Khách sạn gần sân bay Sân bay Kingston

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kingston

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kingston

Kingston (YGK) - Kingston, ON, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kingston

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 457 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Donald Gordon Hotel and Conference Centre - Kingston
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 457 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.665.043 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 381 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6

Green Acres Inn - Kingston
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 381 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.221.759 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 711 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
10,0
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4

Best Western Fireside Inn - Kingston
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 711 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.781.026 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 905 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Motel 6 Kingston On - Kingston
Đã cho điểm #4
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 905 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.482.023 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 304 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

Hilltop Motel - Kingston
Đã cho điểm #5
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 304 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.180.469 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,4
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 370 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5

St. Lawrence College Residence - Kingston - Kingston
Đã cho điểm #6
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 370 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.461.378 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 11 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
5,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Embassy Motel - Kingston
Đã cho điểm #7
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 11 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.296.451 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 580 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Travelodge Hotel by Wyndham Kingston Lasalle - Kingston
Đã cho điểm #8
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 580 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.479.472 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0

Queen's University - David C. Smith House - Kingston
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.551.613 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0

Laura's Bed & Breakfast - Kingston
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.113.431 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,7
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 967 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4

Howard Johnson by Wyndham Kingston - Kingston
Đã cho điểm #11
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 967 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.015.542 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,7
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 376 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9

Maple Crest Inn - Kingston
Đã cho điểm #12
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 376 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.922.756 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,4
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 772 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
5,3
Thư thái
6,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
4,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,3

Ambassador Hotel & Conference Centre - Kingston
Đã cho điểm #13
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 772 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.157.273 ₫

Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,6
Tổng quát
4,3
Dịch vụ
5,5
Tổng quát 5,5 Ổn
Dựa trên 278 đánh giá
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,6
Tổng quát
4,3
Dịch vụ
5,5
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
4,5
Nhân viên
5,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
5,3
Thư thái
5,3
Địa điểm
6,2
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
5,8
Sạch sẽ
5,2
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,4
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,3
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,9

Bayside Inn & Waterfront Suites - Kingston
Đã cho điểm #14
5,5
Ổn 5,5
Dựa trên 278 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.131.525 ₫

Sạch sẽ
5,4
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
4,9
Nhân viên
6,2
Tổng quát 5,2 Ổn
Dựa trên 334 đánh giá
Sạch sẽ
5,4
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
4,9
Nhân viên
6,2
Sạch sẽ
4,8
Thư thái
4,9
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
4,4
Nhân viên
5,7
Sạch sẽ
5,2
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
4,8
Nhân viên
6,4
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
5,2
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
6,9

Seven Oakes Motel - Kingston
Đã cho điểm #15
5,2
Ổn 5,2
Dựa trên 334 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.175.366 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kingston

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kingston có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kingston đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kingston?

Ở chỗ nào tại Kingston?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kingston bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.