vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay M. Rondon

Khách sạn gần sân bay Sân bay M. Rondon

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay M. Rondon

M. Rondon (CGB) - Cuiabá, Mato Grosso, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay M. Rondon

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.234 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Hotel Gran Odara - Cuiabá
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.234 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.515.500 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.081 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Hotel D'Luca - Cuiabá
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.081 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
872.561 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 789 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Hotel Deville Prime Cuiabá - Cuiabá
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 789 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.446.614 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Hotel Sansaed - Cuiabá
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
849.599 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 688 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7

Holiday Inn Cuiaba - Cuiabá
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 688 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.010.333 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 507 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Roari Hotel - Cuiabá
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 507 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.033.296 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 164 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Hostel Safari - Cuiabá
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 164 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
390.356 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 753 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Amazon Plaza Hotel - Cuiabá
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 753 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.102.182 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 747 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Hotel Tainá - Aeroporto Cuiabá - Cuiabá
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 747 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.308.841 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 976 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Mato Grosso Palace Hotel - Cuiabá
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 976 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
734.788 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 611 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Intercity Cuiabá - Cuiabá
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 611 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.010.333 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 474 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Hotel Fazenda Mato Grosso - Cuiabá
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 474 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
803.674 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 177 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Hostel Pantanal Backpacker - Adults Only - Cuiabá
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 177 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
206.660 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.020 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0

Slim Cuiabá Aeroporto By Slaviero Hotéis - Cuiabá
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.020 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.033.296 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 279 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8

Hotel Panorama - Cuiabá
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 279 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
528.129 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay M. Rondon

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay M. Rondon có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay M. Rondon đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay M. Rondon cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay M. Rondon?

Ở chỗ nào tại Cuiabá?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay M. Rondon bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Cuiabá