vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Khách sạn gần sân bay Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Pinto Martins (FOR) - Fortaleza, Ceará, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 776 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Refugio Hostel Fortaleza - Fortaleza
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 776 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
505.980 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 822 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Hotel Três Caravelas - Fortaleza
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 822 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
735.971 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.666 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Hotel Casa De Praia - Fortaleza
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.666 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
597.977 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 719 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Ibis Fortaleza Centro De Eventos - Fortaleza
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 719 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
965.962 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 826 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Hotel Praia Centro - Fortaleza
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 826 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
988.961 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.510 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Joh Blue Ocean Hotel - Fortaleza
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.510 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.011.960 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 118 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1

Mares de Iracema Residence Hotel - Fortaleza
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.832.567 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 970 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Cocal - Fortaleza
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 970 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
643.975 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 674 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8

Pousada Pouso Feliz - Fortaleza
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 674 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
689.973 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 927 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0

Fortaleza Mar Hotel - Fortaleza
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 927 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
896.965 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 904 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

ibis Fortaleza Praia de Iracema - Fortaleza
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 904 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
942.963 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.077 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Hotel Aeroporto Montese Star - Fortaleza
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.077 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
735.971 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 572 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Hotel Recanto Wirapuru - Fortaleza
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 572 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
827.967 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 87 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6

Pousada N S Fátima - Fortaleza
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 87 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
643.975 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5

Amuarama Hotel - Fortaleza
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.011.960 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins?

Ở chỗ nào tại Fortaleza?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Fortaleza Pinto Martins bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.