Khách sạn gần sân bay Sân bay Eugene

Khách sạn gần sân bay Sân bay Eugene

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Eugene

Eugene (EUG) - Eugene, OR, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Eugene

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 476 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Downtown Inn - Eugene
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 476 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.080.665 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 351 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Hampton Inn Eugene - Eugene
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 351 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.246.738 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 220 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Eugene Whiteaker International Hostel - Eugene
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 220 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.586.003 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 331 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Budget Lodge Eugene - Airport - Eugene
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 331 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.460.261 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 597 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
1,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,8
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Valley River Inn - Eugene
Đã cho điểm #5
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 597 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.748.518 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 584 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5

Courtesy Inn Eugene Downtown - Eugene
Đã cho điểm #6
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 584 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.226.572 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 109 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
7,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2

Valueinn Motel - Eugene
Đã cho điểm #7
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.846.976 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Royal Inn Eugene - Eugene
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.965.600 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Nite Inn Eugene - Eugene
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.697.509 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Welcome Inn - Eugene
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.653.619 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

C'est La Vie Inn - Eugene
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.544.484 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Parkway Inn Eugene - Eugene
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.511.270 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,2
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 69 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,0
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,3
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
6,5

Americas Best Value Inn Eugene - Eugene
Đã cho điểm #13
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 69 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.870.700 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,2
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 231 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,2
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,3

Express Inn & Suites - Eugene
Đã cho điểm #14
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 231 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.348.755 ₫

Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,0
Địa điểm
6,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
5,7
Tổng quát 5,2 Ổn
Dựa trên 380 đánh giá
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,0
Địa điểm
6,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
5,7
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,1
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,1
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,6
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
5,1
Nhân viên
5,9
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
5,9
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,9
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,3

Executive Motel - Eugene
Đã cho điểm #15
5,2
Ổn 5,2
Dựa trên 380 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.087.782 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Eugene

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Eugene có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Eugene đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Eugene cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Eugene?

Ở chỗ nào tại Eugene?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Eugene bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.