Khách sạn gần sân bay Sân bay Hobart

Khách sạn gần sân bay Sân bay Hobart

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Hobart

Hobart (HBA) - Hobart, TAS, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Hobart

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 338 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Grande Vue Private Hotel - Hobart
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 338 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.165.532 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.903 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3

MACq 01 Hotel - Hobart
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1.903 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.635.126 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Richmond Barracks - Hobart
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.254.051 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.089 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

The Henry Jones Art Hotel - Hobart
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.089 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.165.532 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 428 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Sorell Barracks - Hobart
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 428 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.854.896 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.248 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel Grand Chancellor Hobart - Hobart
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 3.248 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.709.792 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.461 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Lenna Of Hobart - Hobart
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.357.596 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 576 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Orana House - Hobart
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 576 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.606.246 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.049 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Old Woolstore Apartment Hotel - Hobart
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 3.049 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.052.360 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 944 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Salamanca Wharf Hotel - Hobart
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 944 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.202.865 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 515 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4

Salamanca Terraces - Hobart
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 515 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.146.279 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 402 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Shoreline Hotel - Hobart
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 402 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.653.205 ₫

Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0

Mornington Inn - Hobart
Đã cho điểm #13
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.302 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Beltana Hotel - Hobart
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.549.660 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Fountainside Hotel - Hobart
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.578.540 ₫

Top Sân bay Hobart hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Hobart

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hobart có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hobart đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hobart cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Hobart?

Are there Hobart hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Hobart?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Hobart bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.