Khách sạn gần sân bay Sân bay Dar Es Salaam

Khách sạn gần sân bay Sân bay Dar Es Salaam

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Dar Es Salaam

Dar Es Salaam (DAR) - Dar Es Salaam, Tanzania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Dar Es Salaam

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
6,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
5,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Silver Paradise Hotel - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #1
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
821.983 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 469 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Tanzanite Executive Suites - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #2
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 469 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.539 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 208 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Lantana Hotel - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #3
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 208 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
681.071 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 462 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9

Triniti Airport Hotel - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #4
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 462 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.338.657 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 20 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,1

Greenlight Hotel - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #5
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 20 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.268.202 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

MIC Hotel - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #6
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
821.983 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Abc Travellers Hotel - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #7
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.456.083 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

New Avon Apartments - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.808.361 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Golden Park Hotel - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.831.846 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
7,1

Shamool Hotel - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #10
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
540.160 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 93 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0

Peacock Hotel - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #11
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 93 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.090.184 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,7
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
5,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6

Transit Motel Airport - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #12
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.290 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 25 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
5,3
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,9

Hotel Nikko Towers - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #13
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 25 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.761.391 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,3
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0

B10 Airport Lodge - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #14
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.438 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,1
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 60 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,1
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
4,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
5,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
7,9

Iris Hotel Dar Es Salaam - Dar Es Salaam
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 60 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.557 ₫

Top Sân bay Dar Es Salaam hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Dar Es Salaam

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dar Es Salaam có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dar Es Salaam đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Dar Es Salaam?

Are there Dar Es Salaam hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Dar Es Salaam?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Dar Es Salaam bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.