Khách sạn gần sân bay Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas

Khách sạn gần sân bay Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas

Cataratas (IGU) - Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 815 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Sanma Hotel By Nobile - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 815 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.380.640 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.467 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

San Juan Eco Hotel - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.467 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.973.685 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.084 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Wish Foz do Iguacu - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.084 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.312.970 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.172 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Loi Suites Iguazu Hotel - Puerto Iguazú
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.172 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.059.211 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.076 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5

Vivaz Cataratas Hotel Resort - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.076 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.373.121 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 787 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,4

Mercure Iguazu Hotel Iru - Puerto Iguazú
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 787 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.471.805 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.157 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Hotel Colonial Iguaçu - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.805 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,2
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.677 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,2
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7

Interludium Iguassu Hotel by Atlantica - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.677 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.386.279 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.516 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Cataratas Park Hotel e Eventos - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.516 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.315.790 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 167 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Selva de Laurel - Puerto Iguazú
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 167 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.078.008 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.557 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Nacional Inn Foz do Iguaçu - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.557 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
986.843 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 720 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2

Canzi Cataratas Hotel - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 720 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.104.324 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Agroecologica Guata Pora - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.044.173 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Naipi - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
281.955 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostel Nature - Foz do Iguaçu
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.806.391 ₫

Top Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas?

Are there Cataratas hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Foz do Iguaçu?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Foz do Iguaçu Cataratas bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.