Khách sạn gần sân bay Sân bay Hoedspruit

Khách sạn gần sân bay Sân bay Hoedspruit

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Hoedspruit

Hoedspruit (HDS) - Hoedspruit, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Hoedspruit

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 174 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kapama Buffalo Camp - Hoedspruit
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 174 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
24.151.840 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 475 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7

Kapama River Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 475 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
17.295.374 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 150 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Kapama Karula - Hoedspruit
Đã cho điểm #3
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 150 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
50.486.360 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 410 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8

African Rock Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.372.480 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 156 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Khaya Ndlovu Manor House - Hoedspruit
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 156 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.575.327 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 36 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Mohlabetsi Safari Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #6
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 36 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.469.751 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Elandela Private Game Reserve and Luxury Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.933.571 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 84 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6

Moditlo River Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 84 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.336.893 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 23 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Kusudalweni Safari Lodge and Spa - Hoedspruit
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 23 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.008.304 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 176 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6

Tshukudu Game Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.823.251 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 297 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Loerie Guesthouse - Hoedspruit
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 297 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
901.543 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Bush Pub & Inn - Hoedspruit
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.542.112 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Thornybush Waterside Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
22.443.654 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Waterbuck Game Lodge - Hoedspruit
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
19.264.532 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Hoedspruit

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hoedspruit có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hoedspruit đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hoedspruit cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Hoedspruit?

Ở chỗ nào tại Hoedspruit?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Hoedspruit bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.