Khách sạn gần sân bay Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Khách sạn gần sân bay Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Pinto Martins (FOR) - Fortaleza, Ceará, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 546 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Refugio Hostel Fortaleza - Fortaleza
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 546 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
759.194 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 762 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Três Caravelas - Fortaleza
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 762 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.717 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.787 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Hotel Casa De Praia - Fortaleza
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.787 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
759.194 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 594 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3

Pousada Pouso Feliz - Fortaleza
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 594 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
854.093 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.164 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Hotel Praia Centro - Fortaleza
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.164 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.423.488 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 982 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Ibis Fortaleza Centro De Eventos - Fortaleza
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 982 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.470.938 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.228 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Hotel Cocal - Fortaleza
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.228 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
877.818 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 981 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Fortaleza Mar Hotel - Fortaleza
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 981 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.731.910 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 986 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

D8 Hotel Express - Fortaleza
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 986 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.494.662 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 364 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2

Pousada Atlantico Centro - Fortaleza
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
664.295 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.183 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

Adaba Blue Ocean Flat - Fortaleza
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.183 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.091.341 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.629 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Hotel Aeroporto Montese Star - Fortaleza
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.629 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.717 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 338 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0

Amuarama Hotel - Fortaleza
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 338 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.091.341 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 102 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,5

Pousada Ns Fátima - Fortaleza
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 102 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
450.772 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Recanto Wirapuru - Fortaleza
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.328.589 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins?

Ở chỗ nào tại Fortaleza?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.