Khách sạn gần sân bay Sân bay João Pessoa Castro Pinto

Khách sạn gần sân bay Sân bay João Pessoa Castro Pinto

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay João Pessoa Castro Pinto

Castro Pinto (JPA) - João Pessoa, Paraíba, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay João Pessoa Castro Pinto

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.794 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Hotel Manaira - João Pessoa
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.794 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.761.067 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 576 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Manaira Hostel - João Pessoa
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 576 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
237.982 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 881 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Hotel Village Premium Joao Pessoa - João Pessoa
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 881 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.285.103 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.551 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Littoral Tambaú Flat - João Pessoa
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.551 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.332.699 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 933 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Hotel Pousada Atlântica - João Pessoa
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 933 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
975.726 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.036 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

JR Hotel - João Pessoa
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.036 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
618.753 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Akropolis Home - João Pessoa
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
856.735 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.406 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Guarany Hotel Express - João Pessoa
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.406 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
642.552 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 878 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Hardman Praia Hotel - João Pessoa
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 878 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.570.205 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 175 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Pousada Boi Bumba Tambau - João Pessoa
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 175 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
880.534 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hotel Village Confort - João Pessoa
Đã cho điểm #11
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
975.726 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tambau Hostel - João Pessoa
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
261.781 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Casa Branca Unidade III Hotel - João Pessoa
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
716.088 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Intercity Joao Pessoa - João Pessoa
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
880.534 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay João Pessoa Castro Pinto

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay João Pessoa Castro Pinto có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay João Pessoa Castro Pinto đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay João Pessoa Castro Pinto cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay João Pessoa Castro Pinto?

Ở chỗ nào tại João Pessoa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay João Pessoa Castro Pinto bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Thắng cảnh ở João Pessoa