Khách sạn gần sân bay Sân bay Castro Pinto

Khách sạn gần sân bay Sân bay Castro Pinto

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Castro Pinto

Castro Pinto (JPA) - João Pessoa, Paraíba, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Castro Pinto

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.513 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel Manaira - João Pessoa
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.513 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.249.149 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.313 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Littoral Tambaú Flat - João Pessoa
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.022.031 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 361 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Manaira Hostel - João Pessoa
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 361 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
227.118 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 785 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Pousada Atlântica - João Pessoa
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 785 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
772.201 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 460 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Hotel Village Premium - João Pessoa
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 460 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.022.031 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 567 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Hotel Village Confort - João Pessoa
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 567 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
999.319 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.003 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

João Pessoa Hplus Beach - João Pessoa
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.003 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.135.590 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 175 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Pousada Boi Bumbá Tambaú - João Pessoa
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 175 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
726.778 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.088 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Hardman Praia Hotel - João Pessoa
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.088 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.635.249 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.232 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8

Guarany Hotel Express - João Pessoa
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
454.236 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.039 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

JR Hotel - João Pessoa
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.039 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
476.948 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.021 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,1
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Intercity Joao Pessoa - João Pessoa
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.021 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.885.079 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 26 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Akropolis Home - João Pessoa
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 26 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
726.778 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tambau Hostel - João Pessoa
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
249.830 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Casa Branca Unidade Iii - João Pessoa
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.066 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Castro Pinto

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Castro Pinto có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Castro Pinto đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Castro Pinto cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Castro Pinto?

Ở chỗ nào tại João Pessoa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Castro Pinto bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm João Pessoa

Thắng cảnh ở João Pessoa