Khách sạn gần sân bay Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Mataveri Intl (IPC) - Easter Island, Chile
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Cabañas Christophe - Hanga Roa
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.112.677 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 106 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Hotel Manavai - Hanga Roa
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 106 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.380.282 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Nayara Hangaroa - Hanga Roa
Đã cho điểm #3
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.910.799 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 109 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Inaki Uhi Hotel - Hanga Roa
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.309.860 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 40 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6

Hotel Hare Uta - Hanga Roa
Đã cho điểm #5
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 40 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.248.827 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Boutique La Perouse - Hanga Roa
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.389.672 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 36 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Taha Tai Hotel - Hanga Roa
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 36 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.741.785 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Taura'a - Hanga Roa
Đã cho điểm #8
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.812.207 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Cabañas Mana Nui Inn - Hanga Roa
Đã cho điểm #9
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.488.263 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 13 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Cabañas Keuhenua - Hanga Roa
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 13 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.169.015 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Chez Jérôme - Hanga Roa
Đã cho điểm #11
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.643.193 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Puku Vai - Hanga Roa
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.704.226 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cabañas Rapa Nui Orito - Hanga Roa
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.564 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Pukao - Hanga Roa
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.646.010 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Hotu Matua - Hanga Roa
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.769.954 ₫

Top Sân bay Easter Island Mataveri Intl hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl?

Are there Mataveri Intl hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Easter Island?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Easter Island Mataveri Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.