vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Hoedspruit

Khách sạn gần sân bay Sân bay Hoedspruit

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Hoedspruit

Hoedspruit (HDS) - Hoedspruit, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Hoedspruit

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 367 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6

African Rock Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 367 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.000.920 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 320 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Kapama River Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 320 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.291.629 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Kapama Karula - Hoedspruit
Đã cho điểm #3
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
19.595.216 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 73 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kapama Buffalo Camp - Hoedspruit
Đã cho điểm #4
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 73 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.820.608 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 161 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,7

Kapama Southern Camp - Hoedspruit
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 161 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.026.679 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 168 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Khaya Ndlovu Manor House - Hoedspruit
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 168 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.382.705 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 30 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Mohlabetsi Safari Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #7
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 30 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.075.437 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Moditlo River Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.936.523 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 123 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Elandela Private Game Reserve & Luxury Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.749.771 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3

Kusudalweni Safari Lodge & Spa - Hoedspruit
Đã cho điểm #10
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.684.913 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 13 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Waterbuck Game Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #11
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 13 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
31.623.736 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Thornybush Waterside Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #12
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
21.757.130 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 333 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3

Loerie Guesthouse - Hoedspruit
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 333 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.540.939 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Bush Pub & Inn - Hoedspruit
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.494.941 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tshukudu Game Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.633.855 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Hoedspruit

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hoedspruit có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hoedspruit đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Hoedspruit?

Ở chỗ nào tại Hoedspruit?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Hoedspruit bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.