Khách sạn gần sân bay Sân bay Cuenca

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cuenca

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cuenca

Cuenca (CUE) - Cuenca, Ecuador
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cuenca

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 124 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

Hostal Posada Del Angel - Cuenca
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 124 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
831.217 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Hotel Victoria - Cuenca
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.269.915 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 118 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Mansion Alcazar - Cuenca
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.463.404 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 221 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

El Dorado Hotel - Cuenca
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 221 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.101.132 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 351 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Hotel Boutique Santa Lucia - Cuenca
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 351 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.186.332 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Hotel La Casona - Cuenca
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.154.468 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 351 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Santa Lucia House - Forum - Cuenca
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 351 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.639.345 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Hotel Boutique Los Balcones - Cuenca
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.269.915 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 112 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Hotel Carvallo - Cuenca
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.777.881 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 94 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

San Juan Hotel - Cuenca
Đã cho điểm #10
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 94 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.863.081 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 88 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5

Kuna Hotel - Cuenca
Đã cho điểm #11
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 88 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.108.290 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 86 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Alejandrina Hotel - Cuenca
Đã cho điểm #12
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 86 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.039.022 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 313 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Hotel Casa San Rafael - Cuenca
Đã cho điểm #13
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.708.613 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 90 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Hotel Italia - Cuenca
Đã cho điểm #14
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 90 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.200.647 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 319 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Hotel Inca Real - Cuenca
Đã cho điểm #15
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.523.898 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cuenca

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cuenca có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cuenca đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cuenca cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cuenca?

Ở chỗ nào tại Cuenca?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cuenca bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Cuenca

Thắng cảnh ở Cuenca