Khách sạn gần sân bay Sân bay Gdansk Rebiechowo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Gdansk Rebiechowo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Gdansk Rebiechowo

Rebiechowo (GDN) - Gdansk, Ba Lan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Gdansk Rebiechowo

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9

Villa Sart - Gdansk
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
692.521 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 564 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Hotel Faros - Gdansk
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 564 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.823.639 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.646 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Hampton by Hilton Gdansk Oliwa - Gdansk
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.646 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.931.672 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 895 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7

Gdańska Szkoła Szermierki - Gdansk
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 895 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
831.025 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 620 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Stara Karczma - Gdansk
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 620 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.823.639 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8

Villa Ambra - Gdansk
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.361.958 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.176 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tiện nghi
6,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
8,5
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Hampton by Hilton Gdansk Airport - Gdansk
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.915.975 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.640 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Hotel Oliwski - Gdansk
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.640 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.708.218 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 832 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Dom Oliwski - Gdansk
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 832 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.054.479 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 421 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Villa Gdansk - Gdansk
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 421 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.223.454 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.811 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Arkon Park Family & Friends - Gdansk
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.811 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.892.891 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 851 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Gim Apartments - Gdansk
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 851 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
761.773 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.226 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7

Hotel Olivia - Gdansk
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.226 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.246.538 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Dwor Oliwski City Hotel & Spa - Gdansk
Đã cho điểm #14
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.177.286 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Osowianka - Gdansk
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
877.193 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Gdansk Rebiechowo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Gdansk Rebiechowo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Gdansk Rebiechowo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Gdansk Rebiechowo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Gdansk Rebiechowo?

Ở chỗ nào tại Gdansk?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Gdansk Rebiechowo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.