Khách sạn gần sân bay Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài

Khách sạn gần sân bay Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài

Quốc tế Phú Bài (HUI) - Huế, Việt Nam
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Pilgrimage Village Boutique Resort & Spa - Huế
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.254.708 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 179 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Indochine Palace - Huế
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.932.607 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 426 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,3
Đáng tiền
7,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Alba Spa Hotel - Huế
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 426 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
817.642 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 295 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
7,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Eldora Hotel - Huế
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 295 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.362.736 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 322 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,6
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
5,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4

Jade Hotel - Huế
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 322 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
322.102 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 136 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,7

Êmm Hotel Hue - Huế
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.114.966 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Villa Hue Hotel - Huế
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
867.196 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 581 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Cherish Hue Hotel - Huế
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 581 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
743.311 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 14 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Victory Hotel Hue - Huế
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 14 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
644.203 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Valentine Hotel - Huế
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.090.189 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

OYO 720 Glenda Hotel - Huế
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
266.353 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Cyclist - Huế
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
423.440 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Homeland Hotel - Huế
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
297.325 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 83 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9

Champa Hue Hotel - Huế
Đã cho điểm #14
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 83 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
247.771 ₫

Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,3
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 259 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6

Gold Hotel - Huế
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 259 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
569.872 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài?

Ở chỗ nào tại Huế?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Huế Quốc tế Phú Bài bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.