Khách sạn gần sân bay Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Khách sạn gần sân bay Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Pinto Martins (FOR) - Fortaleza, Ceará, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 576 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Refugio Hostel Fortaleza - Fortaleza
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 576 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
655.499 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 604 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Pousada Pouso Feliz - Fortaleza
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 604 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.043.943 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.303 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Hotel Casa De Praia - Fortaleza
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
898.277 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 830 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Hotel Três Caravelas - Fortaleza
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 830 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.238.165 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.141 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Ibis Fortaleza Centro De Eventos - Fortaleza
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.917.942 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.290 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Hotel Praia Centro - Fortaleza
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.290 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.723.720 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.251 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Cocal - Fortaleza
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.251 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.092.499 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 489 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1

Pousada Atlantico Centro - Fortaleza - Fortaleza
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 489 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
849.721 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.364 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8

San Phillip Flat Hotel - Fortaleza
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.286.721 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.658 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

D8 Hotel Express - Fortaleza
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.658 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.456.665 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.285 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Joh Blue Ocean Hotel - Fortaleza
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.285 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.432.387 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.607 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Hotel Aeroporto Montese Star - Fortaleza
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.109 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 354 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3

Amuarama Hotel - Fortaleza
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 354 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.675.164 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 125 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6

Pousada Ns Fatima - Fortaleza
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
922.555 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Recanto Wirapuru - Fortaleza
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.767.663 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins?

Ở chỗ nào tại Fortaleza?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.