Khách sạn gần sân bay Sân bay Ishigaki

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ishigaki

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ishigaki

Ishigaki (ISG) - Ishigaki, Nhật Bản
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ishigaki

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Ishigaki Resort Hotel - Ishigaki
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.792.343 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Alaise De Bale Ishigaki - Ishigaki
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.661.264 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 116 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0

Glamping Resort Yokabushi - Ishigaki
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 116 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.827.344 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 411 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Ana Intercontinental Ishigaki Resort, An IHG Hotel - Ishigaki
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 411 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.562.603 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 25 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Minshuku Zabaru - Ishigaki
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 25 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.629 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,7
Nhân viên
7,4
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Hotel Resort Inn Ishigakijima - Ishigaki
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.644.351 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 339 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Art Hotel Ishigakijima - Ishigaki
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 339 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.131.079 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,7
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 13 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,7
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,6

Guest House Shiraho Friends House - Ishigaki
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 13 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.104.064 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 291 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2

Guesthouse Churayado Ishigakijima - Ishigaki
Đã cho điểm #9
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 291 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.198.027 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 26 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3

Hotel Bell Harmony Ishigaki Island - Ishigaki
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 26 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.677.943 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Jusandi - Ishigaki
Đã cho điểm #11
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
26.685.460 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
5,8
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 16 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
5,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
5,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
3,8
Nhân viên
7,5

Okinawa Exes Ishigakijima - Ishigaki
Đã cho điểm #12
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 16 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.342.495 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Best Inn Ishigakijima - Ishigaki
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.182.993 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Super Hotel Ishigakijima - Ishigaki
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.597.370 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Wbf Abiyanpana Ishigakijima - Ishigaki
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.194.739 ₫

Top Sân bay Ishigaki hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ishigaki

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ishigaki có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ishigaki đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ishigaki cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ishigaki?

Are there Ishigaki hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Ishigaki?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ishigaki bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Ishigaki