Khách sạn gần sân bay Sân bay El Calafate

Khách sạn gần sân bay Sân bay El Calafate

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay El Calafate

El Calafate (FTE) - El Calafate, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay El Calafate

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 108 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Hosteria Rukahue - El Calafate
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.972.294 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 105 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hosteria Roble Sur - El Calafate
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 105 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.207.091 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 74 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,5

Hosteria Puerto San Julian - El Calafate
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 74 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.652 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 175 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Los Canelos - El Calafate
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 175 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.347.970 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 109 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Sent Calafate - El Calafate
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.277.530 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 370 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Design Suites Calafate - El Calafate
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 370 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.428.035 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 479 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Las Dunas Hotel - El Calafate
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 479 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.441.888 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Glaciares De La Patagonia - El Calafate
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.018 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hostería Meulen - El Calafate
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.014.793 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Alto Calafate Hotel Patagonico - El Calafate
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.030.055 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Terraza Coirones Hotel - El Calafate
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.464.898 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostería Lupama - El Calafate
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.519.841 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tehuel Plaza - El Calafate
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.794.084 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Konke Hotel & Sabores - El Calafate
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.921.344 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostel Inn Calafate - El Calafate
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
85.259.448 ₫

Top Sân bay El Calafate hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay El Calafate

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Calafate có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Calafate đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Calafate cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay El Calafate?

Are there El Calafate hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại El Calafate?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay El Calafate bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở El Calafate

Sân bay đã ghé năm El Calafate

Thắng cảnh ở El Calafate