Khách sạn gần sân bay Sân bay Kigali Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kigali Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kigali Intl

Kigali Intl (KGL) - Kigali, Rwanda (Ruan-đa)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kigali Intl

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 162 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Kigali Serena Hotel - Kigali
Đã cho điểm #1
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.227.242 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Grand Legacy Hotel - Kigali
Đã cho điểm #2
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.011.351 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 206 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Urban by CityBlue Kigali - Kigali
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 206 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.945.796 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 134 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Nobleza Hotel - Kigali
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.366.690 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Corina K Guest House - Kigali
Đã cho điểm #5
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.898 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 103 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

LeMigo Hotel - Kigali
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 103 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.845.263 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6

Five To Five Hotel - Kigali
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.876.303 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
5,9
Địa điểm
5,9
Tổng quát
5,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,3

Heaven Restaurant & Boutique Hotel - Kigali
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.756.544 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0

Inside Afrika Boutique Hotel - Kigali
Đã cho điểm #9
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.084.782 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0

Garr Hotel - Kigali
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.621.497 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7

The Manor Hotel - Kigali
Đã cho điểm #11
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.127.172 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Classic Hotel Limited - Kigali
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.389.855 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Discover Rwanda Youth Hostel - Kigali
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
857.077 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Villa Portofino Kigali - Kigali
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.127.172 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Karisimbi Hotel - Kigali
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.266.158 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kigali Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kigali Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kigali Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kigali Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kigali Intl?

Ở chỗ nào tại Kigali?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kigali Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Kigali