coimbatore - Coimbatore
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 325 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.315.172 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 215 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Zibe Coimbatore By Grt Hotels - Coimbatore
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 215 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.338.657 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 470 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9

Le Méridien Coimbatore - Coimbatore
Đã cho điểm #8
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 470 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.066.698 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 123 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9

Hotel Prince Gardens - Coimbatore
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.557 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 57 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0

Sri Aarvee Hotels - Coimbatore
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 57 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.468 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 138 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,6

Jenney Residency - Coimbatore
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.231 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 143 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2

Hotel Heritage Inn - Coimbatore
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 143 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
986.379 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1.038 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
4,7
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1

ibis Coimbatore City Centre - Coimbatore
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1.038 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.409 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Arcadia - Coimbatore
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.479.568 ₫

Sạch sẽ
5,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,3
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 139 đánh giá
Sạch sẽ
5,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,3
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
5,3
Nhân viên
5,6
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
5,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,2
Nhân viên
5,9
Đáng tiền
5,9
Sạch sẽ
6,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,4
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,2
Sạch sẽ
5,7
Địa điểm
7,1
Tổng quát
5,8
Nhân viên
5,7
Đáng tiền
5,7
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,4
Nhân viên
6,1
Đáng tiền
6,2

The Orbis - A Boutique Hotel - Coimbatore
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
681.071 ₫

Top Sân bay Coimbatore Peelamedu hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Coimbatore Peelamedu

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coimbatore Peelamedu có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coimbatore Peelamedu đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coimbatore Peelamedu cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Coimbatore Peelamedu?

Are there Peelamedu hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Coimbatore?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Coimbatore Peelamedu bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.