vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay C.F. Secada

Khách sạn gần sân bay Sân bay C.F. Secada

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay C.F. Secada

C.F. Secada (IQT) - Iquitos, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay C.F. Secada

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 604 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Hospedaje Florentina - Iquitos
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 604 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
757.055 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
2,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4

Hotel La Casona - Iquitos
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.032.347 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 182 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Victoria Regia Hotel - Iquitos
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 182 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.215.876 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 32 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Palau Amazonas Hotel - Iquitos
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 32 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
940.583 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 40 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,8

Hotel Acosta - Iquitos
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 40 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
619.409 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 91 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5

Flying Dog Hostels Iquitos - Iquitos
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 91 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
619.409 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hostal Terra Bella - Iquitos
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
688.232 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
5,8
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
8,1

Hostal Maravilla Amazonica - Iquitos
Đã cho điểm #8
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
412.939 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
2,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5

Hotel Ventura Isabel - Iquitos
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.066.759 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 27 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0

Hotel Golden Star - Iquitos
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 27 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.147.053 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 285 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,6

Cyan Samiria Jungle Hotel - Iquitos
Đã cho điểm #11
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 285 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.684.102 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0

Atlantis Hotel Iquitos - Iquitos
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
917.642 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Amazon Apart Hotel - Iquitos
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.674.697 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ari's Hotel III - Iquitos
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
642.350 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,1
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,1
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 14 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,1
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
2,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
3,8
Nhân viên
7,5

Hotel Sol Del Oriente - Iquitos
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 14 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.491.168 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay C.F. Secada

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay C.F. Secada có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay C.F. Secada đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay C.F. Secada cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay C.F. Secada?

Ở chỗ nào tại Iquitos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay C.F. Secada bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.