Khách sạn gần sân bay Sân bay Iquitos C.F. Secada

Khách sạn gần sân bay Sân bay Iquitos C.F. Secada

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Iquitos C.F. Secada

C.F. Secada (IQT) - Iquitos, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Iquitos C.F. Secada

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 211 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3

Victoria Regia Hotel - Iquitos
Đã cho điểm #1
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 211 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.884.160 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,1

Hotel La Casona - Iquitos
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
930.449 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 65 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1

Hotel Acosta - Iquitos
Đã cho điểm #3
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 65 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.302.629 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 137 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Flying Dog Hostel Iquitos - Iquitos
Đã cho điểm #4
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 137 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
744.360 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 110 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
5,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
5,8
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
8,1

Hostal Maravilla Amazonica - Iquitos
Đã cho điểm #5
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
348.919 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 48 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9

Hotel Ventura Isabel - Iquitos
Đã cho điểm #6
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 48 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
883.927 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8

Hotel Golden Star - Iquitos
Đã cho điểm #7
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
721.098 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Terra Bella - Iquitos
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
535.009 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hospedaje Florentina - Iquitos
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
767.621 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Amazon Apart Hotel - Iquitos
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.698.070 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ari's Hotel III - Iquitos
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
651.315 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Atlantis Hotel Iquitos - Iquitos
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
930.449 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Palau Amazonas Hotel - Iquitos
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.046.756 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hospedaje Aziyadé - Iquitos
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
348.919 ₫

Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
6,9
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
6,3
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,3

Hotel Sol del Oriente Iquitos - Iquitos
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.186.323 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Iquitos C.F. Secada

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Iquitos C.F. Secada có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Iquitos C.F. Secada đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Iquitos C.F. Secada?

Ở chỗ nào tại Iquitos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Iquitos C.F. Secada bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.