vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kaliningrad

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kaliningrad

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kaliningrad

Kaliningrad (KGD) - Kaliningrad, Kaliningrad, Nga
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kaliningrad

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.318 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Tuyệt hảo 8,3
Ưu: Phòng tắm
Mercure Kaliningrad - Kaliningrad
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 3.318 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.202.067 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 185 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Villa Severin - Kaliningrad
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 185 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.033.296 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.321 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Chất lượng phòng
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Paraiso Hotel - Kaliningrad
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.321 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.125.144 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 448 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Oberteich - Kaliningrad
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 448 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.285.879 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 356 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Oberteich Lux - Kaliningrad
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 356 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.066.591 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.282 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Tourist Hotel - Kaliningrad
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.282 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.377.727 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.882 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Mayak Hotel - Kaliningrad
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.882 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
987.371 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 891 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Usadba Hotel - Kaliningrad
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 891 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.227.325 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.268 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Nesselbeck - Kaliningrad
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.859.932 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 244 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Villa Glamour - Kaliningrad
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 244 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.974.742 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Streletsky Guest House - Kaliningrad
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
872.561 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 121 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Cottbus - Kaliningrad
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.377.727 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 733 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0

Villa Tatiana on Lineinaya - Kaliningrad
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 733 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
918.485 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Relax Centre Banki - Kaliningrad
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
918.485 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 376 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Robinzon Hotel - Kaliningrad
Đã cho điểm #15
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 376 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
642.940 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kaliningrad

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kaliningrad có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kaliningrad đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kaliningrad cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kaliningrad?

Ở chỗ nào tại Kaliningrad?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kaliningrad bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Kaliningrad