Khách sạn gần sân bay Sân bay Kharkiv Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kharkiv Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kharkiv Intl

Kharkiv Intl (HRK) - Kharkiv, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kharkiv Intl

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.153 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

City Club - Kharkiv
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.717 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 371 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9

Kiroff Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 371 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
948.992 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 624 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Pletnevskiy Inn - Kharkiv
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 624 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
688.019 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 317 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Antwo-Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 317 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
545.671 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 213 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Iris Art Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 213 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.304.864 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.332 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Viva Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.332 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
877.818 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 830 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Mirax Boutique Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 830 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
877.818 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 292 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Mercury Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.399.763 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.248 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Victoria Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.248 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
735.469 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Tsaritsynskiy Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #10
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
260.973 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hotel Airport - Kharkiv
Đã cho điểm #11
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
735.469 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Ovis Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #12
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.115.777 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Na Rudneva - Kharkiv
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
642.705 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

De Gaulle Boutique Hotel - Kharkiv
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.470.938 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 197 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,1
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0

Druzhba hotel and restaurant - Kharkiv
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 197 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
450.772 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kharkiv Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kharkiv Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kharkiv Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kharkiv Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kharkiv Intl?

Ở chỗ nào tại Kharkiv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kharkiv Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.