Khách sạn gần sân bay Sân bay Kharkiv Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kharkiv Intl

Kharkiv Intl (HRK) - Kharkiv, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Kharkiv Intl

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kharkiv Intl

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.049 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

City Club Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.049 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
839.909 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 616 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Pletnevskiy Inn - Kharkiv - Phòng tắm
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 616 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
992.619 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 337 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Kiroff Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 337 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.145.330 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

De Gaulle Boutique Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
661.746 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 866 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Viva Hotel - Kharkiv - Nhà hàng
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 866 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
814.457 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 491 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Mirax Boutique Hotel - Kharkiv - Phòng ngủ
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 491 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
712.650 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 210 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Antwo-Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 210 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
687.198 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 705 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Victoria Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 705 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.685 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Airport - Kharkiv
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
789.005 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Druzhba Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
458.132 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ovis Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.196.997 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mercury Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.272.589 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Na Rudneva - Kharkiv
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
689.489 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Calipso - Kharkiv
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
254.518 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Iris Art Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.857.980 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kharkiv Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kharkiv Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kharkiv Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kharkiv Intl?

Ở chỗ nào tại Kharkiv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kharkiv Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.