Khách sạn gần sân bay Sân bay Flores Santa Elena

Khách sạn gần sân bay Sân bay Flores Santa Elena

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Flores Santa Elena

Santa Elena (FRS) - Flores, Guatemala
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Flores Santa Elena

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 342 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Villa Maya - Flores
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 342 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.207.610 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 483 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Hotel Isla de Flores - Flores
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 483 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.113.669 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 444 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6

Hotel Casazul - Flores
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 444 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.949.272 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 400 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Hotel Casona del Lago - Flores
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 400 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.559.888 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 525 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Hotel Villa Del Lago - Flores
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 525 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.197.746 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 344 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,4

Hotel Casa Amelia - Flores
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 344 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.420 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 257 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,0

Hotel Del Patio - Flores
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 257 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.338.657 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 500 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4

Hotel Casona de La Isla - Flores
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 500 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.784.876 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 385 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Hotel Peten - Flores
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 385 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.808.361 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Maya Internacional - Flores
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.170.503 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 420 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5

Ramada Tikal Isla de Flores Hotel - Flores
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 420 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.160.639 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Casa Hunahpu - Flores
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.480.508 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Explore Lodge - Flores
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
375.764 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Flores Hotel Boutique - Flores
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.953 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostel Yaxha - Flores
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.557 ₫

Top Sân bay Flores Santa Elena hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Flores Santa Elena

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Flores Santa Elena có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Flores Santa Elena đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Flores Santa Elena cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Flores Santa Elena?

Are there Santa Elena hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Flores?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Flores Santa Elena bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Flores