Khách sạn gần sân bay Sân bay Kingston Norman Manley

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kingston Norman Manley

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kingston Norman Manley

Norman Manley (KIN) - Kingston, Jamaica
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kingston Norman Manley

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 659 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

The Spanish Court Hotel - Kingston
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 659 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.402.246 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1

Terra Nova All Suite Hotel - Kingston
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.519.177 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 401 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3

Knutsford Court Hotel - Kingston
Đã cho điểm #3
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 401 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.495.791 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9

Courtyard by Marriott Kingston, Jamaica - Kingston
Đã cho điểm #4
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.612.723 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,5

The Jamaica Pegasus Hotel - Kingston
Đã cho điểm #5
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.881.198 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 243 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5

Shirley Retreat Hotel - Kingston
Đã cho điểm #6
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.362.021 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1

Altamont Court Hotel - Kingston
Đã cho điểm #7
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.928.906 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8

The Courtleigh Hotel And Suites - Kingston
Đã cho điểm #8
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.969.131 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 96 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Jasmine Inn - Kingston
Đã cho điểm #9
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 96 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.408.794 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 130 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9

Christar Villas Hotel - Kingston
Đã cho điểm #10
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.274.088 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Grand Hotel Excelsior Port Royal - Kingston
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.595.885 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Four Seasons - Kingston
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.624.884 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Eden Gardens Wellness Resort & Spa - Kingston
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.191.769 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Reggae Hostel - Kingston
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.033.677 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Chester Avenue Bed & Breakfast - Kingston
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.040.225 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kingston Norman Manley

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kingston Norman Manley có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kingston Norman Manley đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kingston Norman Manley cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kingston Norman Manley?

Ở chỗ nào tại Kingston?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kingston Norman Manley bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.