Khách sạn gần sân bay Sân bay El Calafate

Khách sạn gần sân bay Sân bay El Calafate

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay El Calafate

El Calafate (FTE) - El Calafate, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay El Calafate

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hosteria Roblesur - El Calafate
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.341.661 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Hosteria Rukahue - El Calafate
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.387.926 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 95 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hosteria Los Canelos - El Calafate
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 95 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.619.246 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,8

Alto Calafate Hotel Patagonico - El Calafate
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.348.832 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 131 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Hostería Lupama - El Calafate
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.637.058 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 578 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Design Suites Calafate - El Calafate
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.331.021 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Hosteria Puerto San Julian - El Calafate
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.226.001 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 198 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,8

Terraza Coirones Hotel - El Calafate
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 198 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.064.076 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 128 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Sent Calafate - El Calafate
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 128 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.943.096 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 246 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Las Dunas Hotel - El Calafate
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 246 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.434.190 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 65 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5

Meulen Hosteria y Apart - El Calafate
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 65 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.249.133 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Konke Hotel & Sabores - El Calafate
Đã cho điểm #12
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.617.627 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Glaciares De La Patagonia - El Calafate
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.711.775 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tehuel Plaza - El Calafate
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.498.266 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostel Inn Calafate - El Calafate
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.202.869 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay El Calafate

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Calafate có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Calafate đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Calafate cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay El Calafate?

Ở chỗ nào tại El Calafate?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay El Calafate bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở El Calafate

Sân bay đã ghé năm El Calafate

Thắng cảnh ở El Calafate