Khách sạn gần sân bay Sân bay Kharkiv Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kharkiv Intl

Kharkiv Intl (HRK) - Kharkiv, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Kharkiv Intl

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kharkiv Intl

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.545 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

City Club - Kharkiv
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.545 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.141.054 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 187 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

De Gaulle Boutique Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 187 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
971.110 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 536 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Pletnevskiy Inn - Kharkiv
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 536 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
801.166 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 360 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Kiroff Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 360 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.189.610 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Viva Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #5
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
849.721 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 672 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Mirax Boutique Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 672 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
873.999 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Antwo-Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
606.944 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Victoria Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
922.555 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 287 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Hotel Calipso - Kharkiv
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 287 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
242.778 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Airport - Kharkiv
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
752.610 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ovis Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.141.782 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mercury Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.213.887 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Na Rudneva - Kharkiv
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
657.684 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tsaritsynskiy Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
315.611 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,6
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,3
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
4,9
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0

Druzhba hotel and restaurant - Kharkiv
Đã cho điểm #15
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
437.000 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kharkiv Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kharkiv Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kharkiv Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kharkiv Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kharkiv Intl?

Ở chỗ nào tại Kharkiv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kharkiv Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.