Khách sạn gần sân bay Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Mataveri Intl (IPC) - Easter Island, Chile
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 131 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Cabañas Christophe - Hanga Roa
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 123 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3

Inaki Uhi Hotel - Hanga Roa
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.993 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 69 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Nayara Hangaroa - Hanga Roa
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 69 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
27.102.156 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Hotel Hare Uta - Hanga Roa
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.103.545 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Taha Tai Hotel - Hanga Roa
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.864.490 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0

Hotel Manavai - Hanga Roa
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.993 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
9,0

Hotel Taura'a - Hanga Roa
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.826.037 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Hotel Puku Vai - Hanga Roa
Đã cho điểm #8
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.560.112 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Mahia Hotel & Resto - Hanga Roa
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.308.548 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0

Cabañas Rapa Nui Orito - Hanga Roa
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.737.318 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

La Perouse Rapa Nui - Hanga Roa
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.297.198 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Chez Jérôme - Hanga Roa
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.737.318 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mana Nui Inn - Hanga Roa
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.663.887 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Pukao - Hanga Roa
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.154 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cabañas Keuhenua - Hanga Roa
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.127.172 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl?

Ở chỗ nào tại Easter Island?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.