Khách sạn gần sân bay Sân bay Cuenca

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cuenca

Cuenca (CUE) - Cuenca, Ecuador
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Cuenca

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cuenca

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 195 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9

Hostal Posada Del Angel - Cuenca
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.359.554 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 504 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Hotel Boutique Santa Lucia - Cuenca
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.961.884 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 454 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Hotel Victoria - Cuenca
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 454 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.209.275 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 238 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Mansion Alcazar - Cuenca
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.034.718 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5

Hotel La Casona - Cuenca
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.529.498 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 287 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

El Dorado Hotel - Cuenca
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 287 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.427.774 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 520 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Santa Lucia House - Forum - Cuenca
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 520 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.480.942 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 333 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Casa Del Aguila - Cuenca
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 333 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.043.943 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 128 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

Hotel Boutique Los Balcones - Cuenca
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 128 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.796.553 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Hotel Inca Real - Cuenca
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.772.275 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 106 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Hotel Campanario - Cuenca
Đã cho điểm #11
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 106 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.189.610 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7

San Juan Hotel - Cuenca
Đã cho điểm #12
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.441 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 127 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Hotel Casa San Rafael - Cuenca
Đã cho điểm #13
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 127 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.723.720 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 135 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

Hotel Carvallo - Cuenca
Đã cho điểm #14
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 135 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.403.496 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 195 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7

Hotel Italia - Cuenca
Đã cho điểm #15
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.505.220 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cuenca

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cuenca có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cuenca đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cuenca cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cuenca?

Ở chỗ nào tại Cuenca?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cuenca bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Cuenca

Thắng cảnh ở Cuenca